Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Łysek

Tytuł rozprawy: Zagadnienie narodowości w polityce wschodniej Piłsudczyków: uwarunkowania-ewolucja-spadkobiercy

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jacek Tebinka, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Nauk Politycznych PAN)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.06.2013

Powołanie recenzentów: 7.03.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 7.09.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 24.10.2017

Nadanie stopnia doktora: 7.11.2017