Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Robert Kłosowicz, profesor w dziedzinie nauk społecznych, badacz stosunków międzynarodowych, afrykanista, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych. Specjalizuje się w badaniach nad zagadnieniami dysfunkcyjności państwa, państw de facto, konfliktów zbrojnych i stosunków międzynarodowych w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem Rogu Afryki. W sferze jego zainteresowań znajduje się także historia USA, historia wojskowości i epoka napoleońska.

Autor sześciu monografii, wyboru tekstów źródłowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. Prowadził badania terenowe w ponad dwudziestu państwach afrykańskich.

 

Udział w projektach naukowo-badawczych

 • Kierownik projektu badawczego pt. Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej (2018 - 2023) uzyskanego w ramach konkursu „NCN OPUS 13” Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik zespołu naukowego do realizacji projektu badawczego  pt. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w  Rogu Afryki, (2013 - 2015) uzyskanego w ramach konkursu „OPUS 4” Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik zespołu naukowego do realizacji projektu badawczego pt. Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym, (2010-2012), uzyskanego w ramach 39 konkursu projektów badawczych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uczestnik międzynarodowego projektu badawczego Geopolityczne dylematy. Polska i Niemcy a procesy i wyzwania europeizacji w Europie Wschodniej i na Kaukazie realizowany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w konsorcjum z Uniwersytetem Europejskim Viadrina oraz uczelniami z państw objętych programem „Partnerstwo Wschodnie” (z Polski, Niemiec, Ukrainy, Gruzji, Armenii i Mołdawii), 2014 – 2015.
 • Uczestnik międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus-Mundus: South African Partnership with International Research Universities Network - SAPIENT, (2010 - 2014),  koordynator merytoryczny z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Uczestnik projektu badawczego pod przewodem prof. Romana Kuźniara pt. Zmiana strategii NATO prowadzonego przez Instytut Studiów Strategicznych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński, (2009-2010).

Pełnione funkcje

 • Członek Rady Doskonałości Naukowej
 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Stosunki Międzynarodowe
 • dyrektor Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych (JCBA)
 • kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej
 • członek Senatu UJ w kadencji 2020 - 2024
 • dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w latach 2012-2020
 • wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (PTAfr) w latach 2014-2021
 • członek Rady Naukowej Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych (PCSA)
 • członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM)
 • redaktor naukowy serii wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego „Studia nad Rozwojem”
 • Journal of African History, Politics, and Society (JAHPS), członek International Advisory Board
 • członek Rady Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 2019-2022

Udział w zespołach eksperckich

 • Reprezentant UJ w grupie „North-South Dialog” sieci uniwersyteckiej The Guild
 • Ekspert Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych
 • Członek Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki
 • Członek grupy eksperckiej Zespołu Interesów i Celów Strategicznych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP (2010-2012)
 • Udział w pracach nad Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na zamówienie Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP (Warszawa 2013)
 • Członek i recenzent Komisji Stypendialnej Fundacji Kościuszkowskiej
 • Recenzent naukowy czasopisma naukowego Wydziału Studiów Międzynarodowych Politycznych UJ - „Politeja”
 • Konsultant historyczno-wojskowy Wydawnictwa „Znak” w Krakowie
 • Konsultant historyczny Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stypendia, staże zagraniczne

 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej
 • Stypendium Fundacji Nauki Polskiej
 • Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia
 • Stypendium The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship
 • Staż naukowy w Crisis States Research Centre przy London School of Economics and Political Science
 • Staż naukowy na Uniwersytecie Addis Abeba w Etiopii

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 280 (współautorstwo)
 2. Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 530.
 3. U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej  Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 327.
 4. Inczhon-Seul 1950, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, ss. 191.
 5. Documents and Readings in American History: From the Colonies to the End of the Nineteenth Century, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 184.
 6. Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 315.
 7. Nowy Orlean 1815, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, ss. 263.

Redakcja monografii

 1. Pioneers of African Studies in Krakow, Księgarnia Akademicka, ed. Robert Kłosowicz, Kraków 2019, s. 187.
 2. Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne, red. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 796.
 3. R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego , Kraków 2014, s. 312.
 4. Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom 2, red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 528.
 5. Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom 1, P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 560.
 6. R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2013, s. 269.
 7. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Dylematy strategiczne XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 8. R. Kłosowicz, A. Mania,  Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2012, s. 274.

Artykuły naukowe

 1. Somaliland i Tajwan – współpraca państw nieuznawanych w cieniu rozgrywki geopolitycznej mocarstw w Rogu Afryki. “Politeja”, vol. 20, No. 4 (85), (2023), s. 161-81.
 2. Między polityką zaangażowania a pozytywną neutralnością. Libia i Tunezja wobec kwestii Sahary Zachodniej, “Politeja”, vol. 20 No. 1 (82) (2023), s. 309-328. (współautorstwo)
 3. Policies of the Maghreb Countries Toward Western Sahara: Mauritania’s Perspective, “Hungarian Journal of African Studies”, vol. 16, No. 1 (Spring 2022), s. 57-70.
 4. United States Africa Command – Balance of Activities during the Presidencies of George H. Bush, Barack Obama and Donald Trump, “Politeja”, vol. 76. (May 2022), s. 255-284.
 5. Identity, Ethnic Conflict and Communal Conflict in Sub- Saharan Africa, “Politeja” vol. 68, No. 5, (April 2021), s. 173-192.
 6. Między Marokiem a Algierią: Mauretania wobec kwestii Sahary Zachodniej, “Politeja”, vol.75, No. 6, (December 2021), s. 143-157 
 7. The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa, „Politeja” The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, Księgarnia Akademicka, 2018, vol. 56, s. 9-22.
 8. Military Forces and Police in Dysfunctional States  of   Sub-Saharan Africa,“Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, Księgarnia Akademicka, 2017, vol. 50, s. 99-112.
 9. R. Kłosowicz, Central African Republic: a portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, Księgarnia Akademicka, 2016, vol. 42, s. 33-51.
 10. Satyagraha and South Africa. Part I: The origins of the relationship between the idea and the place in Mahatma Gandhi’s writings, [w:] “Politeja”, vol 40, Kraków 2016, (współautorstwo z R. Czekalska), s. 31-46
 11. The Role of Ethiopia in the Regional Security Complex of the Horn of Africa, [w:] “Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies”, Jimma University, 2 (2), 2015, s. 83-97.
 12. Egyre lejjebb - Súlyosbodó állami diszfunkcionalitás a Közép-afrikai Köztársaságban, “Afrika Tanulmányok” [The Hungarian Journal of African Studies] vol. 8, no. 3 (2014), 23-25.
 13. The U.S. Marine as a Symbol of a Soldier and Part of the American Myth, „Ad Americam”, Journal of American Studies, vol. 15, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 157-170.
 14. Czy wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814 w Ameryce Północnej powinna być zaliczana do wojen napoleońskich? w: Rok 1812. Studia z dziejów polityczno-militarnych pod redakcją M. Baczkowskiego i K. Kuras, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Prace Historyczne” (140), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 19-32.
 15. Polacy w pułkach brytyjskich na Antylach w okresie wojen napoleońskich, [w:] „Przegląd Polonijny", 3/2007, Polska Akademia Nauk, Kraków 2007.
 16. Historia Mariana Pruska, czyli jak polski partyzant został żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej, [w:] „Przegląd Polonijny", 2/2007, Polska Akademia Nauk, Kraków 2007.
 17. Rządy U.S. Marines na Hispanioli 1915-1934, Politeja, nr. 5, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, s. 182-201.
 18. Polacy w szwajcarskim pułku de Roll na służbie brytyjskiej, [w:] „Przegląd Polonijny", 3/2006, [w:] „Przegląd Polonijny", 2/2006, Polska Akademia Nauk, Kraków 2006, s. 93-98.
 19. Polacy w pułkach francuskich emigrantów na służbie brytyjskiej w wojnach z cesarstwem Napoleona, [w:] „Przegląd Polonijny", 2/2006, Polska Akademia Nauk, Kraków 2006, s. 47-57.
 20. The Peace Treaty of Ghent and the Hartford Convention, [w:] "Ad Americam", vol. 5/2004, Jagiellonian University Press, Kraków 2004, s. 9-18.
 21. Armia obywatelska czy zawodowa-początki sił zbrojnych USA, w: Stany Zjednoczone a świat współczesny, [w:] „Krakowskie Studia Międzynarodowe", Krakowska Szkoła Wyższa, 2/2004, Kraków 2004, s. 193-203.
 22. Polacy w zbuntowanym pułku Froberga, [w:] „Przegląd Polonijny", 2/2003, Polska Akademia Nauk, Kraków 2003, s. 103-112.
 23. The Military Situation in the Canadian Provinces Before the Outbreak of the American-British War of 1812-1814, [w:] „Ad Americam", vol. 4/2003 Jagiellonian University Press, Kraków 2003, s. 36-41.
 24. Polacy w szwajcarskich pułkach na służbie brytyjskiej w okresie wojen napoleońskich, [w:] „Przegląd Polonijny", 4/2002, Polska Akademia Nauk, Kraków 2002, s. 61-73.
 25. The United States Indian Policy In The Years 1783-1812, [w:] „Ad Americam", vol. 3/2002, Jagiellonian University Press, Kraków 2002, s. 17-22.
 26. James Madison and American Political Factions Attitudes Towards The War of 1812, [w:] „Ad Americam", vol. 2/2001, Jagiellonian University Press, Kraków 2001, s. 31-38.
 27. Amateurs or Professionals. History of the American Army 1783-1812, [w:] „Ad Americam", vol. 1/2000, Jagiellonian University Press, Kraków 2000, s. 43-54.
 28. Wydarzenia Rewolucji Krakowskiej 1846 roku w Wieliczce, [w:] „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", Wieliczka 1996, s. 203-218.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Państwa Sahelu - „strefa kryzysów" w Afryce Subsaharyjskiej [w:] Bilad as-Sudan. Varia, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2017, s. 7 - 28.
 2. . Kłosowicz, Afrykanistyczny dorobek naukowy Tadeusza Lewickiego [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, red. R. Kłosowicz Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 105 -127.
 3. R. Kłosowicz, Alicja Małecka – krakowska suahilistka [w:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, red. R. Kłosowicz Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 165 – 171.
 4. Can Cabinda follow the example of South Sudan? The problem of secessionism contemporary Africa in the context of the „uti possidetis”principle [w:] Espaco Lusofono 1974 – 2014. Trajectórias Económicas e Políticas, Lisbon 2015, s. 169-185.
 5. The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding New chellenges [w:] 15 Years of Polish Membership in NATO. Experiences & future challenges (red.) M. Matyasik, Kraków 2015, s. 77–87.
 6. Etiopia oraz jej polityczne i militarne znaczenie w Rogu Afryki [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych [red.] E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski, Warszawa 2015, s. 225–242.
 7. Działania US Navy przeciwko korsarzom berberyjskim w Afryce Północnej w latach 1801-1815, [w:] Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice (red.) A. Aksamitowski, M. Frantz, Wydawnictwo Napoleon, Oświęcim 2015, s. 185–196.
 8. Polacy w cudzoziemskich pułkach brytyjskich w okresie napoleońskim, Stan badań [w:] W służbie obcych monarchów i państw (red.) T. Ciesielski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 323-332.
 9. Złe przywództwo jako jeden z czynników wpływających na dysfunkcyjność państw w Afryce Subsaharyjskiej [w:]  Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne (red) A. Żukowski, Olsztyn 2014, s. 95-116.
 10. Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej [w:] R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 11-64.
 11. Problem współpracy NATO-UE wobec wyzwań współczesnego świata. Przypadek państw dysfunkcyjnych, [w:] Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, pod red. T. Kośmider, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, s. 131-155.
 12. Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i definicje [w:] R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 11-36.
 13. Państwa dysfunkcyjne w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym [w:] R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 125-148.
 14. Problem interwencji militarnych w państwach dysfunkcyjnych [w:] R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2013,  s. 149-167.
 15. Upadek państwowości jako jedna z głównych przyczyn zagrożenia dla pokoju w Afryce Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny [w:] R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Dylematy strategiczne XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 299-314.
 16. Republika Środkowoafrykańska jako przykład upadku państw w Afryce Subsaharyjskiej, [w:] A. Mania, R. Kłosowicz, Problem upadku państwa w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 17. United States Africa Command [w:] Amerykomania 2, A. Walaszek, W. Bernacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 18. Kryzysy humanitarne w Afryce Subsaharyjskiej jako konsekwencja upadku państwowości [w:] Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka, Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu pod red. J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 145 – 168.
 19. USA jako obrońca wolności, demokracji i praw człowieka w świadomości zbiorowej elit politycznych tego państwa [w:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, pod red. Eugeniusza Ponczka i Andrzeja Sepkowskiego, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2010, s. 249-255.
 20. Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe [w:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 385-392.
 21. Wieliczka i jej żupa solna w Księstwie Warszawskim w latach 1809-1815, [w:] Galicja w Księstwie Warszawskim, pod redakcją H. W. Żalińskiego, H. Chudzia, Kraków 2009, s. 173-188.
 22. Wpływ współpracy wojskowej na proces integracji europejskiej [w:] Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, pod redakcją D. Bunikowskiego i R. Musiałkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2008, s. 297-304.
 23. Polityczne i militarne znaczenie cieśnin czarnomorskich do wybuchu I wojny światowej [w:] Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, pod redakcją T. Ciesielskiego, E. Czapiewskiego, W. Kusznira, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Odessa – Opole - Wrocław 2008, s. 158-167.
 24. Polityka USA wobec Libanu po II wojnie światowej i jej wpływ na sytuację wewnętrzną tego kraju [w:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne pod redakcją A. Kapiszewskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 305-316.
 25. The Issue of Armed Interventions in the Foreign Policy of the USA [w:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, pod redakcją A. Manii, P. Laidlera, Ł. Wordliczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 369-375.
 26. „Teach them to elect good men": „doktryna nieuznawania" na usługach wilsonowskiej koncepcji demokratyzacji państw Ameryki Środkowej i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, pod redakcją A. Mani i P. Laidlera, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, s. 51-59.
 27. Emirat Bahrajnu – „Największy Amerykański Lotniskowiec" w Zatoce Perskiej (1971-2003) [w:] Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, pod redakcją D. S. Kozerawskiego, Wydawnictwo Adam Marszałak, Toruń 2006, s. 171-187.
 28. Odbudowa potęgi - amerykańskie siły zbrojne w dobie administracji Ronalda Reagana, [w:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, pod redakcją A. Bryka i A. Kapiszewskiego, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2005, s. 295-303.
 29. Polityka ZSRR wobec Europy Środkowo-Wschodniej w przemówieniach politycznych Ronalda Reagana, [w:] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920 - 1991, pod redakcją J. Dieca i A. Tyszkiewicza, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, s. 168 - 178
 30. Poles in the War of 1812-1814 and their influence upon the shaping of Canadian identities, [w:] Exploring Canadian Identities, pod redakcją E. Wełnic, A. Branach-Kallas, J. Wójcika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 149-160.
 31. Próba rozszerzenia powstania krakowskiego na prowincję i klęska pod Gdowem [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości ? pod redakcją M. Drozdowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1997, s. 107-121.