Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ludmiła Dackowa

Tytuł rozprawy: Combating cyber crime: European practices and national implementation

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Miron Lakomy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Uniwersytet Warszawski)

Recenzje poprawionej rozprawy doktorskiej

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - dr hab. Miron Lakomy (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Marcin Florian Gawrycki (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 7.06.2016

Powołanie recenznentów: 13.03.2018

Praca skierowana do poprawy: 9.10.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 7.05.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28.05.2019

Nadanie stopnia doktora: 11.06.2019