Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM UJ. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2002) oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami ludzkimi (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, 2003). W 2008 roku obroniła pracę doktorską pt. Unia Europejska-Maghreb. Dynamika i kierunki rozwoju Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Stypendystka programów: Erasmus, programów stypendialnych rządu francuskiego, wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Paris VIII Vincennes Saint-Denis. Koordynator w Uniwersytecie Jagiellońskim i członek międzynarodowego konsorcjum badawczego: Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016). Członek Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą procesów transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjnej państw Europy Południowej; problematyki integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesów integracyjnych we współczesnym świecie.

 

Stanowisko: adiunkt

 

Zainteresowania badawcze:

procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie

 

Prowadzone prace badawcze:

Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016)

Strona internetowa: http://cordis.europa.eu/project/rcn/108034_en.html

 

Planowane projekty badawcze:

The Spiritual Dimension: a new Horizon for the Inclusion of Cultural and Religious Diversity (projekt realizowany we współpracy z z uniwersytetem Rovira I Virgili, Hiszpania).

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje prac zbiorowych:

 1. North Africa in the process of change: political, legal, social and economic transformations.
 2. (redakcja naukowa z Aissa Kadri), Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2015.
 3. Arabska wiosna w Afryce Północnej. Przyczyny, przebieg, skutki, (redakcja naukowa), Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
 4. Nowe strategie na nowy wiek- granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski (red.), , Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2013.
 5. Region Maghrebu w polityce Unii Europejskiej: założenia, uwarunkowania i efekty współpracy, Oficyna Wydaw. Abrys, Kraków 2010.

 

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Patterns of Libya's instability in the aftermath of the Gaddafi regime's collapse, “Politeja” 42, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.
 2. Jaśminowa rewolucja 2010/2011. Uwarunkowania, stan i perspektywy procesu demokratyzacji Tunezji, [w:] R. Kubicki, W. Saletra (red.) Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich: polityka, bezpieczeństwo i historia, Kielce 2015.
 3. Les mouvements de contestation du Printemps arabe à l’épreuve des théories de la révolution et démocratisation, [w :] Ewa Szczcepankiewicz-Rudzka, Aissa Kadri (red.) North Africa in the process of change: political, legal, social and economic transformations, Ksiegarnia Akademicka, Kraków, 2015.
 4. Why did "the domino effect" not reach Algeria?: limitations and prospects of socio-political transformation, [w :] Ewa Szczcepankiewicz-Rudzka, Aissa Kadri (red.) North Africa in the process of change : political, legal, social and economic transformations, Ksiegarnia Akademicka, Kraków, 2015.
 5. Coopération dans le cadre du Groupe de Visegrad à l’épreuve de l’integration européenne : point de vue polonais [w :] Wilfried Loth, Nicolae Paun (red.) : Disintegration and integration in East-Central Europe : 1919 – post-1989, Nomos, Baden-Baden, 2014.
 6. Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie Sahelu, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, nr 3(XII) 2013.
 7. Kultura jako czynnik integracyjny na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Frankofonii, [w:] M. Chorośnicki, J.J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski (red.), Nowe strategie na nowy wiek- granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Wydawnictwo Kontekst, Kraków 2013.
 8. Wiosna liberałów, jesień islamistów? Przesłanki, aktorzy, konsekwencje rewolucji w Tunezji i Egipcie z 2011r. w perspektywie porównawczej, „Politeja”, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
 9. Dlaczego arabska wiosna nie zawitała do Algierii? Ograniczenia i perspektywy transformacji społeczno-politycznej, [w:] R. Kłosowicz, B. Szlachta, J.J. Węc (red.), Dylematy strategiczne XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 10. Stosunki gospodarcze UE z regionem śródziemnomorskim, [w:] M. Dudek (red.) Inwestycje i handel w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo UZ Zielona Góra, WSM Legnica, Legnica-Zielona Góra 2006.
 11. Region Maghrebu w polityce handlowej i pomocowej Unii Europejskiej [w:] M. Dudek (red.), Ekonomiczne relacje w Unii Europejskiej: wybrane zagadnienia, Wydaw. Uniwersytet Zielonogórski; Wyższa Szkoła Menedżerska, Zielona Góra; Legnica 2009.
 12. Ewolucja statusu prawnego kobiety muzułmańskiej na przykładzie krajów Maghrebu [w:] A. Frątczak (red.), Kobiety wobec polityki, kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, Wydawnictwo Krakowskiej Akademii, Kraków 2009.
 13. Niedokończona dekolonizacja Sahary Zachodniej – historia i perspektywy rozstrzygnięcia konfliktu, „Politeja” nr 11 2009.
 14. Polityka państw Maghrebu wobec mniejszości berberyjskiej: od negacji do akceptacji pluralizmu etno - kulturowego społeczeństw [w:] Świat arabski w procesie przemian: zmiany społeczne, kulturowe oraz reformy polityczne, [w:] A. Kapiszewski (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
 15. Arabska wiosna w Algierii: efekt domina czy wyjątek na tle innych krajów regionu?, [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka (red.), Arabska wiosna w Afryce Północnej. Przyczyny, przebieg, skutki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014;
 16. Arabska wiosna w Maroku. Ciągłość i zmiana w alawickiej monarchii, [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka (red.), Arabska wiosna w Afryce Północnej. Przyczyny, przebieg, skutki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
 17. An-Nisayat - różne wymiary zjawiska feminizmu w świecie islamu, „Kultura i Wartości”, nr 1(9), 2014.
 18. Przyczyny spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w 2001 roku [w:] K. Budzowski, S. Wydymus (red.) Handel międzynarodowy 2002, wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 1. Les révolutions arabe: état des lieux, 2-3 czerwca 2014, United Nations University UNU-GCM, Barcelona, Hiszpania, Tytuł wystąpienia: Composante sociale des mouvements sociaux;
 2. Révoltes arabes. Entre délitement, contestations et réformes. Etat des lieux, 26-27 listopada 2014, Uniwersytet Algier 3, Algieria, tytuł wystąpienia : Etat des lieux des recherches sur le printemps Arabe en Pologne. Compte rendu;
 3. La Tunisie à la croisée des chemins : Quelle trajectoire pour quelle transition, 12 grudnia 2013, Universytet Paryż 8, Vincennes, Saint-Denis, tytuł wystąpienia: La question de la justice transitionnelle dans le processus « postrévolutionnaire » des pays du MENA : le cas tunisien;
 4. XX International Summer School on Religions, Conflitti sociali, religioni e Mediterraneo, San Gimignano, 28 sierpnia- 1 wrzesnia 2013, tytuł wystąpienia: Les mouvements de contestation du Printemps arabe à l’épreuve des théories de la révolution;
 5. Disintegration and Integration in the East Central Europe ( 1919-post1989), 20-23 lutego, 2013, Universyet Babes Bulyai University, Cluj Napoca, tytuł wystąpienia: Coopération dans le cadre du Groupe de Visegrád à l’épreuve de l’intégration européenne. Point de vue polonaise;
 6. Les réformes politiques et institutionnelles après les révoltes du MEN, 14 grudnia 2013, Universite Moulay Idris, Meknès , tytuł wystąpienia: La question de la justice transitionnelle.

Staże badawcze, stypendia, nagrody

 1. Październik 2015-luty 2016: badania terenowe i kwerendy biblioteczne w Meknes, Maroko i Algierze w ramach projektu międzynarodowego: Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016);
 2. Marzec, kwiecień 2014: staż badawczy w Uniwersytecie w Tunisie ( Université de Tunis, Faculté de Lettres et de Sciences Sociales) w ramach projektu międzynarodowego: Social Movements and Mobilisation Typologies in the Arab Spring (FP7/ PEOPLE/Marie Curie/ IRSES 2013-2016);
 3. Sierpień 2013: udział w szkole letniej: Conflitti sociali, religioni e Mediterraneo, San Gimignano. Stypendium pobytowe w ramach projektu SET;
 4. Wrzesień 2011, kwerenda biblioteczna, Paryż. Pobyt finansowany z Działań Statutowych dla Młodych Naukowców;
 5. Listopad 2013, staż naukowy w Uniwersytecie Paris 8 Vincennes, Saint Denis. Pobyt finansowany z Działań Statutowych dla Młodych Naukowców;
 6. 2010: Nagroda JM Rektora
 7. Wrzesień-listopad 2007: staż naukowy w I’Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg. Stypendium Rządu Francuskiego.