Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek


Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 1979 roku. Kierownik Katedry Współczesnych Transformacji Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie od 2015 roku.

Przebieg kariery naukowej:

  • Mgr nauk politycznych (1979 rok)
  • Dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (1987 rok)
  • Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2003 rok)
  • Dr hab. nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009 rok)

 

Staże zagraniczne:

  • Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1984 rok;
  • Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 1991 rok;
  • Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2010 rok.

 

Znajomość języków obcych:

serbski, chorwacki, rosyjski, niemiecki

 

Zainteresowania badawcze

Główne nurty zainteresowań badawczych skupiają się na na współczesnych problemach Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich (Słowenii. Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa).

Wybrane publikacje naukowe

Monografie:

  1. Myśl polityczna i państwowo–ustrojowa Svetozara Markovicia (1846 – 1875), Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2000;
  2. Państwa pojugosłowiańskie. Szkice politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;
  3. Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej. Dzieje, Ustrój, Konstytucja, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.