Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agnieszka Zajączkowska -Drożdż

Tytuł rozprawy: Polityka III Rzeszy wobec Żydów w Krakowie. Od dyskryminacji do eksterminacji (1939-1943)

Promotor rozprawy: dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Stefan Bielański, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego:

Powołanie recenzentów:

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.10.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: 22.11.2016