Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Profesor uczelni w Katedrze Filozofii Polityki

Orcid, ResearchGate 

Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. nauki i internacjonalizacji

Mail: d.pietrzyk-reeves@uj.edu.pl

Katedra Filozofii Polityki, ul. Reymonta 4, p. 416.

 

 

 

Staże zagraniczne:

 • Department of International Politics, University of Wales, Aberystwyth
 • Nuffield College, Oxford
 • Department of Politics and International Studies, University of Hull
 • Jesus College, Oxford

 

Zainteresowania naukowe:

 • filozofia i etyka polityki
 • klasyczna i wczesnonowożytna tradycja republikańska
 • teorie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego
 • społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej
 • edukacja polityczna
 • wczesnownożytne kultury parlamentarne

 

Realizowane projekty badawcze:

2021-2023 – międzynarodowy projekt badawczy finansowany w konkursie ID.UJ. Heritage „grupy badawcze” pt. Recovering Europe's Parliamentary Culture, ca. 1500-1700: A New Comparative Approach to Political Assemblies in the Commonwealth of Poland-Lithuania and the Kingdoms of the British Isles.

Partnerzy w projekcie: prof. Paulina Kewes (co-I, Jesus College, Oxford), prof. Robert Frost (University of Aberdeen), prof. Paul Seward (History of Parliament Trust), prof. Jane Ohlmeyer (Trinity College, Dublin), dr Tracey Sawerby (Europaeum, University of Oxford), dr Uladzimir Padalinski (Uniwerystet Państwowy w Mińsku).

2019-2023 – międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez NCN w konkursie Harmonia 10 pt. The Conditions of Civil Society in Central and Eastern Europe Thirty Years After: A Comparative Perspective. Partnerzy w projekcie: Prof. Patrice McMahon (University of Nebraska Lincoln), Prof. Lisa Sundstrom (University of British Columbia), Prof. Paula Pickering (William and Mary College), dr hab. Paulina Pospieszna prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wybrane publikacje

 1. D. Pietrzyk-Reeves, A. Samonek, 'Measuring Civil Society: Lessons from Central and Eastern Europe'. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 56, No. 1, 2023. https://doi.org/10.1525/cpcs.2023.1787801
 2. P. Kewes, S. Gunn, D. Pietrzyk-Reeves, P. Seaward, T. Sowerby, ‘Early modern parliamentary studies: Overview and new perspectives’. History Compass, Vol. 21, No. 1, 2023, pp. 1-16. https://doi.org/10.1111/hic3.12757
 3. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Rethinking Theoretical Approaches to Civil Society in Central and Eastern Europe: Towards a Dynamic Model’, East European Politics and Societies & Cultures, Vol. 36, issue 4, 2022, pp. 1335-1354. https://doi.org/10.1177/08883254221081037
 4. D. Pietrzyk-Reeves, P. McMahon (guest editors), Special Section: ‘Civic Activism Thirty Years After: The Changing Realities of Civil Society in Central and Eastern Europe’, East European Politics and Societies & Cultures, Vol. 36, issue 4, 2022. https://journals.sagepub.com/topic/collections-eep/eep-1-special_section_civic_activism/eep
 5. D. Pietrzyk-Reeves, P. McMahon, 'Civic Activism in Central and Eastern Europe Thirty Years after the Demise of Communism', East European Politics and Societies & Cultures, Vol. 36, issue 4, 2022, pp. 1315-1334. https://doi.org/10.1177/08883254221089261
 6. P. Pospieszna, D. Pietrzyk-Reeves, ‘Responses of Polish NGOs Engaged in Democracy Promotion to Shrinking Civic Space’, Cambridge Review of International Affairs, 2022 https://doi.org/10.1080/09557571.2022.2027869
 7. D. Pietrzyk-Reeves, 'English Taught Degree Programs and the Internationalization of Political Science in Poland', PS: Political Science and Politics, Vol. 55, issue 3, 2022, https://doi.org/10.1017/S1049096522000166
 8. D. Pietrzyk-Reeves, Polish Republican Discourse in the Sixteenth Century, Cambridge University Press (Ideas in Context), Cambridge, 2020; https://doi.org/10.1017/9781108695008
 9. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Political (self-)education and the neo-republican perspective’, Education, Citizenship and Social Justice, first published online: 1 October 2018, Vol. 15, No. 1, 2020. https://doi.org/10.1177/1746197918800663
 10. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Post-communism and the Second Birth of Capitalism’, Tocqueville Review /La revue Tocqueville, Vol. 40, Issue 2, 2019.
 11. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Normative Political Theory’, Teoria Polityki, No. 1, 2017, pp. 173-185. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=638184
 12. D. Pietrzyk-Reeves, Civil Society, Democracy and Democratization. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2016.
 13. Dorota Pietrzyk-Reeves (ed.), ‘The Jagiellonian Idea: Past and Present’, Politeja, No. 51, 2017.
 14. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Civic and institutional dimensions of democratization in Ukraine: the role of civic unity’, Studia Politologica Ucraino-Polona, Vol. 5, 2015, pp. 102-110.
 15. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Neorepublikańska filozofia publiczna i model demokracji’ (Neorepublican public philosophy and the model of democracy), Etyka, Vol. 48, 2014, pp. 120-138.
 16. D. Pietrzyk-Reeves, Ład rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 465 s.
 17. D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004. Drugie wydanie: 2012, Wydawnictwo UMK.
 18. D. Pietrzyk-Reeves and M. Kułakowska (eds.), Studia nad wielokulturowością (Studies on Multiculturalism), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, 486 pages.
 19. D. Pietrzyk-Reeves (ed.), Pytania Współczesnej filozofii polityki (Issues in Contemporary Political Philosophy), Jagiellonian University Press, 2008.
 20. D. Pietrzyk-Reeves, Weak Civic Engagement? Post-Communist Participation and Democratic Consolidation, Polish Sociological Review, 2008, No. 1 (161), pp. 73-89. https://www.jstor.org/stable/41275049
 21. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Corruption and Democratization: A Civic Republican View’, Acta Politica, Vol. 41, No. 4, 2006 pp. 370-389.
 22. D. Pietrzyk-Reeves, ‘Deliberative Democracy and Citizenship’, Polish Political Science. Yearbook, 2006, Vol. XXXV, pp. 43-64. https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/ppsy/508-ppsy2006004
 23. D. Pietrzyk-Reeves, ‘From Schumpeter to the Ideal of Participation: A Few Questions for Radical Democrats’, Politeja, No. 2(4) 2005, pp. 379-396.
 24. D. I. Pietrzyk, ‘Democracy or Civil Society?’, Politics, Vol. 23, No. 1, 2003, pp. 38-45.