Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Jacek Durkalec

Tytuł rozprawy: Współzależności między amerykańskimi regionalnymi gwarancjami rozszerzonego odstraszania

Promotor rozprawy: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Radosław Fiedler, prof. UAM (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10.06.2014

Powołanie recenzentów: 7.06.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 22.11.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 6.12.2016

Nadanie stopnia doktora: 6.12.2016