Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauka o polityce. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Zakładu Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Autor lub współautor ponad 70-ciu artykułów z zakresu socjologii polityki, teorii polityki i metodologii, a także dwóch monografii dotyczących międzywojennego koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny: Jesteśmy głosem milionów  (2005) i Między sensacją a nauką (2005) oraz monografii Czas polityczny po rewolucji (2013), współautor monografii Struktury organizacyjne polskich partii politycznych (2010), Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, tom I (2011), tom II (2012). Współredaktor 11-u prac zbiorowych, w tym: Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom I i II (2014), Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century (2015), Oblicza kampanii wyborczych 2015, (2016), Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries (2016), Teorie i podejścia badawcze geopolityki (2020). 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na dwóch podstawowych zagadnieniach. Pierwszym jest badanie przekształceń współczesnej polskiej polityki, szczególnie wyjaśnienie jej zmian w powiązaniu z wykorzystaniem czasu w polityce oraz jego odbioru przez społeczeństwo. Szczególnie interesującymi zagadnieniami są także kwestie dotyczące sposobu i zakresu oddziaływania czasu na społeczeństwo, w tym także na sferę polityczną. W zainteresowanie współczesną polską wpisują się badania nad strukturami polskich partii politycznych, programami politycznymi i kampaniami wyborczymi. Drugim są zagadnienia z zakresu teorii polityki i jej wybranych aspektów, np.: analiza elementarnych podstaw metodologicznych politologii oraz problem ograniczeń i wartości poznawczej wiedzy politologicznej. Do tej tematyki należy zaliczyć także problemy dotyczące podmiotów polityki, wartości i norm politycznych, analiza stosunków politycznych i interesów politycznych a także teorie działań politycznych i decyzji politycznych. Oba pola zainteresowań wpisują się w tematykę szeroko rozumianej socjologii polityki oraz politologii science.