Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Godowska

Tytuł rozprawy: Transfer wiedzy naukowej do decydentów politycznych i podmiotów publicznych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Tersea Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29.10.2013

Powołanie recenzentów: 10.05.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 22.11.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 13.12.2016

Nadanie stopnia doktora: 24.01.2017