Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Filozofii Polityki

pok. nr 416    tel. 12 663 25 26

pok. nr 417    tel. 12 663 25 27

pok. nr 424    tel. 12 663 25 34

pok. nr 411     tel. 12 663 25 20

Obszar zainteresowań badawczych

Pracownicy Katedry Filozofii Polityki prowadzą badania w następujących obszarach:

 • filozofa i etyka polityki
 • historia zachodniej myśli politycznej
 • historia polskiej myśli politycznej
 • nauka o państwie i prawie
 • teoria demokracji
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa
 • historia filozofii zachodniej
 • współczesna filozofia polityki tradycje republikanizmu
 • konserwatyzm i liberalizm
 • społeczeństwo obywatelskie

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach Katedry Filozofii Polityki obejmują m.in.:

 • historię zachodniej myśli politycznej i prawnej
 • filozofię i etykę polityki
 • współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki
 • teorię demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, sfery publicznej i wielokulturowości
 • problematykę nowoczesności i sekularyzacji
 • problematykę wielokulturowości z perspektywy filozofii polityki
 • kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej
 • filozofia i etyka bezpieczeństwa

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Historia zachodniej myśli politycznej (zwłaszcza średniowiecznej i późniejszej, w tym polskiej, angielskiej, szkockiej i francuskiej myśli politycznej), współczesne dyskusje prowadzone w ramach filozofii polityki, kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, stosunki państwo-Kościół w zachodniej myśli politycznej, republikanizm-konserwatyzm (także ultramontanizm)-liberalizm.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

prof. dr hab. Ewa Bujwid Kurek

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Główne nurty zainteresowań badawczych skupiają się na na współczesnych problemach Europy Środkowo – Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich (Słowenii. Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa).
 
 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Stanowisko: profesor

Prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych ds. nauki i internacjonalizacji

Zainteresowania badawcze:

filozofia polityki, społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, teorie demokracji i demokratyzacji, wczesnonowożytny republikanizm i tradycje parlamentarne, edukacja polityczna. 

https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Pietrzyk-Reeves

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Historia myśli politycznej; filozofia polityki; teorie nowoczesności; historiozofia; teologia polityczna; semantyka pojęć politycznych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Krzysztof Mazur

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

Współczesna filozofia polityczna, analiza polityczna, polityki publiczne, polityka innowacyjna, technologie a demokracja, bezpieczeństwo narodowe.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji