Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Buśko

Tytuł rozprawy: Jerozolima Wschodnia w kategorii interesu narodowego Izraela (1967-2007)

Promotor rozprawy: ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Jerzy Zdanowski (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram


Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.06.2015

Powołanie recenzentów: 8.05.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 4.12.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8.01.2019

Nadanie stopnia doktora: 8.01.2019