Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paulina Antoń

Tytuł rozprawy: Współpraca w zakresie ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz Węc

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (Uniwersytet im. Adama Mickiweicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 6.09.2016

Powołanie recenzentów: 9.04.2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 11.06.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26.06.2019

Nadanie stopnia doktora: 3.09.2019 z wyróżnieniem