Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Arkadiusz Nyzio

Tytuł rozprawy: Transformacja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1993. Analiza funkcjonalna

Promotor rozprawy: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.06.2015

Powołanie recenzentów: 6.12.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 7.03.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28.03.2017

Nadanie stopnia doktora: 4.04.2017 z wyróżnieniem