Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Winkler

Tytuł rozprawy: Konieczność rewolucji? Francuski marksizm po II wojnie światowej a wydarzenia 1968 roku

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Grażyna Ulicka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja rozprawy doktorskiej -  prof. dr hab. Michał Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.09.2014

Powołanie recenzentów: 7.11.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13.03.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 17.04.2018

Nadanie stopnia doktora: 8.05.2018 z wyróznieniem