Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Małgorzata Kułakowska

Absolwentka politologii oraz socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkunastu artykułów poświęconych tematyce wielokulturowości, migracji oraz społeczeństwa brytyjskiego, monografii „W poszukiwaniu spójności wspólnotowej. Polityka rządu brytyjskiego w latach 2001-2010” (2018) oraz współredaktor prac zbiorowych: „Studia nad wielokulturowością” (2010), „Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century” (2015), „Oblicza kampanii wyborczych 2015” (2016). Sekretarz redakcji Rocznika „Teoria Polityki”.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe koncentrują się w dwóch obszarach. Po pierwsze jest to analiza współczesnych przemian społeczeństwa brytyjskiego, zwłaszcza relacji pomiędzy poszczególnymi społecznościami etnokulturowymi w kontekście takich zmian politycznych jak dewolucja czy Brexit. Po drugie, jest to szeroko rozumiana tematyka antropologii politycznej, kulturowych zmian związanych między innymi z procesami migracyjnymi, uwzględniająca również metody ich badania, w tym przede wszystkim metody i techniki badań jakościowych. Oba obszary wpisują się w tematykę socjologii polityki.

Strona WWW: http://www.kulakowska.wordpress.com