Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy w sesji letniej 2023/2024

Sesja letnia: 17.06.2024 r. - 30.06.2024 r.

Dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Ruchy społeczne - II P II st.

19.06.24 r. godz.11:15-12:45, sala 0.27.

Socjologia - I P

19.06.24 r. godz.11:15-12:45, sala 0.27.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polityka Społeczna - III P

17.06.br. godz. 10.00- 11.00, pok.424 (pokój Katedry).

Sesja poprawkowa: 

09.09.br. godz. 10.00 - 11.00, pok.424(pokój Katedry).

 

Dr Agnieszka Czubik

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - II SM II st.

18.06.2024 r.godz.12:00, aula 0.38.

 

Dr Michał Dulak

Integracja europejska - III P

21.06.2024 r. (piątek), godz.9:00,

09.09.2024 r.(poniedziałek), godz.12:00-13:30.

Polityki europejskie - I P II st.

21.06.2024 r. (piątek), godz.10:30,

09.09.2024 r.(poniedziałek), godz.12:00-13:30.

Globalizacja i regionalizacja - I SM II st.

21.06.2024 r. (piątek), godz.12:00-13:30,

09.09.2024 r.(poniedziałek), godz.12:00-13:30.

 

Dr Katarzyna du Vall

Media i polityka informacyjna w sferze bezpieczeństwa (BN II rok, II st.)

czwartek, 20.06.2024 r., godz. 11:15-11:45, s. 0.38

Uwaga! Obowiązują zapisy na Teamsach (do 20.06, godz. 9)

Wstęp do prawa (P I rok, I st.)

czwartek, 20.06.2024 r., godz. 12-12:30, s. 0.38

Uwaga! Obowiązują zapisy na Teamsach (do 20.06, godz. 9)

Dyżury w sesji letniej:

poniedziałek, 17.06, godz. 17-18, Teamsy

czwartek, 20.06, godz. 13-14, pok. 414

 

Dr hab.Paweł Frankowski, prof. UJ

26.06.24 r. godz. 13:00 - 14:00, sala 0.27 - Systemy i modele bezpieczeństwa – I BN,

27.06.24 r. godz. 13:00 - 14:00, sala 0.27 -  Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa -  I BN.

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

I termin:28 czerwca 17:00 Historia Polski, sala 027

28 czerwca 18:15 Przedmioty fakultatywne, sala 027.

Sesja poprawkowa: 13 września 17:00 Historia Polski, sala 142,

13 września 18.15 Przedmioty fakultatywne, sala 142.

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Egzaminy we wtorek 25.06.2024 r. od godz.9:00 w sali 0.27.

godz. 9:00 - Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. - I SM,

godz.10:00 - Międzynarodowe stodunki gospodarcze - II SM.

Egzaminy poprawkowe -10 września br.

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE -  III BN, ścieżka bezpieczeństwo wewnętrzne:

25.06. godz. 10:00-11:15, aula 038; sesja poprawkowa: 2.09., 9:30-10:45, sala 142.

Transatlantycka współnota wywiadowcza -  III BN, ścieżka bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze:

25.06. godz. 9:00-10:00, aula 038; sesja poprawkowa: 2.09., 12:00-13:00, sala 435.

 

Dr Wiktor Hebda

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej [WSM.INP-BDLa-25]

21 czerwca 2024 r. - godz. 10.00-11.00, sala 142;

6 września 2024 r. - godz. 10.00-11.00, sala 142.

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej [WSM.INP-BPSLa-13]

21 czerwca 2024 r. - godz. 11.00-12.00, sala 142,

6 września 2024 r. - godz. 11.00-12.00, sala 142.

Mniejszości narodowe i religijne - wpływ na politykę i bezpieczeństwo [WSM.INP-BDMa-12]

21 czerwca 2024 r. - godz. 12.00-13.00, sala 142,

6 września 2024 r. - godz. 12.00-13.00, sala 142.

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Prawa i wolności człowieka - II P II st.

17.06.2024 r. godz. 9:00-10:30, sala 142,

03.09.2024 r. godz. 9:00-10:30, sala 142.

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

Szlaki żeglugowe w polityce międzynarodowej - I SM

24 czerwca od 9 00 do 10 00, sala 142,

28 czerwca od 9 00 do 10 00, sala 142.

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - I BN II st.

24 czerwca od 10 15 do 11 15, sala 142,

28 czerwca  od 10 15 do 11 15, sala 142.

 

Prof. dr hab. Piotr Kimla

Realizm polityczny  - I P

17.06. (poniedziałek), godz.9.00, sala 0.27;

02.09. (poniedziałek), godz.10:00, sala 0.27.

Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej - I SM

17.06. (poniedziałek), godz.10.00, sala 0.27;

02.09. (poniedziałek), godz.11:00, sala 0.27.

 

Dr Adam Kirpsza

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ

Myśl polityczna - historia i współczesność - IP

24.06.2024 r. godz.9:00-10:00, sala 0.27,

10.09.2024 r. godz.9:00-10:00, sala 142.

Dyżury: 24.06. i 10.09. godz.10:00-11:00, pok.411.

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Studia nad inwigilacją - II BN

20.06.2024 r. godz.11:00-12:00, sala 142,

05.09.2024 r. godz.11:00-12:00, sala 142.

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ

Zaliczenie, Ruchy separatystyczne na świecie (1r. SM) - 19 czerwca, godz. 11:00, sala 142,

Zaliczenie, Kulturowy wymiar bezpieczeństwa (1r. BN) - 19 czerwca, godz. 12:00, sala 142,

Zaliczenie, Międzynarodowe stosunki kulturalne (3 r. SM) - 19 czerwca, godz. 13:30-14:30, sala 142.

Zaliczenie, Polityka bezpieczeństwa państw bałkańskich (3 r. BN I st.) - 20 czerwca, godz. 12:30, sala 142,

Egzamin, Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę wybranych państw (2 r. SM) - 20 czerwca, godz. 13:30-14:30, sala 142.

 

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

 

Dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego - I BN

I termin - 17.06.2024 r., godz. 10.00, sala 0.38. II termin - 2.09.2024 r., godz. 10.00, sala 0.25.

Zarządzanie i ochrona informacji - II BN II st.

I termin - 17.06.2024 r., godz. 11.00, sala 0.38. II termin - 2.09.2024 r., godz. 11.00, sala 0.25.

Monitorowanie zagrożeń - II BN

I termin - 17.06.2024 r., godz.12.00, sala 0.38. II termin - 2.09.2024 r., godz. 12.00, sala 0.25.

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

25.06.2024 r. (wtorek)

Bezpieczeństwo i obronność państwa - g. 14.00 (s. 025)

Działania pokojowe i stabilizacyjne - g. 15.00 (s. 025)

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

 

Dr Iwona Krzyżanowska- Skowronek

Współczesne teorie stosunków międzynarodowych - I SM II st.

18.06.2024 r. (wtorek), godz.9:45-11:15, sala 0.27,

10.09.2024 r. (wtorek), godz.9:00-10:30, sala 0.27.

Teorie wojny i pokoju -  I SM

18.06.2024 r. (wtorek), godz.11:30-13:00, sala 0.27,

10.09.2024 r. (wtorek), godz.9:00-10:30, sala 0.27.

Procesy globalizacyjne - I SM II st.

25.06.2024 r. (wtorek), godz.9:00-10:30, sala 142.

13.09.2024 r. (piątek), godz.9:00-10:30, sala 142.

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Socjologia - I SM

20 czerwca, godz.11:30, sala 0.27,

11 września, godz.9:00, sala 0.27.

Social and political issues in contemporary Britain - ogólnoinstytutowy

 termin w sesji: 27.06, godz. 16:00, sala 0.27.

 

Dr Piotr Łubiński

Problemy ochrony środowiska i zmian klimatu w polityce międzynarodowej - I SM II st.

I termin: 24 czerwca godz. 15:00, sala 142.

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej - II SM II st.

I termin: 24 czerwca godz. 11:30, sala 142.

 

mgr Alicija Malevska

Ekonomia - I P

26.06.2024 r. godz.11:00-12:00, sala 0.27.

04.09.2024 r. godz.11:00-12:00, sala 142.

 

Dr Krzysztof Mazur

Dr Agata Mazurkiewicz

Dr Wojciech Michnik

 

Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Protokół dyplomatyczny - I SM

19.06.2024 r. godz.11:00-12:00, sala 0.25.

Organizacja i technika służb zagranicznych - II SM II st.globalne i regionalne

19.06.2024 r. godz.12:00, sala 0.25.

Dyżur: 19.06.2024 r. godz.12:30-13:30, sala 0.25.

 

Dr Arkadiusz Nyzio

 

Dr Piotr Obacz

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej

– kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach: 10 czerwca

– termin poprawkowy: 2 września, godz. 8:00 – 8:45

Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku

– kolokwium zaliczeniowe ustne: 17 czerwca, godz. 8:00 – 15:00

– termin poprawkowy: 2 września, godz. 9:00 – 11:00

Historia polityczna Polski XX wieku

– kolokwium zaliczeniowe pisemne: 18 czerwca, godz. 8:00 – 9:30

– termin poprawkowy: 2 września, godz. 11:30 – 13:00

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof.UJ

Ethics and International Relations - przedmiot ogólnoinstytutowy w j. obcym dla studiów II stopnia

20.06.24 r. od godz.9:00-10:30, sala 0.25.

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

System bezpieczeństwa RP: 19 czerwca 2024 r. w godz.9.00 - 10.00, w sali 0.27.

Samorząd terytorialny: 19 czerwca 2024 r. w godz.10.00 - 11.00, w sali 0.27.

Sesja poprawkowa:

System bezpieczeństwa RP: 4 września 2024 r. w godz.9.00 - 10.00, w sali 0.27.

Samorząd terytorialny: 4 września 2024 r. w godz.10.00 - 11.00, w sali 0.27.

Dyżury w sesji:

Sesja letnia: 19 czerwca 2024 r. w godz.11:00 – 12:00, 26 czerwca 2024 r. 2 godz. 9:00 – 10:00

Sesja poprawkowa: 4 września 2024 r. w godz.11:00 – 12:00, 18 września 2024 r. w godz.9:00 – 10:00

 

Dr Olesia Tkachuk

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE - II SM

27 czerwca 2024 r., godz. 12:00-13:00, sala 434,

5 września 2024 r., godz. 12:00-13:00, sala 434.
 
 

Dr Wojciech Tycholiz

Międzynarodowe rynki finansowe - II SM II st.

Termin pierwszy: 19.06.2024 (środa), godz. 13:00, sala 0.27.

Termin drugi: 02.09.2024 (poniedziałek), godz. 13:00, sala 142.

 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz, prof. UJ

Geografia Polityczna - II SM

20.06, godz. 10.00-11:00, sala 0.27

26.06., godz. 10.00-11:00, s.025

Geopolityczne Konteksty Bezpieczeństwa – III BN

18.06, godz. 10.00-11:00, s. 238

25.06, godz. 10.00-11:00, s. 238

Siły Zbrojne we Współczesnym Świecie – II BN

18.06, godz. 11.00-12:00, s. 238

25.06, godz. 11.00-12:00, s. 238

Dyżury w sesji: 

18.06, godz. 12-13, s. 429

25.06, godz. 12.13, s. 429

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM

18 czerwca 2024 r., godz. 17.00-18.30, aula 039.

 6 września 2024 r., godz.  17.00-18.30, aula 038.

 

Dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Współczesne systemy polityczne - III SM

28.06.2024 r. w godz.8:30-10:00, sala 0.27.

Nauka o państwie i prawie - I BN

28.06.2024 r. w godz.10:00-11:30, sala 0.27.

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

środa 26 czerwca, sala 142

Strategia państw Morza Śródziemnego g. 10:00 - 10:30

Morze Śródziemne w polityce międzynarodowej 10:45 - 11:15

Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze 11:30 - 12:00