Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Natalia Bahlawan

Tytuł rozprawy: Nowe ruchy społeczne wobec systemu politycznego w Libanie po 1990 r.

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Zdanowski

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Krzysztof Trzciński, prof. PAN (Polska Akademia Nauk)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 6.05.2014

Powołanie recenzentów: 7.02.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13.06.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 3.10.2017

Nadanie stopnia doktora: 3.10.2017 z wyróżnieniem