Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Szafruga

Tytuł rozprawy: Zastosowanie teorii spontanicznego porządku w naukach politycznych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.06.2015

Powołanie recenzentów: 9.05.2017; 13.06.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 5.12.2017

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 19.12.2017

Nadanie stopnia doktora: 9.01.2018