Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olesia Tkachuk

Tytuł rozprawy: Stanowisko Rosji wobec wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz Węc

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 6.09.2016

Powołanie recenzentów: 11.06.2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.09.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 19.09.2019

Nadanie stopnia doktora- Rada Dyscypliny: 15.10.2019