Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Judyta Pasiut

Tytuł rozprawy: Kontakty miast bliźniaczych - międzynarodowa współpraca partnerska z perspektywy wybranych miast na prawach powiatu

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Joanna Dzwończyk, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12.04.2016

Powołanie recenzentów: 3.10.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.01.2018 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30.01.2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 6.02.2018 r.