Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Beata Górka-Winter

Tytuł rozprawy: Afgańskie siły zbrojne w koncepcji reform sektora bezpieczeństwa po 2001 roku

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Hubert Królikowski

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Kuba Jałoszyński (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29.10.2013

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 8.09.2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29.09.2015, godz., 10 s. 30 Collegium Novum

Nadanie stopnia doktora: 6.10.2015