Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olesia Tkachuk

Olesia Tkachuk - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Asystent w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska
 • polityki Unii Europejskiej
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie
 • procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze poradzieckim
 • polityka zagraniczna Rosji i Ukrainy
 • strefy wolnego handlu na świecie

Publikacje naukowe

I. Rozdziały (artykuły) w pracach zbiorowych

 1. Tkachuk O., BRICS – spójna współpraca czy rywalizacja o pozycję dominującą w grupie?, [w:] BRICS - kwintet czy pięciu solistów? (wyd. pokonferencyjne), pod red. E. Kuchty, Kraków 2014.
 2. Tkachuk O., Organizacja Państw Amerykańskich – między teorią a praktyką, [w:] Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA?, pod red. K. Sarzyńskiego, Kraków 2015.
 3. Tkachuk O., Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na sytuację gospodarczą państw poradzieckich, [w:] Wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne dla obszaru poradzieckiego (Tom II), pod red. A. Dąbrowej, M. Pieńkowskiego, Warszawa 2015.
 4. Tkachuk O., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015.
 5. Tkachuk O., Europejska Polityka Sąsiedztwa, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, pod red. A. Nitszke, Kraków 2015.
 6. Tkachuk O., Wpływ konfliktu na Ukrainie na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, [w:] Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, pod red. Ł. Jureńczyka, S. Sadowskiego, M. Jastrzębskiego, J. Waskana, Bydgoszcz 2016.
 7. Tkachuk O., Sytuacja mniejszości polskiej w Donbasie w czasie konfliktu, [w:] Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie, pod red. T. Gajownika, P. Pietnoczki, K. Sidorkiewicza, Olsztyn 2017.
 8. Tkachuk O., „Układ o Stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą” – najważniejsze postanowienia oraz znaczenie dla Ukrainy, [w:] Ukraina. 25 lat na drodze niepodległości, pod red. P. Pietnoczki, H. Strońskiego, Olsztyn 2017.
 9. Tkachuk O., Parlament Europejski VIII kadencji wobec rozwoju współpracy Unii Europejskiej z państwami sąsiedzkimi, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke, J. J. Węca, Kraków 2019.

II. Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Tkachuk O., Specjalna misja monitorująca OBWE na Ukrainie – cele i problemy w ich realizacji, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ” (Nauki Społeczne), 2017, nr 18, Lista B MNiSzW.
 2. Tkachuk O., Znaczenie traktatu lizbońskiego dla rozwoju współpracy między Unią Europejską a jej państwami sąsiedzkimi, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego” – Traktat lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów?”, 2018, nr 54.