Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech Kasprowski

Tytuł rozprawy: Ewolucja polityczna obozu solidarnościowego w latach 1989-2001 z perspektywy parlamentarnych kampanii wyborczych

Promotor rozprawy:

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.06.2015

Powołanie recenzentów: 8.12.2015

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 10.05.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 3.06.2016

Nadanie stopnia doktora: 7.06.2016