Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Organizacja pracy administracji INPiSM UJ od 01.11.2020

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek-piątek, godz. 09.00-15.00

1) Wprowadzony zostaje bezwzględny nakaz przestrzegania zasady zachowania min. 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami a interesantami.

2) Załatwianie spraw odbywa się, co do zasady, w systemie zdalnym (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy MS Teams lub korespondencyjnie) w godz. 9:00-15:00.

W wyjątkowych przypadkach, wymagających bezpośredniej obecności, możliwa jest wizyta w punkcie kontaktowym w budynku przy ul. Reymonta 4 na IV p, po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz: 

Formularz zgłoszenia wizyty w sekretariacie INPiSM

Informacja o planowanej wizycie (w godz.10:00-13:00) winna być podana minimum na dwa dni przed planowaną wizytą, z zaznaczeniem sprawy, z którą interesant zamierza przyjść, w celu przygotowania bezpiecznej i szybkiej obsługi .

Osoby, które nie uzgodnią terminu wizyty w przewidzianym terminie nie zostaną przyjęte.

3) Wprowadza się obowiązek odnotowania przybycia interesanta poprzez każdorazowy wpis w dzienniku wizyt (wersja cyfrowa; konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz nr tel. kontaktowego).

4) Interesanci są obowiązani używać maseczek ochronnych oraz zdezynfekować ręce odpowiednim preparatem będącym na wyposażeniu jednostki.

5) W punkcie kontaktowym odbywa się wymiana korespondencji, dokumentów, druków przy zachowaniu zasady ograniczenia kontaktu bezpośredniego do niezbędnego minimum.

Sekretariat studiów stacjonarnych - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Dębska (agnieszka.debska@uj.edu.pl)

Politologia I- ego i II - ego stopnia studia stacjonarne

Stosunki Międzynarodowe II- ego stopnia stacjonarne 1 rok (2020/2021)

pok.433, tel. 12 663-27-94

 

lic. Anna Januszewska (anna.januszewska@uj.edu.pl)

Stosunki Międzynarodowe I - ego stopnia stacjonarne 1, 2 i 3 rok

Stosunki Międzynarodowe II - ego stopnia stacjonarne 2 rok (2020/2021)

pok. 428, tel.: 12 663-25-36

 

Sekretariat ds. studenckich - studia stacjonarne i niestacjonarne - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 


mgr Magdalena Geodecka (magdalena.geodecka@uj.edu.pl)

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia stacjonarne 1 i 2 rok (2020/2021)

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia niestacjonarne 1, 2 i 3 rok

pok.433, tel. 12 663-25-41

 

lic. Magdalena Ullman-Kulik  (m.ullman-kulik@uj.edu.pl)

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia stacjonarne 3 rok (2020/2021)

Bezpieczeństwo Narodowe II -ego stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe II -ego stopnia niestacjonarne

pok.433, tel. 12 663-27-93

Sekretariat studiów doktoranckich - prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Zyza (p.o.kierownika sekretariatu) agnieszka.zyza@uj.edu.pl - Studia doktoranckie

pok. 430, tel.: 12 663-25-38

 

mgr Małgorzata Jasińska (malgorzata.jasinska@uj.edu.pl) - Przewody doktorskie

pok. 428, tel.: 12 663-25-36

 

mgr Agnieszka Podoba - nieobecna

Harmonogramy, sesja, dyżury, rezerwacja sal- prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail lub MS Teams

 

mgr Agnieszka Nowakowska-Swół (a.nowakowska-swol@uj.edu.pl)

Wyjazdy krajowe i zagraniczne, harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I-ego i II-ego stopnia, rezerwacja sal w semestrze zimowym i letnim.

pok. 432, tel.: 12 663-25-40

 

Agnieszka Sikora (agnieszka.1.sikora@uj.edu.pl)

Ogłoszenia na stronę, dyżury, sesja, poczta zewnetrzna i wewnętrzna, rezerwacja sal w sesji.

pok. 432, tel.: 12 663-25-40