Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Sekretariat ds. studenckich - studia stacjonarne i niestacjonarne

W sierpniu 2022 r. - sekretariat ds. studenckich będzie nieczynny.

 

Sekretariat jest czynny dla stron:

w miesiącach lipiec i wrzesień 2022 r.

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00 - 13:00

środa - dzień wewnętrzny (sekretariat jest nieczynny dla interesantów)

w miesiącu październiku 2022 r.

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00 - 14:00

środa - dzień wewnętrzny (sekretariat jest nieczynny dla interesantów)

 

 

mgr Agnieszka Dębska (agnieszka.debska@uj.edu.pl)

Bezpieczeństwo Narodowe I- ego i II - ego stopnia studia stacjonarne

pok.433, tel. 12 663-27-94

 

mgr Magdalena Geodecka (magdalena.geodecka@uj.edu.pl)

Politologia I - ego i II - ego stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego i II - ego stopnia niestacjonarne

pok.433, tel. 12 663-25-41

 

lic. Magdalena Ullman-Kulik  (m.ullman-kulik@uj.edu.pl)

Stosunki Międzynarodowe I - ego i II - ego stopnia stacjonarne

pok.433, tel. 12 663-27-93

 

 

Sekretariaty ogólne

W dniach 8-26 sierpnia 2022 r. poniższe sekretariaty będą nieczynne.

Sekretariaty są czynne dla stron:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00 - 14:00

piątek - dzień wewnętrzny (sekretariat jest nieczynny dla interesantów)

 

mgr Agnieszka Zyza (p.o.kierownika sekretariatu) agnieszka.zyza@uj.edu.pl

Obsługa spraw związanych z działalnością Instytutu oraz obsługa spraw pracowniczych

 

pok. 430, tel.: 12 663-25-38

 

mgr Małgorzata Jasińska (malgorzata.jasinska@uj.edu.pl) Zastępca p.o.kierownika sekretariatu; Studia doktoranckie, Obsługa administracyjna Rady Dyscypliny,  Prowadzenie ewidencji majątku Instytutu

pok. 428, tel.: 12 663-27-43

 

lic. Anna Januszewska (anna.januszewska@uj.edu.pl) - Obsługa administracyjna projektów badawczych i grantów; Social Media

Harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (2022/2023), rezerwacja sal

pok. 428, tel.: 12 663-25-36

 

Agnieszka Sikora (agnieszka.1.sikora@uj.edu.pl)

Wyjazdy krajowe i zagraniczne, zamówienia i rozliczanie zakupów, sesja,  poczta wewnętrzna i zewnętrzna

pok. 432, tel.: 12 663-25-40

 

mgr Agnieszka Nowakowska-Swół - urlop

mgr Agnieszka Podoba - urlop