Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

Sekretariat studiów stacjonarnych (pok. nr 2) - tel. 12-422-50-89

Czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 14:00 - przyjmowanie stron.

W PIĄTKI sekretariat jest NIECZYNNY (dzień wewnętrzny).

 

mgr Agnieszka Zyza (agnieszka.zyza@uj.edu.pl) - tel. 12 422 50 89

Stosunki Międzynarodowe I - ego stopnia stacjonarne 1, 2 i 3 rok

Stosunki Międzynarodowe II - ego stopnia stacjonarne 1 rok (2019/2020)

 

mgr Agnieszka Dębska (agnieszka.debska@uj.edu.pl) - tel. 12 422 50 89

Politologia I- ego i II - ego stopnia studia stacjonarne

Stosunki Międzynarodowe II - ego stopnia stacjonarne 2 rok (2019/2020)

Sekretariat ds. studenckich - studia stacjonarne i niestacjonarne (pok. nr 4) - tel. 12-431-88-60

Czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9:00 - 14:00,

oraz w I sem r. akad. 2019/20 w następujące soboty:

19 i 26 października 2019 r.

16 i 23 listopada 2019 r.

7 i 14 grudnia 2019 r.

11 stycznia 2020 r.

w godzinach od 8.00 do 12.00.

W ŚRODY sekretariat jest NIECZYNNY (dzień wewnętrzny).


mgr Magdalena Geodecka (magdalena.geodecka@uj.edu.pl) - tel. 12 431 88 60 

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia stacjonarne 1 i 3 rok (2019/2020)

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia niestacjonarne 1, 2 i 3 rok

Politologia I - ego  i II - ego stopnia niestacjonarne

International Security and Development

 

lic. Magdalena Ullman-Kulik  (m.ullman-kulik@uj.edu.pl) - tel. 12 431 88 60 

Bezpieczeństwo Narodowe I - ego stopnia stacjonarne 2 rok (2019/2020)

Bezpieczeństwo Narodowe II -ego stopnia stacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe II -ego stopnia niestacjonarne

Stosunki Międzynarodowe I - ego  i II - ego stopnia niestacjonarne

Sekretariat studiów doktoranckich (pok. nr 3) - tel. 12-426-50-22

mgr Agnieszka Podoba (kierownik) (agnieszka.podoba@uj.edu.pl) - Przewody doktorskie - tel. 12 426 50 22

 

mgr Małgorzata Jasińska (malgorzata.jasinska@uj.edu.pl) - Studia doktoranckie

Przyjmowanie stron: studia III stopnia w godzinach 9-14 (poniedziałek - czwartek ) - tel. 12 426 50 22

 

W PIĄTKI sekretariat jest NIECZYNNY (dzień wewnętrzny).

Harmonogramy, sesja, dyżury, rezerwacja sal (pok. nr 2A) - tel. 12-370-21-07

 

Agnieszka Sikora (agnieszka.1.sikora@uj.edu.pl) - tel. 12 370 21 07

Wyjazdy krajowe i zagraniczne, harmonogram studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I-ego i II-ego stopnia, rezerwacja sal w semestrze zimowym i letnim.

 

lic. Anna Januszewska (anna.januszewska@uj.edu.pl) - tel. 12 370 21 07

Ogłoszenia na stronę, dyżury, sesja, poczta zewnetrzna i wewnętrzna, rezerwacja sal w sesji.

 

Przyjmowanie stron w godzinach 9:00 - 14:00 (poniedziałek - czwartek)

W PIĄTKI sekretariat jest NIECZYNNY (dzień wewnętrzny).

 

mgr Agnieszka Nowakowska-Swół (a.nowakowska-swol@uj.edu.pl) - urlop wychowawczy 2019/2020