Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Piotr Obacz

Tytuł rozprawy: Podział "Polska solidarna-Polska liberalna" w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego

Promotor rozprawy: dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8.12.2015

Powołanie recenzentów: 7.06.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 6.12.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14.03.2017

Nadanie stopnia doktora: 4.04.2017 z wyróżnieniem