Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Zabdyr-Jamróz

Tytuł rozprawy: Deliberatywny model polityki

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Piotr Juchacz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10.06.2014

Powołanie recenzentów: 5.09.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13.03.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 27.03.2018

Nadanie stopnia doktora: 10.04.2018