Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o strukturze organizacyjnej INPiSM UJ

Informacje o działalności i pracownikach Katedr i Zakładów INPiSM UJ znajdują się w zakładkach im poświęconych. Prosze wybrać Katedrę lub Zakład z menu po lewej.

Informacje o dyżurach pracowników INPiSM UJ można  znaleźć w zakładce Dyżury pracowników, w profilach pracowników w systemie USOSWeb oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład i struktura władz INPiSM UJ

Dyrektor INPiSM UJ
dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych
dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
dr Edyta Chwiej

Więcej informacji o władzach INPiSM UJ

 

Skład i struktura władz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Ul. Reymonta 4,
30-059 Kraków

Dziekan WSMiP UJ
dr hab. Paweł Laidler, prof UJ
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ
 
Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji
dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ