Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Tomasz Pugacewicz

Doktor nauk o polityce i adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ukończył studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe w INPiSM UJ oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie studiów amerykańskich w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

W 2015 r. w INPiSM UJ obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Mechanizmy kształtowania polityki zagranicznej USA wobec państw regionu Morza Kaspijskiego po 1991 roku napisaną pod opieką prof. Andrzeja Mani. Teoretyczne założenia tej pracy zostały opublikowane w monografii pt. Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej (Wyd. UJ, Kraków 2017). Książka ta została uznana przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych opublikowaną w 2017 r. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych wyróżniło tę monografię w ogólnopolskim konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej opublikowaną w 2017 r. Zaś Rektor UJ przyznał autorowi indywidualną nagrodę dla nauczycieli akademickich za osiągniecie naukowe. 

W ramach staży zagranicznych przebywał m.in. jako wizytujący pracownik naukowy na Wydziale Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych im. Paula H. Nitzego (Paul H. Nitze School of Advanced International Studies) Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Waszyngtonie oraz w ramach wymiany bilateralnej w Centrum Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu w Heidelbergu (Heidelberg Center for American Studies), a taże na Wydziale Nauk Politycznych Stanowego Uniwersytetu Nowego Jorku (SUNY).

Prowadził także badania na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz Columbia University w Nowym Jorku, a także centralnym archiwum rodziny Rockefellerów (Rockefeller Archive Center) oraz archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. 

W 2018 r. otrzymał grant NCN na realizację projektu pt. "Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku". W latach 2011-2014 zrealizował grant badawczy Narodowego Centrum Nauki związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Laureat stypendiów m.in. dla najlepszych doktorantów UJ oraz Towarzystwa Kopernikańskiego w Stanach Zjednoczonych (Copernicus Society in America).

Uczestnik kilkunastu warsztatów, szkoleń lub szkół letnich, w tym zorganizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (ISA), Europejskie Konsorcjum Badań nad Polityką (ECPR), Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Od końca 2017 r. do początku 2019 r. pełnił rolę koordynatora merytorycznego w ramach anglojęzycznego programu studiów MA in International Security and Development (ISAD).

W 2021 r. nominowany przez studentki i studentów do nagród „Laudacji Studenckich” w kategorii „Mentor Studenta”. W 2022 r. wyróżniony za wysoką jakość pracy dydaktycznej na podstawie ankietowej oceny zajęć.

W 2015 r. jako specjalista ds. bezpieczeństwa energetycznego uczestniczył w Prezydenckim Programie Eksperckim "Laboratorium idei" skierowanym do młodych naukowców zainteresowanych doradzaniem w obszarach szczególnie ważnych z perspektywy urzędu Prezydenta RP.

Zainteresowania naukowe

 • teorie stosunków międzynarodowych, w szczególności dotyczące podejmowania decyzji w polityce zagranicznej,
 • mechanizmy i kierunki polityki zagranicznej USA i Polski, w szczególności na obszarze poradzieckim,
 • stosunki transatlantyckie w obszarze bezpieczeństwa, w szczególności relacje polsko-amerykańskie,
 • bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim, w szczególności na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej,
 • historia nauki o stosunkach międzynarodowych, w szczególności w Polsce i w USA.

Prowadzone prace badawcze

 • polityka USA wobec regionu Morza Kaspijskiego z perspektywy teorii podejmowania decyzji (monografia),
 • koncepcje L. Ehrlicha na tle światowej nauki o stosunkach międzynarodowych (monografia).

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych Europy Środkowej i Wschodniej (Central and East European International Studies Association, CEEISA) – od 2018 r.,
 • Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (m.in. Sekcja Analizy Polityki Zagranicznej, Sekcja Studiów nad Wywiadem, Sekcja Dyplomacji) - od 2016 r.,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych (m.in. komitet badawczy nr 33 "Studia nad nauką o polityce jako dyscypliną") – 2016-2019,
 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA) – od 2013 r.,
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) – od 2015 r.,
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) – od 2010 r.

Publikacje

Publikacje naukowe (wybrane):

 • Wybiórczy realizm na sterydach. Power politics à la Trump, [w:] Rocznik strategiczny 2018/2019, t. 24, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, s. 333-352. 
 • Andrzej Mania, Tomasz Pugacewicz, Confronting the International Order: Changes in US Foreign Policy from the Perspective of American Power Elites, "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", t. 23, nr 1, 2019, s. 11-27
 • Nauka o stosunkach międzynarodowych w koncepcji Ludwika Ehrlicha, "Stosunki Międzynarodowe – International Relations", 1/54 (2018), s. 231-266
 • Great and Small Games in Central Asia, Marcin Grabowski (współredaktor), Peter Lang [w druku].
 • International Relations Theory Application in Asia and Africa, Marcin Grabowski (współredaktor), Peter Lang [w druku].
 • Ludwik Ehrlich and the Origins of International Relations in Poland in the First Half of the 20th Century, "Polish Journal of International Studies" [w druku].
 • U.S. Missile Defense Roles in the Post-Cold War Era, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", 50 (2017), s. 265-295.
 • Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Is Trans-Pacific Partnership a Challenge for Trans-Atlantic Relations?: A Comparative Analysis of TPP and TTIP in the Context of the U.S. Global Role, [w:] Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, Malgorzata Zachara (red.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK 2017, s. 86-124. 
 • Teorie polityki zagranicznej. Perspektywy amerykańskiej analizy polityki zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • Andrzej Mania, Tomasz Pugacewicz, Wybrane elementy kondycji Stanów Zjednoczonych u progu prezydentury Donalda Trumpa, „Rocznik Strategiczny”, 2016/2017, t. 22, s. 247–259.
 • [Głos w dyskusji], [w:] Zapis dyskusji o książce Nauka o stosunkach międzynarodowych i studiach europeiskich w Polsce, "Stosunki międzynarodowe - International Relations", nr 4 (t. 51), 2015, s. 351-352.
 • Polityka zagraniczna [Polski] wobec Stanów Zjednoczonych, [w:] Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, P. Musiałek (red.), Wyd. eSPe, Kraków 2012, s. 205-227.
 • Ludwik Ehrlich (1889-1968) – prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", nr 17 (2011), s. 173-202.
 • Systemy obrony przeciwrakietowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, [w:] NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, M. Pietraś, J. Olchowski (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 285-308.
 • Istota i formy instytucjonalnej współpracy w obszarach bezpieczeństwa i gospodarczym Wspólnoty Niepodległych Państw w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk i T. Kapuśniak (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 225-240.
 • Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku, [w:] Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: problemy badawcze młodych politologów, D. Mikucka-Wójtowicz (red.), Wyd. Libron (Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej), Kraków 2010, s. 133-143.
 • Wizyta prezydenta Baracka H. Obamy w Europie, "Biuletyn Instytutu Nauk i Stosunków Międzynarodowych UJ", t. 2 (2010), s. 103-128.
 • Współpraca transatlantycka w obszarze systemów obrony przeciwrakietowej, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, J. Cisek (red.), Instytut Multimedialny, Kraków 2010, s. 139-154.
 • System obrony przeciwrakietowej USA a stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski: konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chorośnicki i A. Gruszczak (red.), INPiSM UJ, Kraków 2008, s. 189-338.
 • System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (BMDS) a plany i struktury [obrony przeciwrakietowej] poszczególnych państw członkowskich oraz całego NATO, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski: konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chorośnicki i A. Gruszczak (red.), INPiSM UJ, Kraków 2008, s. 406-462.

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

 • Tomasz Pugacewicz, Zbigniew Rokita, Nowy ład à la Trump [rozmowa], "Nowa Europa Wschodnia", 6 (2018).
 • Tomasz Pugacewicz, Anna Wojciuk, Andrzej Polus, Magdalena Kozub-Karkut, Mateusz Filary-Szczepanik, Marcin Grabowski, Michał Rekowski, Głosy w dyskusji z okrągłego stołu pt. Między centrum a peryferiami: historia i współczesność nauki o stosunkach międzynarodowych, zorganizowanego w ramach VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9 listopada 2017 roku, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", 2/53 (2018) s. 375-391.
 • Tomasz Pugacewicz, Kamil Turecki, Chłodna zimna wojna [rozmowa], Onet.pl, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/trump-putin-relacje-usa-rosja-na-krawedzi/, 1 sierpnia 2017 r.
 • Polityka zagranicznych USA po wyborach z 2016 r., "Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego", lato 2017, nr 195, s. 101-102.
 • Tomasz Pugacewicz, Bartosz Brzyski, Piotr Kaszczyszyn, Nastała epoka globalnego chaosu [rozmowa], portal Jagielloński24, http://jagiellonski24.pl/2017/02/11/pugacewicz-nastala-epoka-globanego-chaosu/, 11 lutego 2017 r. 
 • Marcin Kędzierski, Michał Lubina, Paweł Musiałek, Tomasz Pugacewicz, Polska powiatem narodów[rozmowa], "Pressje", 2016, 45, s. 66-80.
 • O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, luty-marzec 2016 r., nr 182-183, s. 97-98.
 • Najważniejsze wybory [Poglądy uczestników prawyborów prezydenckich na politykę USA wobec Europy Środkowej i Wschodniej],  portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://new.org.pl/2456,post.html, 1 lutego 2016 r., 
 • Oblężenie Białego Domu, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/2150,post.html, 31 marca 2015 r.,
 • Świat to bałagan, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/2002,post.html, 7 listopada 2014 r.,
 • Ukraiński problem Obamy, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/1938,post.html, 12 września 2014 r.

Udział w wybranych konferencjach

 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA), Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, 6. warsztaty EWIS pt. „The Next 100 Years of International Relations”, Kraków, 28.06.2019, wystąpienie pt. „The Concept of International Law and Politics in the 1920s IR Polish Research Community”;
 • Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych Europy Środkowej i Wschodniej (CEEISA) oraz Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (ISA), połączona konferencja CEEISA-ISA pt. “International Relations in the Age of Anxiety”, Belgrad, 18.06.2019, wystąpienie pt. „Emulating the West or Building the Non-Western IR Science: Interwar Poland Case”;
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych UMCS, konferencja pt. “100 lat tradycji zinstytucjonalizowanych badań stosunków międzynarodowych”, Lublin, 15.06.2019, wystąpienie pt. „Geneza mariażu nauki i praktyki stosunków międzynarodowych – studium przypadku Council of Foreign Relations i Royal Institute of International Affairs”;
 • Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (International Studies Association), 60. doroczna konferencja pt. „Re-visioning International Studies: Innovation and Progress”, Toronto (Kanada), 29.03.2019, wystąpienie pt. „Polish School of International Society in the First Half of the 20th Century”;
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, UAM w Poznaniu, VIII konwencja PTSM, 8.11.2018, wystąpienie pt. "Instytucjonalizacja współpracy transatlantyckiej w ramach obrony przeciwrakietowej w epoce pozimnowojennej: jedna wspólnota (bezpieczeństwa), dwie kultury (strategiczne)";
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych & UMCS w Lublinie, IV Kongres Politologii, 19.09.2018, wystąpienie pt. "Między innowacją a powrotem do przeszłości: 10 lat rozwoju tzw. behawioralnej nauki o stosunkach międzynarodowych (Behavioral IR)";
 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA), konferencja pt. "12th Pan-European Conference on International Relations", 13.09.2018, wystąpienie pt. "Model of Foreign Policy Crisis Decision-Making in the Central and Eastern Europe: Polish Case"; 
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, konferencja pt. „Siła prawa zamiast prawa siły. Ehrlichowska szkoła nauki o stosunkach międzynarodowych oraz prawa międzynarodowego”, 18.05.2018, wystąpienie pt. "70 lat później: współczesne kierunki rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w świetle koncepcji prof. Ludwika Ehrlicha z 1947 r.",
 • Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (ISA), konferencja pt. „ISA Annual Convention 2018: Power of Rules. and Rule of Power”, 07.04.2018, wystąpienie pt. "The Role of Polish Intelligence in the Pre‐9/11 US Counterterrorism: Afghanistan Case", 
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, seminarium pt. "Studia nad polityką zagraniczną - obecny stan badań i perspektywy", 13.03.2018, wystąpienie pt. "Historia rozwoju i obecny stan badań w ramach analizy polityki zagranicznej",
 • Europejska Akademia Dyplomacji oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, konferencja pt. “The Role of EU and NATO in providing peace and security in Europe”, 13.01.2018, wystąpienie pt. "Polish Agenda Before the NATO Summit in Brussel, July 2018", 
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, konferencja pt. “VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych”, 10.11.2017, wystąpienie pt. "Studia nad ZSRR i Rosją w USA: między bezpieczeństwem narodowym a lekceważeniem",  
 • World International Studies Committee (WISC), Taiwan Association of International Relations (TAIR), National Taiwan University, konferencja pt. "5th Global International Studies Conference", 02.04.2017, wystąpienie pt. "U.S. Weapon Delivery to Ukraine Seen from the Perspective of Decision Making Models", 
 • International Studies Association (ISA), konferencja pt. “Understanding Change in World Politics ISA's 58th Annual Convention”, 24.02.2017, wystąpienie pt. “(Is There) An Institutional Change in the U.S. Domestic Institutions after the Crimea An-nexation?”,
 • Ośrodek Myśli Politycznej (OMP) w Krakowie, konferencja pt. "Donald Trump: Ameryka, Europa, Rosja", 27.01.2017, wystąpienie: "Donald Trump a polityka USA wobec Rosji", 
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM), Uniwersytet Łódzki, konferencja pt. "Badanie polityki zagranicznej państwa", 09.11.2016, wystąpienie: "Wielkie i małe gry. Polityka USA wobec regionu Morza Kaspijskiego z perspektywy neorealizmu oraz tzw. analizy polityki zagranicznej",
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych (IPSA), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, konferencja pt. "24th World Congress of Political Science", 26.07.2016, wystąpienie: "The U.S. Foreign Policy Decision Making During the Russian Interventions: A Crisis or the New Normalcy?",
 • Zakład Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ, seminarium naukowe pt. "Obrona przeciwrakietowa a bezpieczeństwo Polski", 01.06.2016, wystąpienie: "Obrona przeciwrakietowa w strategii bezpieczeństwa USA", 
 • Ambasada RP w Ankarze, tureckie Center for Strategic Research, Ankara, konferencja pt. "NATO's Strategic Adaptation to the Current Challenges", 19.04.2016, wystąpienie: "The Instability in the Surrounding of the Southern Flank in the Context of the Security of the Entire Alliance",    
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM), Uniwersytet Gdański, konferencja pt. "Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych", 13.11.2015, wystąpienie: "Lobby rosyjskie versus ukraińskie w USA. Kto ma większy wpływ na politykę zagraniczną USA wg teorii polityki zagranicznej kładących nacisk na czynniki krajowe",
 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA), University of Catania, konferencja pt. "9th Pan-European Conference on International Relations: The Worlds of Violence", 26.09.2015, wystąpienie: "Russia as a Source of Violence in the post-Soviet Region in United States' Discourse",
 • Uniwersytet Jagielloński, konferencja pt. "Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World", 18.06.2015, wystąpienie: "U.S. Foreign Policy Decision Making Toward Ukraine Crisis in 2014",
 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA), Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Uniwersytet Warszawski, konferencja pt.: "8th Pan – European Conference on International Relations: One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises", 21.09.2013, wystąpienie: "U.S. Policy in Post-Soviet Central Asia After the Cold War",
 • Europejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (EISA), Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i Uniwersytet Warszawski, konferencja pt.: "8th Pan – European Conference on International Relations: One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises", 19.09.2013, wystąpienie: "Using Social Media to Communicate Published Research",
 • Stowarzysznie Studiów Międzynarodowych Europy Środkowej i Wschodniej (CEEISA), Uniwersytet Jagielloński, konferencja pt. "9th Convention of the Central and East European International Studies Association", 22.09.2012, uczestnik okrągłego stołu (roundtable) pt. "How to Build an IR Theory",
 • Uniwersytet w Białymstoku, "8th Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States", 24-25.06.2011, wystąpienie: "The Polish-American Relationship: Is There Still a Strategic Partnership?",
 • Uniwersytet w Białymstoku, "8th Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States", 24-25.06.2011, wystąpienie: "Internetowe źródła wiedzy naukowej i towarzyszące im narzędzia w pracy młodego amerykanisty".

Profile w naukowych mediach społecznościowych

Academia: https://jagiellonian.academia.edu/TomaszPugacewicz

Mendeley: https://www.mendeley.com/profiles/tomasz-pugacewicz/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Pugacewicz

Kontakt

e-mail: tomasz.pugacewicz@uj.edu.pl

twitter: @t_pugacewicz