Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anna Kucharska

Tytuł rozprawy: Polityka transformacji energetycznej w państwach regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - Prof. dr hab. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Kamila Pronińska (Uniwersytet Warszawski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 5.09.2017

Powołanie recenzentów: 11.06.2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: RD 15.10.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5.11.2019

Nadanie stopnia doktora: RD 26.11.2019