Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Michał Dulak

Tytuł rozprawy: Demokratyczna legitymizacja polskiej polityki europejskiej - analiza systemowa

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Janusz J. Węc

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Zbigniew D. Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18.06.2013

Powołanie recenzentów: 1.03.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 10.05.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7.06.2016

Nadanie stopnia doktora: 7.06.2016 z wyróżnieniem