Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Mormul

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (INPiSM UJ, 2016). Absolwentka stosunków międzynarodowych (2011) i filologii hiszpańskiej (2011) Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „Społeczeństwo – Technologie – Środowisko” (2015), również na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Sekretarz Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych oraz Central European African Studies Network. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - SYLFF (2015). Ukończyła kursy metodologiczne organizowane przez Stellenbosch University (2014, Case Study Research; Grounded Theory) oraz London School of Economics and Political Science (2014, Ethnographic Methods and Practice). Visiting scholar w School of Environment, Education, and Development, University of Manchester (2015). Laureatka Nagrody im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie nauk o polityce obronioną w 2016 roku

 

Zaintersowania badawcze:

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w państwach rozwijających się, stosunki międzynarodowe i zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej.

Publikacje

Monografie

1. R. Kłosowicz, J. Mormul, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 282.

2. A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul (red.), Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych / Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018, ss. 277.

Rozdziały w monografiach

1. J. Mormul, Czołowe instytucje międzynarodowe zajmujące się dysfunkcyjnością państw, [w:] R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 93-124.

2. R. Kłosowicz, J. Mormul, Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i definicje, [w:] R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 11-36.

3. J. Mormul, Conflict Prevention in a Failed State: Guinea-Bissau and the International Peace and Prosperity Project, [w:] S. Wagner, P. M. Kreuter (red.), The Changing Places and Faces of War, Inter-Disciplinary Press, Oxford 2014, ss. 19-37.

4. J. Mormul, Problem łamania praw człowieka w państwach dysfunkcyjnych. Przypadek dzieci-żołnierzy, [w:] R. Kłosowicz (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 245-274.

5. J. Mormul, Afrykańskie success story? Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Mozambiku po zakończeniu wojny domowej, [w:] J. Łapott, M. Tobota (red.), Ex Africa semper aliquid novi, Tom II, Muzeum Miejskie w Żorach/Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, ss. 95-116.

6. J. Mormul, Przemyt narkotyków a zagrożenie bezpieczeństwa państw Afryki Zachodniej. Casus Gwinei Bissau, [w:] A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, seria „Forum Politologiczne, t. 17, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, ss. 97-121.

7. J. Mormul, Jaśminowa rewolucja w Tunezji: zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego czy przebudzenie islamistów?, [w:] E. Szczepankiewicz-Rudzka (red.), Arabska wiosna w Afryce Północnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, ss. 17-51.

8. J. Mormul, El invierno chileno de 2011-2012: la lucha por el derecho a la educación en Chile de la post-dictadura, [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej. Teoria i praktyka/Los derechos humanos en América Latina. Teoría y práctica, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 317-332.

9. J. Mormul, Konsekwencje rewolucji Facebooka na południe od Sahary: Arabska wiosna w Dżibuti, [w:] A. Żukowski, Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka – gospodarka – społeczeństwo – media, Seria „Forum Politologiczne”, t. 19, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 123-149.

10. J. Mormul, New institutionalism in research on dysfunctional states in Sub-Saharan Africa: ‟Institutional Multiplicity” and the Luso-African example, [w:] N. Pawlak, H. Rubinkowska-Anioł, I. Will (red.), African Studies in the Contemporary World, ELIPSA, Warszawa 2016, ss. 64-81.

11. J. Mormul, Dżibuti i Erytrea a bezpieczeństwo regionu Rogu Afryki w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, [w:] E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2016, ss. 177-196.

12. J. Mormul, Andrzej Zaborski – badacz języków kuszyckich i semickich, [w:] R. Kłosowicz (red.), Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, ss. 151-163.

13. J. Mormul, Stosunki senegalsko-bissauskie: paternalizm czy nowa afrykańska współpraca, [w:] W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan: Varia, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2017, t. 6, ss. 143-164.

14. J. Mormul, Skala korupcji we współczesnym Mozambiku jako przejaw dysfunkcyjności państwa, [w:] J. Różański (red.), Ex Africa Semper Aliquid Novi, tom 4, Muzeum Miejskie w Żorach/Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2017, ss. 153-167.

15. J. Mormul, Portugalskie dziedzictwo językowe i kulturowe w Mozambiku: bękart kolonializmu czy nadzieja na lepsze jutro?, [w:] A. Żukowski (red.), Tradycja i nowoczesność w Afryce: społeczeństwo, polityka, gospodarka, t. 22 (seria Forum Politologiczne), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 99-118.

16. J. Mormul, Przyczyny współczesnej emigracji z Erytrei, [w:] A. Żukowski (red.), Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców. Współczesne studia przypadków, t. 25 (seria Forum Politologiczne), Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 27-51.

17. A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul, Regionalizm w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie, [w:] A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul (red.), Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych / Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2018, ss. 11-27.

18. J. Mormul, La migration comme un des indicateurs du dysfonctionnement de l'Etat en Tunisie, [w:] M. A. Ben Zina, A. Kadri (red.), Un etat en transition, une société en mouvement : la Tunisie (2011-2014), Arabesque Editions, Tunis 2018, ss. 117-133.

Artykuły naukowe

1. J. Mormul, Chilijski „11 września”: rewolucja w wolności Eduardo Freia, chilijska droga do socjalizmu Salvadora Allende i zmierzch demokracji, „Kultura i Historia”, 2012, nr 22, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4164

2. J. Mormul, Przebieg wyborów w Angoli – kontynuacja czy zmiana?, „PCSA Working Papers Series”, Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych, Luty 2013, ss. 1-9.

3. J. Mormul, Ethio-Djiboutian Relations in 21st century: towards New African Cooperation, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2016, 3 (42) (African Studies), ss. 263-285.

4. J. Mormul, Historyczno-polityczne uwarunkowania kryzysów państwowości w Gwinei Bissau, „Afryka”, 2017, 46, ss. 41-71.

5. J. Mormul, Portuguese colonial legacy in Luso-African states – a factor leading to state dysfunctionality or favorable to development?, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University”, 2018, 5 (56) (The problem of Africa’s dysfunctional states”), ss. 41-65.

Rozdziały w materiałach pokonferencyjnych

1. J. Mormul, Migration from the Horn of Africa in northern Mozambique: A real security threat or a problem of state dysfunctionality, [w:] J. Oppenheimer, J. Pereira Leite, L. Mah (red.), "Espaço Lusófono" (1974 /2014): Trajectórias Económicas e Políticas – Textos, CEsA - Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão Instituto Superior de Economia e Gestão / Universidade de Lisboa, Lisboa 2015, ss. 261-279.

Sprawozdania z konferencji

2. J. Mormul, Ogólnopolska konferencja: Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa – sylwetka wybitnego afrykanisty w 120-tą rocznicę urodzin, „Afryka”, 2015, nr 41, ss. 127-129.

3. J. Mormul, 1st Central European African Studies Conference (CEASC) Shifting identities, changing relations: Ethnicity, Culture, and Society in an Emerging Africa, “Afryka”, 2014, nr 39, ss. 147-148.

4. J. Mormul, Konferencja: Stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – wczoraj i dziś / International Relations in the Horn of Africa – Yesterday and Today, “Afryka”, 2016, nr 43, ss. 173-175.

5. J. Mormul, Konferencja międzynarodowa: 5th Pécs African Studies Conference: Africa's Changing International Relations and Realities, “Afryka”, 2018, nr 47, ss. 175-176.

Udział w projektach naukowo-badawczych

1. Dysfunkcyjność państwa w Afryce Luzofońskiej - przyczyny, przejawy, możliwe rozwiązania, finansowany ze środków NCN (konkurs PRELUDIUM), 2014-2017, kierownik projektu.

2. Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej, finansowany ze środków NCN (konkurs OPUS), 2018- 2021, wykonawca

3. Erytrea i jej destabilizujący wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, finansowany ze środków NCN (konkurs OPUS), 2013-2017, główny wykonawca.

4. SPRINGARAB. Social movements and mobilisation typologies in the Arab Spring, FP7-PEOPLE-2012-IRSES - Marie Curie Action "International Research Staff Exchange Scheme" w ramach 7. Programu Ramowego UE, 2013-2016, early stage researcher.

5. Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe w wymiarze regionalnym i globalnym, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2014, wykonawca.

Profil na portalu Academia.edu: https://jagiellonian.academia.edu/JoannaMormul