Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Podstawowe informacje:

Profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Temat pracy doktorskiej: Stanowisko Francji wobec reformy instytucjonalnej i poszerzenia Unii Europejskiej. 1996 – 2004.

Dziedzina doktoratu: integracja europejska, reforma instytucji UE

Temat pracy habilitacyjnej: Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej.  

Członek następujących organizacji:

 1. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM)  
 2. EISA - European International Studies Association    
 3. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ (współpraca)
 4. Towarzystwo Azji i Pacyfiku (współpraca)

Ważne stypendia, staże badawcze:

 1. Le Centre de Recherches Internationales de Sciences Po (CERI), Septembre 2014
 2. Le Centre Européen de Sociologie et de Science Politique Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Septembre 2012, Septembre 2014
 3. L’Institut d'études politiques (IEP) de Paris, Septembre 2012
 4. L’Institut d'études politiques (IEP) de Rennes, 1999-2000

Wykłady gościnne, wyjazdy badawcze:

 1. The EU - Russian Energy Dilemmas in the 21 Century: between cooperation and dependence – the view from Polish perspective, Department of Government, MSc International Public Policy & Diplomacy, Cork 2nd of March 2017, Ireland.
 2. Energy transformation in Germany and new low-emission technologies in the EU energy mix, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, 13-16 March 2017, Germany.
 3. The Energy Security and Energy Challenges in 21st Century, 27-31 March 2017, Sc Po Bordeaux, France.

 

Prowadzone prace badawcze:

Geneza i ewolucja współpracy energetycznej w Europie, instytucjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w UE, polityka klimatyczna UE i implikacje pakietu energetyczno – klimatycznego dla Polski, polityka energetyczna Francji - projekt własny.

Planowane prace badawcze:

Energy security governance, implikacje rosnącego zapotrzebowania na energię dla gospodarki światowej, energetyka jądrowa i energia odnawialna, ich znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych (politycznych i gospodarczych), problem proliferacji technologii jądrowych, współpraca w sektorze energetyki jądrowej, ochrona klimatu, degradacja środowiska - projekt własny.

Wybrane publikacje naukowe

Monografie:

 1. Francja wobec głównych problemów reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej w XXI w., DANTE, Kraków 2006, s. 271.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii (fragment w pdf), WUJ, Kraków, 2011, s. 313.
 3. Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (fragment w pdf), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 353.
 4. Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku, współautorstwo z M. Tarnawskim, Kraków 2015, s. 230.
 5. Energetyka jądrowa wobec globalnych wyzwań bezpieczeństwa energetycznego i reżimu nieproliferacji w erze zmian klimatu (fragment w pdf), Kraków 2016, s. 310.
 6. T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu w drugiej dekadzie XXI wieku, Kraków 2017, ss. 215.

 

Wybrane rozdziały w pracach zbiorowych, artykuły, opracowania: 

 1. Problem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (CESDP UE) w kontekście stosunków z NATO, w: Bezpieczeństwo europejskie (red. K. Kraj), Wyd. PSB, Kraków 2002, s. 29 – 38.
 2. Polska powinna współuczestniczyć w Europejskiej Polityce Bezpieczeństwa Obrony, w: 102 powody, dla których Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej (red. M. Zamarlik), ISS, Kraków 2003, s. 41 – 42.
 3. Stosunki euroatlantyckie w kontekście problemu polityki bezpieczeństwa i obrony, w: Europejska koncepcja bezpieczeństwa (red. S. Kurek), ISS, Zeszyt nr 51, Kraków 2003, s. 77 – 85.
 4. Implikacje odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego dla obszaru polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, w: Implikacje ewentualnego odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego UE. Ocena następstw dla Polski w perspektywie długookresowej, (red. J. Barcz), IK, Kraków 2005, s. 75–102.
 5. Pozycja Polski i Francji w świetle reformy instytucjonalnej i Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej po rozszerzeniu, w: Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE – fakty i mity, pod red. P. Gas, ISS, Kraków 2005, s. 109–125.
 6. Próba oceny dostosowania ram instytucjonalno - prawnych i programowych w Polsce do sprawnego wykorzystania funduszy europejskich przed i w pierwszych miesiącach po akcesji, w: TBOPEHHЯ GPOMAдЯHCbKOGO (red. P. Gas), Wyd. Instytut Studiów Strategicznych (ISS), Kraków 2005, s. 56 – 71.
 7. Francuski system koordynacji polityki europejskiej, w: Polityka Międzynarodowa, Prawo, Zarządzanie (red. J.M. Białkiewicz), WSH, Kraków 2006, s. 75-87.
 8. Rola Francji w kształtowaniu Europy Obrony w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej, w: Niemcy, Europa, Świat. Studia międzynarodowe, pod red. I. Stawowy - Kawki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 171-181.
 9. Europejski zasób kadrowy, w: Usprawnienie kształtowania polskiego stanowiska wobec UE, IK - IIE, 2007 r., s. 76-81.
 10. Polska prezydencja w aspekcie zmian wprowadzonych przez Traktat Lizboński; Polska prezydencja w aspekcie dostosowań organizacyjno – administracyjnych, w: Rekomendacje i wytyczne przygotowania i realizacji Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r., IK – Instytut Integracji Europejskiej, 2008 r.
 11. Poland's Position Towards the Reform Treaty, w: European Constitution and national constitutions (red. Z. Maciąg), AFM, Kraków 2009 r., s. 435-445.
 12. Problem (nie)bezpieczeństwa energetycznego Europy i Unii Europejskiej", wyd. UJ. Kraków 2009 r., s. 237 – 251.
 13. Ropa naftowa w bliskowschodniej polityce Stanów Zjednoczonych, w: Polityka Międzynarodowa, Prawo, Zarządzanie (red. J.M. Białkiewicz), WSH, Kraków 2010, s. 123-144.
 14. Strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji w XXI w., w: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Integracji (red. K. Budzowski), AFM 2010, s. 161-176.
 15. Arktyka - nieodkryty spichlerz energetyczny świata, Politeja, nr 13, 2010, s. 375-394.
 16. Unijno-rosyjskie „gry gazowe". Unia Europejska – Rosja: energe­tyczna współzależność czy nowa „wielka gra"?, GENTES & NATIONES zeszyt 1/1 Bielsko-Biała 2010, s. 85-112.
 17. Strategiczne implikacje energetycznej rywalizacji w Basenie Morza Kaspijskiego w XXI wieku. Unia Europejska – Rosja – Chiny: interesy, ekspansja, współpraca, Politeja, nr 14, 2011, s. 213-235.
 18. Globalne implikacje polityki bezpieczeństwa energetycznego Chin w XXI w., w: Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, Toruń 2011, s. 161-197.
 19. Wyznaczniki efektywności prezydencji w Radzie UE, w: Prezydencja w UE. Instytucje, prawo i organizacja, (red. A. Nowak – Far), tom II, 2011, s. 201-248.
 20. Regionalne i globalne implikacje chińsko – amerykańskiej rywalizacji energetycznej w Zatoce Perskiej, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2011, s. 25-47.
 21. Petrodyplomacja Wenezueli i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych, Poznań, WSB 2011, s. 79-92.
 22. Implikacje rozpadu ZSRR dla geopolityki surowcowej  Rosji i byłych republik radzieckich w Basenie Morza Kaspijskiego, UJ 2011, s. 381-398.
 23. Nicolas Sarkozy – charyzmatyczny pragmatyk, czy populista w nowym stylu? w: Populizm dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej (red. E. Cziomer), Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2011, s. 153-170.
 24. Geopolityka surowcowa Indii: implikacje globalne i regionalne, w: Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku (red. J. Marszałek – Kawa), 2011, s. 400-425.
 25. Sino - Indian rivalry for raw materials in Central Asia and the Middle East, w: Is the 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security (red. J. Marszałek – Kawa), 2011, s. 201-221.
 26. Bezpieczeństwo energetyczne – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego w XXI w,. GENTES & NATIONES, 2011, 95-112.
 27. Próba bilansu dokonań polskiej prezydencji w UE w sektorze energetycznym, De Doctrina Europea, 2011, s. 117-132.
 28. Problem reorientacji polityki energetycznej Japonii po katastrofie elektrowni jądrowej Fukushima, Politeja nr 17, 2011, s. 127-145.
 29. Geopolityczne implikacje rozwoju shale gas w Europie, w: Polityka Energetyczna. Energy Policy Journal, tom 15 zeszyt 1, 2012, s. 5-20.
 30. Geopolityczne i wewnętrzne następstwa funkcjonowania OPEC po fali rewolucji w arabskich krajach Afryki Północnej, Wyd. Adam Marszałek, 2012, s. 196-220.
 31. Rosyjska „geopolityka rurociągów" 20. lat po rozpadzie ZSRR, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2012, s. 65-80.
 32. Francja wobec rozwiązania kryzysu strefy euro, w: Przesłanki i następstwa kryzysu Unii Europejskiej dla Europy i świata, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 4, 2012, s. 115-133.
 33. Gaz łupkowy – alternatywa dla rosyjskiej dominacji energetycznej w Europie?, Politeja 19, 2012, s. 291-307.
 34. Rosyjska „geopolityka rurociągów" 20. lat po rozpadzie ZSRR, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2012, s. 65-80.
 35. Chińska obecność w Afryce. Strategiczne partnerstwo, czy neokolonializm w XXI w.?, 2012, w: Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 25-43.
 36. Bezpieczeństwo energetyczne państwa w świetle współczesnych wyzwań klimatycznych. Analiza na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo współczesnego świata. Aspekty bezpieczeństwa narodowego (red. K. Adamek, K. Wilczyńska), WSHiU, Poznań 2012, s. 205-223.
 37. Francja – Europa – Świat: dyplomacja energetyczna jako narzędzie budowania strategicznego partnerstwa w XXI w., (red. M. Chorośnicki, J. J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski, I. Krzyżanowska – Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz – Rudzka, M. Tarnawski), KONTEKST, Kraków 2013 r., s. 665-676.
 38. Partnerstwo czy nierównowaga? Francja wobec rosnącej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej", Instytut Zachodni, Poznań, czerwiec 2013, (publikacja elektroniczna), http://www.iz.poznan.pl/news/653_FR-DE%20nierownowaga.pdf.
 39. European Union external energy policy, 8th Pan-European Conference on International Relations (publikacja pokonferencyjna on-line http://www.8thpaneuropean.org/paper-room.html), Warsaw 2013, s. 21.
 40. Między interesem narodowym a wspólnotowym. Europeizacja polityki na przykładzie sektora energetycznego, w: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, (red. E. Haliżak, M. Pietraś), Warszawa 2013, s. 319-334.
 41. Dylemat praw człowieka we współczesnej dyplomacji Francji, w: Ochrona praw człowieka w polityce i prawie Rady Europy i Unii Europejskiej. 1953-2013, (red. B. Bednarczyk), Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 2(X) Kraków 2013 s. 73-88.
 42. Rola Niemiec w Unii Europejskiej i świecie, w: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w., (sprawozdanie z konferencji naukowej) Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (X) Kraków 2013, s. 273-278.
 43. Polityka zagraniczna Francji wobec Rosji w sektorze energetycznym, w: Polityka zagraniczna V Republiki Francuskiej (red. R. Jankowska), Uniwersytet Śląski,  Katowice 2013 r., s. 63-70. 
 44. Pakistan - nowy „węzeł energetyczny" w regionalnych projektach dywersyfikacji dostaw surowców w Azji, w: Przyszłość azjatyckich tygrysów. Zagrożenia i wyzwania (red. J. Marszałek – Kawa, E. Kaja), Toruń 2013 r., s. 245-266.  
 45. "Nuclear Diplomacy" of France in South-East Asia. Conditions, Implementation and Implications Exemplified by Relations with China and India, w: Dilemas of contemporary Asia. Deliberations on Economy and Security (red. J. Marszałek – Kawa), Toruń 2013 r., s. 210-231.  
 46. Implikacje wdrożenia systemu EU ETS dla sektora energetycznego. Francuska perspektywa i wnioski dla Polski, [ang. Implications of the implementation of the EU ETS for the energy sector. French perspective and conclusions for Poland], w: „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska", P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), ISBN 978-83-64541-02-5, Poznań 2014, s. 699-711.
 47. Preferencje narodowe Francji wobec regionalnych i globalnych wyzwań przeciwdziałania zmianom klimatu [ang. French national preferences towards regional and global challenges of combating climate change], w: „Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze" (red. E. Haliżak, J. Czaputowicz), ISBN 978-83-62751-28-0, Warszawa 2014, s. 325 – 340. 
 48. Problemy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej [ang. Problems of institutionalization of the external dimension of EU energy Policy],  w: „Odmiany współczesnej nauki o polityce", Tom II (red. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj), ISBN 978-83-233-3736-2, Kraków 2014, s. 433 – 446.
 49. Wpływ polityki energetyczno - klimatycznej Unii Europejskiej na bezpieczeństwo energetyczne Polski [ang. The impact of EU's energy – climate policy on Polish energy security], w: „Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku", (red. K. Czornik, M. Lakomy), ISBN 978-83-938760-2-0, Katowice 2014, s. 226 – 240.
 50. Polityka i bezpieczeństwo energetyczne Francji [ang. Policy and French energy security] (B. Bojarczyk, J. Olchowski red.), w: „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych" Polska Akademia Nauk, ISSN 1896-8279,  Vol. IV Lublin 2014, s. 51 - 62.
 51. Francja wobec partnerstwa transatlantyckiego w II dekadzie XXI w. [ang. France towards the transatlantic partnership in the second decade of the twenty-first century], w: „Strategiczny wymiar współpracy transatlantyckiej w XXI wieku", Krakowskie Studia Międzynarodowe, ISSN 17332680, Kraków 2014, s. 189 - 205.
 52. The European Union with Respect to the Arctic. Climate and Energy Aspects in the Arctic Policy of Selected Member States, w: "The Arctic and Nordic Countries in the World of Economy and Politics", red. (R. M. Czarny, R. Kubicki, A. Janowska, M. Tomala), Miscellanea Oeconomicae, nr 2/2014, ISSN 2081-2345, Kielce 2014, 97- 110.
 53. Dylematy bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, w: Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie (red. W. Gizicki), Lublin 2015, s. 117-126.
 54. Strategiczne partnerstwo Francji i Chin w sektorze energetyki jądrowej, w: „Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku" (red. J. Marszałek-Kawa, K. Pająk), Toruń 2015, s. 71–93.
 55. Nuclear energy in China. The political and economic consequences of strategic partnership with France, w: Aspects of contemporary Asia. Security and economy (red. J. Marszałek-Kawa), Toruń 2015, s. 91–110.
 56. Problem eksternalizacji norm i zasad energy acquis communautaire jako formy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej,  w: Normy, wartości i Instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (red. E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski), Warszawa 2015, s. 375-391.
 57. Europejski system handlu uprawnieniami do emisji. Między ekologią a ekonomią, Kultura i Polityka. Unia Europejska (red. W. Michnik), Kraków 2014 nr 15, s. 98-108.
 58. Environmental implications of climate changes in the arctic region, w: Studia i materiały. Miscellanea Oeconomicae (red. M. Tomala), rok 19, Nr 4/2015, tom II, s. 25 – 35.
 59. Władysław Leopold Jaworski, w: A. Zięba (red.), Księga Jubileuszowa Nauk Politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 83-92. 
 60. Odnawialne źródła energii w polityce energetyczno – klimatycznej Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE (red. S. Gędek, M. Ruszel), Wyd. Rambler, Warszawa 2015, s. 271-286.
 61. Unia Europejska jako lider w walce ze zmianami klimatu, w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom I Polityka – Gospodarka – Technika – Transport, (red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski), Poznań 2015, s. 111- 124.
 62. Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym, w: Przemiany systemu bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI wieku (red. E. Cziomer), Krakowskie Studia Międzynarodowe, numer 1 (XII) Kraków 2015, s. 61-74.
 63. Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego UE, w: Politeja 35/2015, s. 401-417.
 64. Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją, Rocznik Integracji Europejskiej,  nr 9/2015, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 365 – 377.
 65. Challenges of the polish energy security policy, w: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Vol. I, Political Sciences, SGEM Vienna, s. 57-64.
 66. The need to strengthen the npt regime and the internationalization of the fuel cycle, w: Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Vol. I, Political Sciences, SGEM Vienna, s. 651-656.
 67. Energetyka jądrowa wobec globalnych problemów bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu w XXI wieku, w: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka (red. B. Molo), numer 1 (XXII) Kraków 2016, s. 17-30.
 68. Energy Transformation and Innovative Low-Carbon. Energy Policies in Sweden, Miscellanea Oeconomicae (red. M. Tomala), Nr 4/2016, s. 101-114.
 69. Ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki jądrowej a bezpieczeństwo energetyczne państwa, w: Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy (red. M. Gębska, M. Kubiak), Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016, s. 79-89.
 70. Implikacje rozwoju cywilnej energetyki jądrowej dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa, Studia Politologica Ukraino – Polona, tom VI, 2016, Instytut Państwa i Prawa im. W. Koreckiego, PAU, PTN w Żytomierzu, Żytomierz – Kijów – Kraków, s. 152- 161.
 71. Bezpieczeństwo energetyczne i polityka klimatyczna Japonii po katastrofie elektrowni jądrowej Fukushima-Daiichi, Polityka i Bezpieczeństwo, Tom VII, 2016, s. 79-93.
 72. The Role of Polish Gas Investments in enhancing Central and Eastern Europe Energy Security, w: Managing Global Changes (red. S. Laporšek, D. Gomezelj Omerzel), University of Primorska Press, December 2016, s. 307-317.
 73. Energetyka jądrowa wobec wyzwań zmian klimatu w XXI w., Politeja Nr 43 (4/2016), s. 167-180.
 74. Reforma systemu zabezpieczeń i weryfikacji materiałów jądrowych jako warunek bezpieczeństwa nuklearnego w XXI wieku, Politeja 2016 nr 6 (45) s. 235-253. 
 75. T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski a swoboda wyboru źródeł energii w kontekście unijnej polityki klimatyczno–energetycznej, w: „Między wolnością a bezpieczeństwem: w poszukiwaniu europejskich priorytetów (red. B. Bednarczyk), Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4 (XIII), Kraków 2016, s. 127 – 137.
 76. T. Młynarski, Rola energetyki jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu w Państwie Środka, w: Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie. Polityka – Ekonomia – Społeczeństwo (red. J. Marszałek – Kawa, A. Stelmach, M. Walkowski), s. 161-183.

 77. T. Młynarski, Chiny i Indie wobec wyzwań międzynarodowego reżimu zmian klimatu, w: Bliżej Azji. Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa (red. Ł. Gacek, R. Kwieciński, E. Trojnar), s. 63-76.

Recenzje wydawnicze, redakcja naukowa 

 1. J. Węc. Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, w: Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2007, s. 383-375.
 2. A. Zięba, Rola Niemiec w rozszerzaniu Unii Europejskiej, w: Przegląd Europejski, 2/2010 s. 173-177. 
 3. Polityka zagraniczna Polski. Wybrane zagadnienia i problemy, pod red. P. Bajor, T. Młynarski, Eikon Plus, Kraków 2012, s. 196.
 4. R e c e n z j a   w y d a w n i c z a książki prof. dr hab. Ryszarda Czarnego pt. Razem jesteśmy silniejsi. Świat Norden w 13 odsłonach, Kielce 2014, (niewykazany w ankiecie za 2014 – T. Młynarski).
 5. R e c e n z j a   w y d a w n i c z a książki Łukasza Gacka pt. Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój – Ochrona środowiska – Gospodarka niskoemisyjna, Kraków 2015, s. 277.

Inne

 1. Energetyka, Magazyn ARENA Sprawy Międzynarodowe, KSSM UJ (opiekun wydania) marzec 2011.
 2. Arktyka - prognoza wybuchu potencjalnego konfliktu zbrojnego o surowce naturalne (konsultacje, http://geopolityka.org).
 3. Zbliżenie Rosji z Chinami – zwrot w polityce energetycznej, Portal Arcana, 2011, http://www.portal.arcana.pl/Mlynarski-zblizenie-rosji-z-chinami-zwrot-w-polityce-energetycznej,580.html.
 4. Tomasz Młynarski o energetyce: Polska powinna przekuć swoją słabość na siłę, 28.11.2015, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/tomasz-mlynarski-o-energetyce-polska-powinna-przekuc-swoja-slabosc-na-sile/7f317z

 5. Młynarski: Atom wesprze zwrot energetyczny w Polsce (ROZMOWA), Biznes Alert, 20 marca, 2017, http://biznesalert.pl/mlynarski-atom-wesprze-zwrot-energetyczny-w-polsce-rozmowa

Udział w konferencjach naukowych, wykłady okolicznościowe

 1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: zasady przygotowania wniosku aplikacyjnego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004. 
 2. Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej: wystąpienie w ramach cyklu Europejskiej Debaty Publicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Kraków, 25 listopad 2005. 
 3. Przyszłość Unii Europejskiej: wykład dla młodzieży szkół średnich, Gimnazjum Społeczne w Krakowie, listopad 2005.    
 4. Ogólnopolska konferencja naukowa: Przyszły Traktat Konstytucyjny, – cykl debat o przyszłości Europy, Biblioteka Jagiellońska, grudzień 2005: „Reforma Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w Traktacie Konstytucyjnym UE". 
 5. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej: wykład dla pracowników administracji samorządowej ze Lwowa, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków, 10 listopad 2005. 
 6. Ogólnopolska konferencja naukowa: Przyszły Traktat Konstytucyjny, Biblioteka Jagiellońska, Kraków, 2006: „Implikacje odrzucenia Traktatu Konstytucyjnego dla obszaru polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej". 
 7. La finalité de la politique européene – Reforma architektury instytucji europejskich wobec rozszerzenia UE: wykład dla studentów i gimnazjalistów z Francji, Kraków kwiecień 2006.   
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: The perception of the Change of Government in Germany from a Polish Perspective, Universitat Bremen 14-15.09.2006: "Poland's Position Towards the Reform Treaty".
 9. Międzynarodowa konferencja naukowa: Niemcy – Europa - Świat, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1-2.06.2006: „Francja a Europa Obrony w Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej". 
 10. Polska droga do Unii Europejskiej…: referat dla uczestników programu wymiany organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, grupa z Mołdowy, Instytut Studiów Strategicznych, listopad 2006.
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa: European Union Policies in the Making, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków, wrzesień 2007: „Reforma instytucjonalna UE w Traktacie Reformującym – polska perspektywa".
 12. Skuteczniejsza polska polityka europejska, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 20 październik 2007: „Europejski zasób kadrowy".
 13. Międzynarodowa konferencja naukowa: European Constitution and National Constitutions, Kraków, 21–24 październik 2007: „Poland's Position Towards the Reform Treaty".
 14. Ogólnopolska konferencja naukowa: Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, Uniwersytet Jagielloński, 29-30 maj 2008" „Bezpieczeństwo energetyczne Europy i Unii Europejskiej: realia i wyzwania".
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa: Debata Gazowa: Polska uzależnia się od rosyjskiego gazu, Uniwersytet Jagielloński, 1 grudzień 2009: „Uwarunkowania i dylematy bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej". 
 16. Ogólnopolska konferencja naukowa: Współczesna Azja. Polityka – bezpieczeństwo – gospodarka – kultura, Toruń, 13-14 maj 2010: „Polityka bezpieczeństwa energetycznego Chin".   
 17. Międzynarodowa konferencja naukowa: uwarunkowania – koncepcje – wyzwania bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej w XX i XXI wieku, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 14 czerwca 2010: „Nowa strategia i koncepcje bezpieczeństwa Francji".
 18. Ogólnopolska konferencja naukowa: Współczesna Azja. Polityka – bezpieczeństwo – gospodarka – kultura, Toruń, 19-20 maj 2011: „Polityka energetyczna Indii".
 19. Ogólnopolska konferencja naukowa: Konferencja podsumowująca projekt badawczy polska Prezydencja w Unii Europejskiej. Bilans Otwarcia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 18 październik 2011: „Problem efektywności prezydencji w Radzie UE".
 20. Polska Prezydencja w Radze Unii Europejskiej w II Połowie 2011 r., „O wyzwaniach polityki energetycznej", Klub Jagielloński (http://www.polskaprezydencja2011.pl/content/dr-tomasz-m%C5%82ynarski-z-uniwersytetu-jagiello%C5%84skiego-m%C3%B3wi-o-wyzwaniach-polityki-energetycznej.
 21. Konferencja Naukowa Perspektywy polskiej samowystarczalności energetycznej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych, Kraków 17 maj 2011: „Polityka energetyczna Polski".
 22. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne oblicze Pakistanu", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych, Kraków styczeń 2011: „Rola Pakistanu w dywersyfikacji dostaw surowców do Indii".
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Polska Prezydencja w RUE – próba bilansu, Wyższa Szkoła Humanitas , Sosnowiec 14 grudnia 2011: „Polska prezydencja w Radzie UE. Oczekiwania, przebieg, efekty w sektorze energetycznym".
 24. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy W 20. Rocznicę Rozpadu Związku Radzieckiego: Upadek ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 30 listopad – 2 grudzień 2011: „Geopolityka surowcowa Rosji i byłych republik radzieckich w Basenie Morza Kaspijskiego po rozpadzie ZSRR". 
 25. Międzynarodowa konferencja naukowa: Organizacje międzynarodowe we współczesnej polityce. Mit czy rzeczywistość?; Rytro 29-31 maj 2011: „OPEC po fali rewolucji w arabskich krajach Afryki Północnej".
 26. Międzynarodowa konferencja naukowa: Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie – integracja aspektów społecznych i racjonalnego użycia zasobów, Geopolityczne implikacje rozwoju shale gas w Europie", Polska Akademię Nauk, Wrocław, 20-22 październik 2011: „Gaz łupkowy implikacje dla sektora energetycznego w Polsce i Europie".
 27. Ogólnopolska konferencja naukowa: Unia Europejska jako globalny aktor stosunków międzynarodowych, „Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia", Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, 15 marzec 2012: „Polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Implikacje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski na tle innych państw członkowskich".
 28. Ogólnopolska konferencja naukowa: Dylematy Współczesnej Azji Współczesna Azja. Polityka – bezpieczeństwo – gospodarka – kultura, Toruń, 17-18 maj 2012: „Pakistan - nowy „węzeł energetyczny" w regionalnych projektach dywersyfikacji dostaw surowców w Azji".
 29. Ogólnopolska konferencja naukowa: Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej- implikacje, analizy, oceny, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2 kwiecień 2012: „Próba bilansu polskiej prezydencji w sektorze energetycznym".
 30. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych"; Kraków 19-20 kwiecień 2012: „Energetyka atomowa w służbie polityki zagranicznej Francji". 
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa: Polityka zagraniczna V Republiki Francuskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice 30 październik 2012: „Francusko – rosyjskie relacje w sektorze energetycznym".
 32. II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych Poziomy analizy stosunków międzynarodowych, UMCS, 10 listopad 2012: „Europeizacja polityki na przykładzie sektora energetycznego wobec tradycyjnych teorii integracji".
 33. Ogólnopolska konferencja naukowa: Bezpieczeństwo energetyczne w Europie, Wydział Politologii UMCS, 27 - 28 maj 2013 roku: „Bezpieczeństwo energetyczne Francji".   
 34. Ogólnopolska konferencja naukowa: Rola Niemiec w Unii Europejskiej i świecie: Instytut Zachodni, Poznań, 3 czerwca 2013 r.: „Partnerstwo czy nierównowaga? Francja wobec rosnącej pozycji Niemiec w Unii Europejskiej".
 35. Międzynarodowe warsztaty naukowe: Antall József Summer School at Corvinus University of Budapest, Budapeszt 15-26 July 2013: "Alternatives to Fight against Energy Dependence on Russia: Czech and Norwegian Gas Relations or Polish Shell Gas" (referat w j. angielskim).  
 36. Międzynarodowa konferencja naukowa: 8th Pan-European Conference on International Relations, Warsaw, September 18-21, 2013: „Problems of European Union external energy policy".
 37. III Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt. Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i stosunków międzynarodowych, WSA, Bielsko – Biała, 9-10 listopad 2013: „Preferencje narodowe Francji wobec uwspólnotowienia polityki energetycznej i klimatycznej UE".
 38. Konferencja naukowa:  Po co nam Parlament Europejski?, KSSM UJ, Kraków, 27 marca 2014 r.: „Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej"
 39. I Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 15-16 maj 2014: „Francusko – chińska współpraca w sektorze energetyki nuklearnej
 40. IV Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wrocław 14-15.11.2014 r.: Problem eksternalizacji norm i zasad energy acquis jako formy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej".
 41. Warsztaty naukowe Akademia Dyplomacji, Uniwersytet Śląski, 20 grudnia 2014 r.: „Polityka energetyczna Polski".
 42. Ogólnopolska konferencja naukowa: Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – problemy i wyzwania, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach/Uniwersytet Śląski, 11 grudnia 2014 r.: „Wpływ polityki energetyczno – klimatycznej UE na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
 43. Ogólnopolska konferencja naukowa III Kongres Politologii, odsłony Polityki, Uniwersytet Jagielloński, Krasków 22-24 września 2015 r.: „Proces europeizacji polityki energetyczno- -klimatycznej UE".
 44. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo energetyczne na wspólnym rynku energii UE, Politechnika Rzeszowska, 28 kwietnia 2015 r.: „Rola i perspektywy odnawialnych źródeł energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej".  Ogólnopolska konferencja naukowa: Niepaństwowi uczestnicy relacji międzynarodowych, IX Interdyscyplinarne Sądeckie Dysputy Naukowe, Stary Sącz, 27-29 maja 2015 r: „Współczesne dylematy bezpieczeństwa energetyczno - klimatycznego".
 45. Międzynarodowa konferencja naukowa: Północ w międzynarodowej przestrzeni politycznej i gospodarczej, Centrum Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin, 14-15 maja 2015 r.: „Zmiany klimatyczne na Dalekiej Północy".
 46. Ogólnopolska konferencja naukowa: Przyczyny i następstwa zmian w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa i współpracy w drugiej dekadzie XXI wieku, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 22 maja 2015 roku: „Wyzwania i interesy państw wobec konieczności przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym".
 47. Ogólnopolska konferencja naukowa: Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, 26 i 27 listopada 2015: „Zmiany klimatu i rozwój energetyki jądrowej. Implikacje dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa".
 48. Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne, Akademia Obrony Narodowej, w Warszawie, 11 marca 2016 r.: „Gospodarcze atuty energetyki jądrowej".
 49. Międzynarodowa konferencja naukowa: International Multidisciplinary scientific conference on social science 2016, Hofburg Congress Center, Wiedeń, 6-9 kwiecień 2016: „The polish energy security policy in transformation".
 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Polityka energetyczna UE - filary i perspektywa rozwoju”: 25-26 kwietnia 2016 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, tytuł referatu: „Transformacja energetyczna we Francji. Rekomendacje dla Polski”.
 51. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktualne problemy i wyzwania współpracy polsko-niemieckiej”, 9 grudnia 2016 r., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 52. Międzynarodowa konferencja: «Bilan de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne 13 ans après», 27 janvier 2017, Sénat RF, Paris; tytuł referatu: „13 ans après l'élargissement. Un essai de bilans de la transition socio-économique polonaise”.
 53. Międzynarodowa konferencja: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy I Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych I Dziennikarstwa, Collegium Polonicum, Słubice, 2-3 luty 2017 r.: tytuł referatu: „Bezpieczeństwo energetyczno – klimatyczne UE. Wyzwania dla państw członkowskich w drugiej dekadzie XXI wieku”.
 54. Ogólnopolska konferencja naukowa: Wyzwania energetyki jądrowej, KSSM Uniwersytetu Jagiellońskiego, URANIUM AGH/ KSEP/SKN Płomień PWr, Kraków 20–21 marca 2017 r.: tytuł referatu: „Energetyka jądrowa w dobie reżimu nieproliferacji”.