Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Sawicka

Tytuł rozprawy: Międzynarodowe role średniego mocarstwa nowego typu. Analiza polityki zagranicznej Brazylii w latach 2003-2014

Promotor rozprawy: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Antonina Magdalena Śniadecka-Kotarska (Uniwersytet Łódzki)

Recenzja rozprawy doktorskiej -  dr hab. Katarzyna Krzywicka, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10.06.2014

Powołanie recenzentów: 7.11.2017

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 8.05.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 

Nadanie stopnia doktora: 12.06.2018