Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Edyta Chwiej

Podstawowe informacje:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – specjalność stosunki międzynarodowe. Rozprawa doktorska dotyczyła współpracy między państwami Ameryki Łacińskiej w ramach MERCOSUR (Wspólnego Rynku Południa).

Adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytutowy koordynator Programu Erasmus Plus.

Zainteresowania badawcze:

 1. Stosunki polityczne i gospodarcze na Półkuli Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków azjatycko-latynoamerykańskich
 2. Polityka zagraniczna Polski, uwarunkowania, miejsce Polski na arenie międzynarodowej, stosunki z najważniejszymi partnerami politycznymi
  i gospodarczymi
 3. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, zagrożenia wynikające z działania innych uczestników stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania gospodarki światowej, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
 4. Problemy demograficzne współczesnego świata: depopulacja i eksplozja demograficzna, migracje, rozwarstwienie społeczne, megamiasta, handel ludźmi

Prowadzone prace badawcze:

Problemy demograficzne współczesnego świata, procesy demograficzne zachodzące w Polsce w latach 1989-2014

Planowane prace badawcze:

Problemy bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów demograficznych

Wybrane publikacje naukowe

Monografie

 1. MERCOSUR. Organizacja regionalnej współpracy gospodarczej w Ameryce Południowej, UNIVERSITAS, Kraków, 2010, ss. 234.

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły w czasopismach

 1. Stanowisko krajów Ameryki Łacińskiej w negocjacjach WTO w ramach Rundy z Doha, [w:] Marta Kania, Anna Kaganiec-Kamieńska (red.), Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2008, ss. 37-48.
 2. Współpraca między państwami BRIC – czynnik stabilizujący stosunki międzynarodowe? [w:] Irena Stawowy-Kawka (red.), Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009, ss. 333-344.
 3. Stosunki między państwami Ameryki Łacińskiej, a Chińską Republiką Ludową u progu XXI w., [w:] Ameryka Łacińska, Kwartalnik Analityczno-Informacyjny Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, Nr 4 (66), ss. 53-66
 4. Stosunki Meksyku z państwami Ameryki Łacińskiej u progu XXI w., [w:] Karol Derwich (red.), Meksyk w XXI w., UNIVERSITAS, Kraków, 2009, ss. 84-104.
 5. Współpraca Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NAFTA, [w:] Karol Derwich (red.), Meksyk w XXI w., UNIVERSITAS, Kraków, 2009, ss. 202-218.
 6. Perspektywy współpracy Chińskiej Republiki Ludowej i Indii z państwami BRIC w dobie światowego kryzysu gospodarczego, [w:] Chiny mocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka, Joanna Marszałek-Kawa [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010, ss. 273-289.
 7. Stosunki gospodarcze między krajami Azji i Ameryki Łacińskiej w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, [w:] Gospodarka, a polityka na przykładzie państw azjatyckich, Joanna Marszałek-Kawa [red.], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2011, ss. 120-139
 8. Demograficzny aspekt bezpieczeństwa państwa. Zagrożenia dla Polski, [w:] Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności, Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 2011, ss. 206-219.
 9. The influence of the Demographic Processes on the Security of the Selected Asian States, [w:] Dilemas of the contemporary Asia. Deliberations on economy and security, Joanna Marszałek-Kawa [red.] Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss. 117-142
 10. Integracja latynoamerykańska w XXI wieku, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Michał Chorośnicki [red.], Wydawnictwo KoNTekst, Kraków, 2013, ss. 261-270.
 11. Wpływ procesów demograficznych na bezpieczeństwo państw [w:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Mariusz Kubiak, Mirosław Minkina, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce, 2013, ss. 141-156.
 12. Wpływ procesów demograficznych na bezpieczeństwo wybranych państw Azji, [w:] Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Joanna Marszałek-Kawa [red.] Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2013, ss. 256-279.

Udział w wybranych konferencjach

 1. Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku. Konferencja Jubileuszowa z okazji 65 urodzin prof. dr hab. Lubomira Zyblikiewicza, 29-30 maj 2008, Kraków, referat
 2. Międzynarodowa Konferencja Oblicza państwowości azjatyckiej. Aspekty cywilizacyjne, kulturowe polityczno-prawne i ekonomiczne, 21-22 maj 2009 r. Toruń, referat
 3. Międzynarodowa Konferencja Współczesna Azja. Polityka-Bezpieczeństwo-Gospodarka-Kultura", 13-14 maj 2010 r. Toruń, referat
 4. Międzynarodowa Konferencja Współczesne bezpieczeństwo. Zagrożenia. Wyzwania. Paradygmaty, 17 czerwiec 2010 r., Warszawa, referat
 5. Konferencja Ogólnopolska Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, 19-20 kwiecień 2012 r. Kraków, referat
 6. Międzynarodowa Konferencja Dylematy współczesnej Azji, 17-18 maj 2012 r. Toruń, referat
 7. Międzynarodowa Konferencja Współczesne bezpieczeństwo. Wymiary społeczny
  i jednostkowy, 21 czerwiec 2012 r. Warszawa, referat
 8. II Ogólnopolski Kongres Politologii, 19-21 wrzesień 2012 r. Poznań, referat
 9. Konferencja Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych, 14 stycznia 2013 r. Kraków, referat
 10. Międzynarodowa Konferencja Latynoamerykanistów Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i nowych zagrożeń, 27-28 czerwiec 2013 r. Przemyśl, referat