Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Civil-military cooperation in changing theatre of operation

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Streszczenie rozprawy: wersja polska 

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Ryszard Czarny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12.05.2015

Powołanie recenzentów: 12.06.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 6.11.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20.11.2018

Nadanie stopnia doktora: 4.12.2018