Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Mirosław Waleczek

Tytuł rozprawy: Gotowość państw do udziału w militarnej interwencji humanitarnej w Libii w 2011 r. Analiza w świetle teorii stosunków międzynarodowych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Erhard Cziomer

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Harmnogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12.05.2015

Powołanie recenzentów: 12.04.2016

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 6.12.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 17.01.2017

Nadanie stopnia doktora: 24.01.2017