Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Wojciech J. Tycholiz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (2022), zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest założycielem Polskiego Centrum Studiów Afrykanisttycznych. Odbył staże badawcze i dydaktyczne w University of St Andrews (Wielka Brytania), University of Oslo (Norwegia), Universidade de Lisboa (Portugalia) i L'Università degli Studi di Roma (Włochy). Jego zainteresowania badawcze dotyczą problemów rozwojowych państw Afryki Subsaharyjskiej, w tym transformacji gospodarczej, przepływów kapitałowych, renty surowcowej oraz strukturalnych nierówności. Wojciech Tycholiz jest autorem lub współautorem ponad 50 opracowań naukowych. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach z listy JCR, w tym African Affairs (Oxford University Press), African Studies Review (Cambridge University Press), Africa Spectrum (SAGE) African and Asian Studies (Brill Publishers), and Third World Quarterly (Global South).

Tycholiz CV pdf (ostatnia aktualizacja 2023.11)

e-mail: wojciech.tycholiz@uj.edu.pl

Twitter/X: @wtycholiz (https://twitter.com/WTycholiz)