Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej

pok. nr 311    tel. 12 663 25 14

pok. nr 315    tel. 12 663 25 15

pok. nr 318    tel. 12 663 25 18

pok. nr 319    tel. 12 663 25 19

pok. nr 413    tel. 12 663 25 22

pok. nr 420    tel. 12 663 25 30

Obszar zainteresowań badawczych

Katedra prowadzi badania problemów stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki zagranicznej Polski i wybranych państw, zwłaszcza z obszaru euroatlantyckiego i Wspólnoty Niepodległych Państw oraz globalizacji i jej skutków dla zmian w światowym układzie sił. Szczegółowe zainteresowania badawcze pracowników oraz opis realizowanych projektów znaleźć można w poniżej przedstawionych biogramach.

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Specjalizuje się w badaniach nad relacjami między dyplomacją a siłami zbrojnymi, zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego i konfliktami zbrojnymi. W sferze jego zainteresowań znajduje się także historia USA, epoka napoleońska i stosunki międzynarodowe w Afryce Subsaharyjskiej.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

  1. Bezpieczeństwo energetyczne, problemy niedoboru surowców i geopolityka surowcowa, polityka klimatyczna UE  i rozwój międzynarodowego reżimu zmian klimatu, międzynarodowa ochroną środowiska.
  2. Integracja europejska, reformy instytucjonalne UE, rozszerzenie UE, polityka bezpieczeństwa i obrony UE, integracja walutowa.
  3. Polityka zagraniczna współczesnej Francji, polityka sródziemnomorska Francji, stosunki euro-atlantyckie,  konflikty i reagowanie kryzysowe.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

Stosunki międzynarodowe, Europa, Europa Środkowa, Rumunia, Jugosławia, rzeki międzynarodowe, komisje rzeczne, Dunaj.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Zainteresowania badawcze:

Bałkany, Serbia, Serbowie, mniejszość serbska, Jugosławia, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i Hercegowina

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

prof. dr hab. Anna Citkowska-Kimla

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze:

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

prof. dr hab. Piotr Kimla

Stanowisko: profesor

Zainteresowania badawcze

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i wiecej informacji

dr hab. Rafał Wordliczek

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Historia stosunków międzynarodowych w XX wieku, stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego, proces formowania i realizacja interesu narodowego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, polityka zagraniczna USA wobec różnych regionów świata, stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych w XX wieku.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr hab. Marcin Grabowski

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku (APEC, ASEAN, EAS, ASEM, SAARC, ARF); stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (szczególnie Azji Wschodniej); Chiny - wzrastająca rola w świecie; zastosowanie teorii, zwłaszcza systemowej i neofunkcjonalnej w badaniu stosunków międzynarodowych; polityka zagraniczna USA i rola USA w regionie Azji i Pacyfiku.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Tomasz Pugacewicz

Stanowisko: adiunkt 

Zainteresowania badawcze:

​Teorie stosunków międzynarodowych (w szczególności dotyczące podejmowania decyzji w polityce zagranicznej), mechanizmy i kierunki polityki zagranicznej USA i Polski (w szczególności na obszarze poradzieckim), stosunki transatlantyckie w obszarze bezpieczeństwa (w szczególności relacje polsko-amerykańskie), bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (w szczególności na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej), historia nauki o stosunkach międzynarodowych (w szczególności w Polsce i w USA).

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Edyta Chwiej

Zastępca Dyrektora INPiSM ds. dydaktycznych

Zainteresowania badawcze:

  1. Stosunki polityczne i gospodarcze na Półkuli Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków azjatycko-latynoamerykańskich.
  2. Polityka zagraniczna Polski, uwarunkowania, miejsce Polski na arenie międzynarodowej, stosunki z najważniejszymi partnerami politycznymi i gospodarczymi.
  3. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw, zagrożenia wynikające z działania innych uczestników stosunków międzynarodowych oraz funkcjonowania gospodarki światowej, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
  4. Problemy demograficzne współczesnego świata: depopulacja i eksplozja demograficzna, migracje, rozwarstwienie społeczne, megamiasta, handel ludźmi.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Wybitnie teoretyczne w zakresie stosunków międzynarodowych, w tym szczególnie ujęcie normatywne, teorie o wojnie i pokoju, teorie bezpieczeństwa, funkcja predykcyjna teorii stosunków międzynarodowych, współczesne debaty teoretyczne dotyczące globalizacji i innych współczesnych zjawisk

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Joanna Mormul

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Państwa upadłe/dysfunkcyjne, transformacje społeczno-polityczne w społeczeństwach pokonfliktowych, separatyzmy regionalne, społeczeństwo obywatelskie w państwach rozwijających się, stosunki międzynarodowe i zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce. Główne obszary badawcze: Afryka Luzofońska, Róg Afryki, Maghreb. Prowadziła badania, m.in. w Mozambiku, Gwinei Bissau, Senegalu, Etiopii, Kenii, Maroku, Algierii i na Saharze Zachodniej

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy transformacji społeczno-ustrojowych w krajach Maghrebu; polityki migracyjne państw Europy Południowej; problematyka integracji i adaptacji mniejszości etniczno-religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Francji; islam- Zachód: dylematy relacji; procesy integracyjne we współczesnym świecie.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Agnieszka Czubik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w Stanach Zjednoczonych, ochrona prawa do prywatności i danych osobowych w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Rafał Woźnica

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Bałkany, Bułgaria, polityka zagraniczna Turcji, prywatyzacja bezpieczeństwa, przestępczość transnarodowa

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Wojciech Michnik

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze: 

Stosunki NATO-Rosja, konflikty w Syrii i Jemenie oraz rywalizacja mocarstw na Bliskim Wschodzie.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Piotr Łubiński

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze: 

Prawo międzynarodowe, prawo humanitarne i prawa człowieka, międzynarodowe prawo karne, zagrożenie i działania hybrydowe, dezinformacja, ROE - zasady użycia siły, piractwo

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Wojciech Tycholiz

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Problemy rozwojowe państw Afryki Subsaharyjskiej, w tym transformacje gospodarcze, przepływy kapitałowe, renta surowcowa oraz strukturalne nierówności. 

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji