Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Agata Kałabunowska

Tytuł rozprawy: Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego  

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. zw. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10.04.2018

Powołanie recenzentów: 11.06.2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: RD 15.10.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5.11.2019

Nadanie stopnia doktora: RD 26.11.2019