Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marcin Grabowski

Dr hab. Marcin Grabowski jest adiunktem w Katedrze Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Stosunków Międzynarodowych UJ i laureat II nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Doktorat z nauk politycznych uzyskał na podstawie dysertacji Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w basenie Pacyfiku po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani. Jego praca doktorska została wyróżniona w Konkursie im. prof. Józefa Kukułki za najlepszą rozprawę doktorską podejmującą teoretyczne aspekty stosunków międzynarodowych. 

Jego badania koncentrują się na problematyce integracji gospodarczej Azji i Pacyfiku, polityce zagranicznej USA oraz Chińskiej Republiki Ludowej, międzynarodowych stosunkach gospodarczych i teorii stosunków międzynarodowych (szczególnie teorii systemowej). 

Studiował w prestiżowych uczelniach amerykańskich, Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, George Washington University w Waszyngtonie, czy Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, gdzie ukończył Global Leadership Institute.

Prowadził też badania w kluczowych ośrodkach studiów azjatyckich, Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, Korea Institute of International Economic Policy w Seulu i Sejong City, Institute of Asia-Pacific Studies Uniwersytetu Waseda w Tokio, East Asian Bureau of Economic Research w ramach Australian National University w Canberze, Nordic Institute of Asian Studies w Kopenhadze, Reischauer Center for East Asia Studies, School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University w Waszyngtonie czy Berkley APEC Study Center w Berkeley. Wykładał na uczelniach zagranicznych, w tym Manipal Uniwersity (Indie), Uniwersytet w Kalkucie (Indie), Universidad Autonoma de Madrid (Hiszpania), Hebrew University of Jerusalem (Izrael), University Colllege Cork (Irlandia). W latach 2011-2013 członek organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Młodych Naukowców. 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, oddział krakowski – sekretarz, wiceprzewodniczący sekcji studiów azjatyckich (2010-);
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, oddział krakowski – skarbnik (2010-);
 • International Studies Association – członek, członek sekcji: International Political Economy oraz Global Development (2013-); członek kapituły nagrody im. Carla Becka (2019-2021);
 • European International Studies Association – członek (2013-);
 • Central and East European International Studies Association – członek (2012-);

 

Wybrane publikacje:

Serie wydawnicze:

 • A. Mania, M. Grabowski (series editors), International Relation in Asia, Africa and the Americas: Politics, Economy, Society – Transdisciplinary Perspectives, Peter Lang Verlag, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, od 2018.

 

Publikacje książkowe:

 • M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Application of International Relations Theories in Asia and Africa, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2019.
 • A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2019.
 • M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018.
 • A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul (red.), Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, Rambler, Warszawa 2018, ss. 278.
 • M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 330.
 • M. Grabowski, K. Kozak, G. Toth (eds.), The United States as a Divided Nation: Past and Present, Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum Zietgeschehen, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014, ss. 320.
 • M. Grabowski, Wiek Pacyfiku: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji 
 • i Pacyfiku po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 
 • ss. 314.
 • M. Grabowski, P. Laidler (eds.), The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Jagiellonian University Press, Krakow 2012, ss. 141.
 • M. Grabowski (red.), Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony 
 • i problemy, Goblin Studio, Kraków 2011, ss. 398.
 
Artykuły w czasopismach:
 
 • M. Grabowski, J. Stefanowski, Chinese Belt and Road Initiative from the Central European Perspective – Rhetoric versus Reality, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2018.
 • Czy Japonia wraca na scenę międzynarodową? Esej recenzyjny pracy Polityka zagraniczna Japonii Agaty Ziętek, Karola Żakowskiego i Olafa Pietrzyka na tle ostatnich prac polskich autorów, “Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, 2018.
 • Attracted by the Dragon or the Eagle? Will China or the U.S. Prevail in the Asia-Pacific in the 21st  Century?: Review Essay of Enrico Fels Shifting Power in Asia-Pacific: The Rise of China, Sino-US Competition and Regional Middle Power Allegiance, „Politeja”, vol. 5, issue 50, 2017, pp. 325-336.
 • M. Grabowski, S. Wyciślak, Problem of Contagion in Complex Systems, „Jagiellonian Journal of Management”, vol. 1, no. 2, 2015, ss. 105-118.
 • Korean Unification Prospects and the United States’ Policy, „Ad Americam”, vol. 14, 2013, ss. 37-49.
 • The U.S. and China in Africa – Conflict or Collaboration, „Ad Americam”, vol. 12, 2011, ss. 63-85
 • Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku – cele i założenia polityki po 1989 r., „Politeja”, nr 14, 2011, ss. 147-173.
 • The Asia-Pacific Community – Conditions, Feasibility and U.S. Role, „Ad Americam”, vol. 11, 2010, ss. 19-35.
 • Wpływ historycznego zwycięstwa Demokratycznej Partii Japonii (DPJ) w wyborach 2009 r. na stosunki z USA i sytuację w Azji Wschodniej, „Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ”, tom II, 2010, ss. 223-232.
 • Koncepcja biegunowości w systemach międzynarodowych regionu Azji i Pacyfiku, „Politeja”, nr 12, 2010, ss. 411-432.
 • Wpływ wyborów prezydenckich na Tajwanie na stosunki z ChRL i sytuację geopolityczną w regionie Azji Południowo – Wschodniej, „Biuletyn Międzynarodowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ”, tom 1, 2009, ss. 75-82.
 • Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich 1949-2007, „Politeja”, nr 8, 2007, ss. 337-352.
 • The Main Dimensions of Sino-American Relations 1989-2001, „Ad Americam”, vol. 5, 2006, ss. 49-61.
 
Rozdziały w pracach zbiorowych:
 
 • Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Can We Apply Western IR Theories in Asia and Africa?, w: M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), International Relations Theory Application in Asia and Africa, Peter Lang GmbH, Berlin 2019
 • Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz: Western IR Theories: Analytical Patterns, w: M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), International Relations Theory Application in Asia and Africa, Peter Lang GmbH, Berlin 2019.
 • Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz: Ways of Application of Western IR Theories in Asia and Africa, w: M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), International Relations Theory Application in Asia and Africa, Peter Lang GmbH, Berlin 2019.
 • Marcin Grabowski, IR Theory Development in Asia, w: M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), International Relations Theory Application in Asia and Africa, Peter Lang GmbH, Berlin 2019.
 • Marcin Grabowski, Regionalism: Cooperation and Conflict, w: A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2019.
 • Marcin Grabowski, Jakub Stefanowski, Regional Integration in Central Asia in the Shadow of Sino-Russian Rivalry, w: A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2019.
 • Marcin Grabowski, Paweł Laidler – Global Development Policy in the 21st Century: Introduction, w: M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018.
 • Marcin Grabowski, Paweł Laidler – The Economic and Political Dimensions of Development in the 21st Century, w: M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018.
 • Marcin Grabowski, Sławomir Wyciślak - The Impact of the Asian Economic Crises 1997-1998 and 2008-2009 on Regional Security and Development, w: M. Grabowski, P. Laidler (eds.), Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges, Peter Lang Verlag, Berlin 2018.
 • A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul,  Regionalizm w Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie, w: A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul (red.), Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, Rambler, Warszawa 2018, ss. 11-27.
 • Korean Role in Northeast Asian Community Formation: Economic vs. Ideational Factors, w: O. Barbasiewicz (ed.), Postwar Reconciliation in Central Europe and East Asia: The Case of Polish-German and Korean-Japan Relations, Berlin: Peter Lang Verlag, 2018, pp. 123-146.
 • M. Grabowski, T. Pugacewicz, Is Trans-Pacific Partnership a Challenge for Transatlantic Relations?: A Comparative Analysis of TPP and TTIP in the Context of the US Global Role, in: M. Zachara (ed.), Poland in Transatlantic Relations after 1989: Miracle Fair, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 86-124.
 • Instytucjonalizacja współpracy regionalnej Azji i Pacyfiku, w: A. Jarczewska, J. Zajączkowski (red.), Region Pacyfiku w latach 1985-2015: Przykład ciągłości i zmiany w regionalnym systemie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2016, ss. 152-174. 
 • M. Grabowski, S. Wyciślak, Contagion and Self-Learning in Asian Economic Crises 1997-1998 and 2008-2010: Case Study of Malaysia, w: B. Drelich – Skulska, A. H. Jankowiak, S. Mazurek (eds.), Dimensions of Regional Processes in the Asia- Pacific Region, Research Papers no. 413, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.
 • The Role of Transnational Integration in Forming of Northeast Asian Community, w: B. Skulska, A.H. Jankowiak, S. Mazurek (eds.), Redefinition of the Role of Asia-Pacific  region in the Global Economy, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2014.
 • Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Rola Departamentu Stanu w polityce USA wobec Chińskiej Republiki Ludowej w okresie pierwszej kadencji prezydenckiej Baracka Obamy (2009-2013), w: M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych: dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 389-404.
 • Regional Integration in the Asia-Pacific: Is There Anything Left from Asia-Pacific Community Proposal, w: G. Pożarlik (ed.), Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective: On-Line Reader, dostępny on-line: http://visegradstudies.eu/student-area/reader,  ss. 51-77.
 • Czy Azja Wschodnia jest gotowa na wspólną walutę?, w: J. Marszałek Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 93-117.
 • Rola polityki zagranicznej Japonii w procesach integracyjnych w Basenie Pacyfiku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC, w: M. Chorośnicki et al. (red.), Nowe strategie na nowy wiek: Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013, ss. 333-344.
 • Monetary Integration in Europe and Asia and Economic Crises, in: M. Grabowski, P. Laidler (eds.), The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Jagiellonian University Press, Krakow 2012, ss. 57-73.
 • Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement jako szansa na zmianę pozycji USA w architekturze regionalnej Azji i Pacyfiku, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 46-76.
 • Rola Korei w Polityce USA wobec Azji Wschodniej po 1989 r., w: W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 251-268.
 • Korean Unification's Prospects: Opportunities and Threats for the Regional System, w: Korean Politics in Global Contexts: Theories and Practices, Korean Political Science Association, Seoul 2011, ss. 361-377.
 • Will Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement increase the competitiveness of the Asia-Pacific region?, w: B. Skulska, A. Jankowiak (eds.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2011, ss. 61-73
 • Perspektywy przekształceń struktury instytucjonalnej regionu Azji i Pacyfiku w świetle propozycji australijskiego premiera Kevina Rudda, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 91-121.
 • Rola Stanów Zjednoczonych w systemie regionalnym Azji i Pacyfiku w początkach XXI w., w: J. Marszałek-Kawa (red.), Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 130-157.
 • Selected Problems of the U.S. Foreign Policy in the Asia-Pacific Region after 1989, w: A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Jagiellonian University Press, Krakow 2007, ss. 271-282.
 • Stosunek społeczeństwa brytyjskiego do rozszerzenia Unii Europejskiej na tle społeczeństw innych państw członkowskich, w: M. Czajkowski, I. Głuszyńska, B. Molo (red.), Wewnętrzne i zewnętrzne wyznaczniki integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, ss. 107-118.
 
Projekty badawcze
 
 • Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu, projekt badawczy w ramach konkursu SONATA Narodowego Centrum Nauki – okres realizacji: luty 2017 – styczeń 2021
 • The U.S. as a Divided Nation: Past and Present – projekt badawczy finansowany w ramach Small Grant Program Ambasady USA w Pradze (zespół projektowy złożony z badaczy z Krakowa, Pragi, Heidelbergu), projekt koordynowany przez Krystofa Kozaka, rola w projekcie – koordynacja lokalna zespołu z Krakowa (5 badaczy) – okres realizacji: luty 2013-czerwiec 2014
 • Architektura instytucjonalna regionu Azji i Pacyfiku – stan obecny i perspektywy rozwoju – projekt badawczy własny (przejęty przez NCN) – okres realizacji: lipiec 2011 – grudzień 2014
 • Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w Basenie Pacyfiku po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN, projekt promotorski - finansowany ze środków MNiSW, czerwiec 2008-wrzesień 2009
 
Projekty europejskie
 
 • International Security and Development – studia II stopnia, kierownik projektu – stworzenie międzynarodowego programu studiów łączącego zagadnienia rozwoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój - POWER (2017-2020)
 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko (STŚ)” – koordynacja obszaru społeczeństwo - celem projektu jest podniesienie jakości i umiędzynarodowienie kształcenia doktorantów oraz rozwój młodej kadry naukowej, szczególnie w zakresie interdyscyplinarnej pracy badawczej oraz metodologii badań, projekt finansowany z POKL, w ramach akcji 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni (2010-2015)
 • SAPIENT - South African Partnership with IRUN: thE Next sTep – Erasmus-Mundus – koordynacja w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego (konsorcjum 12 uczelni: 6 europejskich, 6 z RPA) – projekt umożliwiający studentom z RPA studiowanie na najlepszych europejskich uczelniach badawczych w ramach sieci IRUN tj. International Research Universities Network (2010-2014)
 
Stypendia zagraniczne, szkoły letnie, wykłady gościnne
 
 • Visiting Researcher, Berkeley APEC Study Center, University of California, Berkeley, kwiecień 2018;
 • Visiting Scholar, Korean Institute of International Economic Policy – KIEP, Sejong City, Korea Południowa, lipiec 2017;
 • Visiting Professor, Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael, kurs: Asian Political Economy – w ramach programu Erasmus Plus (listopad 2017);
 • Visiting Professor, Universidad Autonoma de Madrid, Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Madryt, Hiszpania, seminarium: Populism and Foreign Policy: Case Studies of Poland and The United States – w ramach programu Erasmus Plus (wrzesień 2017);
 • Visiting Professor, University of Business and Technology in Prishtina (Kosowo), kursy: International Relations in the Americas; Problems of the Middle East and Africa, maj 2017;
 • Visiting Research Scholar, Sigur Center for Asian Studies, The Elliot School of International Affairs, The George Washington University, Waszyngton, USA, marzec 2017;
 • Visiting Scholar, Reischauer Center for East Asia Studies, School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins University, Washington, D.C., luty 2017;
 • Visiting Professor,  Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta (Indie), seria wykładów: Poland's Policy Towards Asia: New Trends and Prospects w ramach projektu Centra studiów nad Polską i Europą Środkowo-Wschodnią na uniwersytetach azjatyckich, wrzesień 2016;
 • Kwerenda biblioteczna, University of Chicago, Chicago, USA, kwiecień-maj 2016;
 • Visiting Professor, Department of Geopolitics and International Relations, Manipal University (Indie), seria wykładów: Poland in Transition: Foreign Policy Orientations w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP: Centra studiów nad Polską i Europą Środkowo-Wschodnią na uniwersytetach azjatyckich, listopad 2015;
 • Visiting Research Scholar, Sigur Center for Asian Studies, The Elliot School of International Affairs, The George Washington University, Waszyngton, USA, luty-marzec 2015;
 • Visiting Researcher, Nordic Institute of Asian Studies, Kopenhaga, Dania, listopad 2014;
 • Kwerenda biblioteczna, United Nations Economic and Social Commission for East Asia and the Pacific, Bangkok, Tajlandia, wrzesień 2014;
 • Visiting Research Fellow w East Asian Bureau of Economic Research, Australian National University, Canberra, Australia, czerwiec-sierpień 2013;
 • Visiting Researcher w Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, maj-lipiec 2012;
 • Visiting Scholar w Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokio, Japonia, styczeń-marzec 2012;
 • Visiting Researcher w Korea Institute for International Economic Policy, Seoul, Korea Południowa, sierpień-wrzesień 2011;
 • Visiting Research Associate w Sigur Center for Asian Studies, The Elliot School of International Affairs, The George Washington University, Waszyngton, USA, listopad-grudzień 2008;
 • Visiting Researcher w Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze, sierpień-wrzesień 2008;
 • Visiting Scholar w School of International Relations and Pacific Studies Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA, maj – lipiec 2006;
 • Letni kurs języka rosyjskiego, Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie, Rosja, sierpień 2004;
 • Visiting Scholar w Instytucie Azji Wschodniej Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, USA, luty – maj 2004;
 • Uniwersytety Letnie (w ramach Europejskiego Forum Studentów AEGEE):
 • Uniwersytet w Wiedniu – proces rozszerzenia Unii Europejskiej, lipiec 2002,
 • Uniwersytet w Augsburgu, szkoła letnia języka i kultury niemieckiej, sierpień 2001,
 • Uniwerstet w Erlangen-Nuernberg – szkoła letnia języka i kultury niemieckiej, lipiec 2000.