Erasmus+

Erasmus Plus

Od początku swojego istnienia program Erasmus zakładał rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz umożliwianie studentom odbywania części studiów poza granicami kraju. Jednocześnie propaguje on mobilność studentów oraz pozwala poznawać świat w sposób aktywny. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria a także Turcja. Warto pamiętać, że od niedawna oprócz programu Erasmus istnieje również możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus Praktyki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u koordynatora instytutowego (podczas organizowanych spotkań lub kontaktując się bezpośrednio).Informacje o programie wraz z aktualnymi regulaminami i obowiązującymi terminami można odnaleźć także na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, na stronie programu:  https://erasmus.uj.edu.pl/.

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus+

Obsługą przyjeżdżających na WSMiP studentów Erasmusa zajmuje się Pani Dr Agata Karbowska (Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus).

Koordynator Wydziałowy służy przyjeżdżającym studentom pomocą w wyborze kursów oraz zaznajomieniu się z USOSemoraz podpisuje Learning Agreements Studentów przyjeżdżających.

Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym dla studentów przyjeżdżających: erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Incoming Erasmus + Students Coordinator (switch to English version of our site)

Dr Agata Karbowska - erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Instytutowy Koordynator (studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+)

Dr Małgorzata Kułakowska - Koordynator ds. Programu Erasmus

malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl

Terminy dyżurów: podane na stronie Instytutu oraz w systemie USOSweb

 

REKRUTACJA

W dniu 5 września uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus plus na semestr letni roku akademickiego 2022/2023.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku w systemie USOSweb oraz dodatkowo wypełnienie formularza MS, dostępnego pod następującym odnośnikiem - https://forms.office.com/r/n82qY1YECa

Wniosek w systemie USOSweb znajdą Państwo w zakładce dla Studentów, wymiana studencka

Czas trwania rekrutacji: 5-12 września. Wyniki będą dostępne w systemie USOSweb 20 września

Rekrutacja w INPiSM odbywa się tylko w formie elektronicznej – należy złożyć wniosek przez system USOSweb oraz odpowiedni formularz MS Forms.

Można wybrać tylko te uczelnie które będą dostępne w systemie USOSweb (nie wszystkie z listy umów ze strony INPiSM)

Dokumenty przewidziane w kryteriach kwalifikacyjnych (poniżej) proszę przesłać poprzez formularz MS Forms. Doświadczenie i kwalifikacje nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy sporządzaniu listy rankingowej. Informacje przesłane w systemie USOSweb nie będą brane pod uwagę, proszę nie przesyłać ani nie dołączać żadnych dokumentów w systemie USOSweb.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami i wskazówkami poniżej. Zapraszamy również na spotkanie informacyjne, piątek, 9 września, o godzinie 16:00, MS Teams - tutaj

 

Erasmus - pliki