Erasmus+

Erasmus Plus

Od początku swojego istnienia program Erasmus zakładał rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz umożliwianie studentom odbywania części studiów poza granicami kraju. Jednocześnie propaguje on mobilność studentów oraz pozwala poznawać świat w sposób aktywny. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria a także Chorwacja i Turcja. Warto pamiętać, że od niedawna oprócz programu Erasmus istnieje również możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus Praktyki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u koordynatora instytutowego (podczas organizowanych spotkań lub kontaktując się bezpośrednio).Informacje o programie wraz z aktualnymi regulaminami i obowiązującymi terminami można odnaleźć także na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, na stronie programu:  https://erasmus.uj.edu.pl/.

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus+

Obsługą przyjeżdżających na WSMiP studentów Erasmusa zajmuje się Pani Magdalena Matłoka (Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus).

Koordynator Wydziałowy służy przyjeżdżającym studentom pomocą w wyborze kursów oraz zaznajomieniu się z USOSem.

Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym dla studentów przyjeżdżających: erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Incoming Erasmus + Students Coordinator (switch to English version of our site)

Ms Magdalena Matłoka - erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Office hours [MS Teams]: by appointment

Instytutowy Koordynator (studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+)

dr Małgorzata Kułakowska - Koordynator ds. Programu Erasmus

malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl

Terminy dyżurów:

1.09, środa, 11:00-12:00, MS Teams

14.09, wtorek, 12:00-13:00, MS Teams

Szanowni Państwo

w dniu 6 września o godzinie 10 uruchomiona zostanie rekrutacja dodatkowa w ramach programu Erasmus.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku w systemie USOSweb oraz dodatkowo wypełnienie formularza MS Forms, dostępnego pod następującym odnośnikiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm286x_oGWLkR_9PpQLgNiq1VLhURVdUVjk4TTIzVlZDSTdCWjg3Mjk1NUNMWS4u

 

UWAGA!

Rusza II (dodatkowa) tura Rekrutacji na program Erasmus + wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022 (wyłącznie semestr letni).

Czas trwania rekrutacji: 6-17 września 2021 r.  

Więcej informacji na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych

Rekrutacja w INPiSM odbywa się tylko w formie elektronicznej – należy złożyć wniosek przez system USOSweb oraz odpowiedni formularz MS Forms

Dokumenty przewidziane w kryteriach kwalifikacyjnych (poniżej) proszę przesłać poprzez formularz MS Forms. Doświadczenie i kwalifikacje nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy sporządzaniu listy rankingowej.

Spotkanie informacyjne, wtorek, 14 września, godzina 15:00, MS Teams.

Erasmus - pliki

Pliki do pobrania:

Zasady wymiany studentów INPiSM

Kryteria kwalifikacyjne i harmonogram - Erasmus Plus 21/22 [NOWE!][aktualizacja: 27.08.2021]

Wrześniowa Rekrutacja w ramach programu Erasmus plus - WSKAZÓWKI

Lista umów dostępnych dla Instytutu dostępna pod niniejszym odnośnikiem (plik na bieżąco aktualizowany):

https://ujchmura.sharepoint.com/:x:/t/koordynacjaprogramuErasmus-INPiSM/EfLFpU7r831HkF8nWXOwSgUB573gSD2-rECy_OGfjFYrgA

Wszelkie rozbieżności pomiędzy widocznością i dostępnością umów w USOSweb a informacjami zawartymi w pliku prosimy zgłaszać mailowo do Koordynator.