Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Sonia Horonziak

Tytuł rozprawy: Współczesny wymiar antropologii politycznej Arnolda Gehlena

Promotor rozprawy: dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 7.06.2016

Powołanie recenzentów: 11.06.2019

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 3.09.2019

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 17.09.2019

Nadanie stopnia doktora -Rada Dyscypliny: 15.10.2019