Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marta Ochyra-Olchawa

Tytuł rozprawy: Polityka USA wobec Bośni i Hercegowiny od końca zimnej wojny do wojny z terroryzmem

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Mania

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12.05.2015

Powołanie recenzentów: 12.06.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.10.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22.01.2019

Nadanie stopnia doktora: 5.02.2019