Katedra Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej

Obszar zainteresowań badawczych

Pracownicy Katedry Historii Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej prowadzą swoje badania w następujących obszarach:

 • historia dyplomacji i historia stosunków międzynarodowych;
 • dyplomacja współczesna;
 • problematyka polityki międzynarodowej i stosunków międzynarodowych po 1945 roku;
 • studia regionalne - w obszarach Afryki, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, szczególnie Stanów Zjednoczonych, Azji i Pacyfiku oraz regionu śródziemnomorskiego;
 • problematyka wojskowości i historia wojskowości;
 • problematyka bezpieczeństwa i konfliktów zbrojnych.

Zakres dydaktyki pracowników Katedry, prowadzonej w językach polskim i angielskim, jest odbiciem ich zainteresowań naukowych i obejmuje m.in.:

 • historię stosunków międzynarodowych;
 • współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.;
 • politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych (w tym politykę USA wobec poszczególnych regionów świata);
 • stosunki międzynarodowe oraz problematykę bezpieczeństwa w poszczególnych regionach świata (Afryce, Amerykach Południowej i Północnej, Azji i Pacyfiku, obszarze śródziemnomorskim);
 • problematykę konfliktów międzynarodowych i zagrożeń bezpieczeństwa we współczesnym świecie;
 • problematykę sił zbrojnych i wojskowości.

Kontakt

Adres: ul.Reymonta 4, 30-059 Kraków

Korespondencję należy kierować na adres:

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul.Reymonta 4
30-059 Kraków

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Mania

Stanowisko: profesor zwyczajny 

Zainteresowania badawcze:

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA; mechanizmy formowania polityki USA; historia polityki USA; historia dyplomacji; historia stosunków międzynarodowych XIX i XX wieku; wywiad w procesie formowania i realizowania polityki bezpieczeństwa.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Rafał Wordliczek

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Historia stosunków międzynarodowych w XX wieku, stosunki międzynarodowe w basenie Morza Śródziemnego, proces formowania i realizacja interesu narodowego w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, polityka zagraniczna USA wobec różnych regionów świata, stosunki polsko-żydowskie w Stanach Zjednoczonych w XX wieku.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Marcin Grabowski

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku (APEC, ASEAN, EAS, ASEM, SAARC, ARF); stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (szczególnie Azji Wschodniej); Chiny - wzrastająca rola w świecie; zastosowanie teorii, zwłaszcza systemowej i neofunkcjonalnej w badaniu stosunków międzynarodowych; polityka zagraniczna USA i rola USA w regionie Azji i Pacyfiku.

Wizytówka w USOSWeb

       Publikacje i więcej informacji

dr Tomasz Pugacewicz

Stanowisko: adiunkt 

Zainteresowania badawcze:

Teorie stosunków międzynarodowych (w szczególności dotyczące podejmowania decyzji w polityce zagranicznej), mechanizmy i kierunki polityki zagranicznej USA i Polski (w szczególności na obszarze poradzieckim), stosunki transatlantyckie w obszarze bezpieczeństwa (w szczególności relacje polsko-amerykańskie), bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (w szczególności na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej), historia nauki o stosunkach międzynarodowych (w szczególności w Polsce i w USA).

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

Doktoranci