Doktoranci

Agnieszka Batko

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyła z wyróżnieniem (2015). Stypendystka programu EU-AU Mobility Project „Border Crossings: People and Places” na Griffith University w Australii (2013) oraz programu Erasmus na University of Hull w Wielkiej Brytanii (2014).

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji Północno-Wschodniej.
 • Polityka zagraniczna Japonii.
 • Udział uczestników pozapaństwowych w procesach integracyjnych w Azji Północno-Wschodniej.
 • Teorie stosunków międzynarodowych.

Projekt pracy doktorskiej:

Temat: “Searching for Peace in Northeast Asia: New Paths to advancing Japan – South Korea Reconciliation”

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mania

Celem pracy jest identyfikacja oraz analiza nowych ścieżek rekoncyliacji pomiędzy Japonią a Koreą Południową. Projekt obejmuje dwa główne komponenty. Po pierwsze, dotyczy zdolności, możliwości i środków działania japońskich oraz południowokoreańskich organizacji pozarządowych (non-governmental organisations, NGOs) w obszarze pojednania pomiędzy dwoma państwami. Po drugie, analiza włącza również rolę Stanów Zjednoczonych, jako największego strategicznego sojusznika zarówno Japonii jak i Korei Południowej w regionie Azji i Pacyfiku, w procesie pogłębiania stosunków wzajemnych pomiędzy tymi dwoma państwami.

Główne hipotezy badawcze zakładają, że zarówno w Japonii jak i w Korei Południowej funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych, podejmujących działania na rzecz rekoncyliacji. Z uwagi na to, że koncentrują się na efektywności tych inicjatyw, a część z nich działa także w ramach międzynarodowych sieci organizacji, mogą okazać się większym sukcesem w porównaniu do polityk rządowych. Hipoteza badawcza w odniesieniu do USA zakłada natomiast, że pomimo braku konkretnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych, dalszy proces pojednawczy pomiędzy Japonią i Koreą Południową leży w strategicznym interesie Ameryki. W konsekwencji, zarówno przedstawiciele administracji rządowej, jak i sektora pozarządowego, również posiadającego jednostki administracyjne w państwach Azji Północno-Wschodniej, powinni podjąć inicjatywy w obszarze japońsko-południowokoreańskiej rekoncyliacji.

Publikacje:

 • Bringing Pyongyang Back: The Prospects for Establishing Multilateral Cooperation Mechanism in East Asia, “Poliarchia” 2015, 2 (5).
 • Rozwój, wymiary oraz wyzwania Dialogu Strategicznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Indiami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, 12.
 • Rozmowy sześciostronne jako forum współpracy w Azji Północno-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2013, 1 (4).

Udział w wybranych konferencjach:

 • CEEISA & ISA: The Politics of International Relations, Uniwersytet Lublański, 23-25.06.2016, wystąpienie: “What Does Japan’s New Defense Policy Mean for East Asia?”.
 • Lodz East Asia Meetings (LEAM), Uniwersytet Łódzki, 2-3.06.2016, wystąpienie: “Womenomics: “The Assumptions and Effects of Abenomics’ Third Arrow”.
 • NEOAzja VI: Migracje w Azji po II wojnie światowej, Uniwersytet Jagielloński, 21-22.05.2016, wystąpienie: „Zmiana polityki imigracyjnej Japonii jako szansa na zapewnienie wzrostu gospodarczego państwa”.
 • IAPSS World Congress: Challenging Democracy, Humboldt University, 5-9.04.2016, wystąpienie: “Advancing reconciliation: the role of private sector in improving Japan-South Korea relations”.
 • II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 21-22.05.2015, wystąpienie: “Reshaping Peacemaking in Northeast Asia - the Rising Role of Mongolia?”.
 • IAPSS World Congress: The Politics of Conflict and Cooperation, University of London, 14-18.04.2015, wystąpienie: “Bringing Pyongyang Back: The Prospects for Establishing Multilateral Cooperation Mechanism in East Asia”.

Marta Ochyra-Olchawa

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Amerykanistyka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obroniła pracę dotyczącą chorwackiej emigracji w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała dyplom licencjacki na kierunku Kulturoznawstwo, specjalność Dzieje i kultura Bałkanów na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyplom licencjacki z politologii w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. W 2010 roku ukończyła szkołę języka chorwackiego i kultury na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim, a w latach 2009-2015 pracowała dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Obecnie jest pracownikiem Wydziału Języków Obcych i Literatury na Uniwersytecie Loyola w Chicago. Pracuje także w Szkole Języka Polskiego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Chicago oraz jest członkiem zespołu w Instytucie im. Carlosa Roloffa.

Zainteresowania badawcze:

 • Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych
 • Dyplomacja
 • Polonia w USA
 • Bośnia i Hercegowina oraz Chorwacja
 • Terroryzm
 • Islam na Bałkanach

​​Projekt pracy doktorskiej:

Temat: Polityka USA wobec Bośni i Hercegowiny od końca zimnej wojny do wojny z terroryzmem

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mania

Celem pracy jest analiza miejsca Bośni i Hercegowiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie od końca zimnej wojny do wojny z terroryzmem. Po drugiej wojnie światowej konflikty na Bałkanach były pierwszym bezpośrednim wyzwaniem dla wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim, a Stany Zjednoczone musiały na nowo zdefiniować swoją rolę w Europie po upadku Związku Radzieckiego i zakończeniu zimnej wojny. Bośnia i Hercegowina zajmowała istotne miejsce w polityce USA zarówno w dobie Jugosławii, po zakończeniu zimnej wojny oraz w trakcie amerykańskiej wojny z terroryzmem, zapoczątkowanej po atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku. Pomimo pół wieku ścisłej współpracy z Jugosławią, Stany Zjednoczone nie były przygotowane na rozpad bałkańskiej federacji, a konsekwencją niezdecydowanego działania wobec wojny w Bośni i Hercegowinie był rosnący wpływ mudżahedinów i radykalnego islamu na Bałkanach odzwierciedlony w fakcie, że kilku terrorystów, którzy zaatakowali USA w 9/11, było wcześniej szkolonych w BiH.

Publikacje:

 • From Brussels to Sarajevo: Why Belgium and Bosnia and Herzegovina Are Home to Islamic terrorists, The Huffington Post, 25.11.2015.
 • Trójkąt przyszłości: NATO-CHORWACJA-UNIA EUROPEJSKA, [w:] Janusz Cisek (red.), Współczesne relacje transatlantyckie, Instytut Multimedialny Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 133-138.
 • Mahomet na Bałkanach: islamizacja i religia, [w:] Per Aspera Ad Astra vol. IV- Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16-20 kwietnia 2008, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008, s. 111-122.
 • Zmiany religijne i etniczne w wybranych krajach bałkańskich w czasie okupacji tureckiej, [w:] Studenckie Zeszyty Historyczne: nr 11, Wyd. Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Kraków 2007, s. 43-50.
 • Islam na Bałkanach- konflikty etniczne, [w:] Maska, Wyd. Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, Kraków 2008.

Konferencje naukowe:

 • Referat „Trójkąt przyszłości NATO-CHORWACJA-UNIA EUROPEJSKA”, konferencja naukowa Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSPÓŁCZESNE RELACJE TRANSATLANTYCKIE, 27 marca 2009 r., Kraków.
 • Referat „Mahomet na Bałkanach: islamizacja i religia”, Konferencja naukowa XVI ZJAZD HISTORYKÓW W KRAKOWIE, 16-20 kwietnia 2008 r.