Doktoranci

Agnieszka Batko

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończyła z wyróżnieniem (2015). Stypendystka programu EU-AU Mobility Project „Border Crossings: People and Places” na Griffith University w Australii (2013) oraz programu Erasmus na University of Hull w Wielkiej Brytanii (2014).

Zainteresowania badawcze:

 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji Północno-Wschodniej.
 • Polityka zagraniczna Japonii.
 • Udział uczestników pozapaństwowych w procesach integracyjnych w Azji Północno-Wschodniej.
 • Teorie stosunków międzynarodowych.

Projekt pracy doktorskiej:

Temat: “Searching for Peace in Northeast Asia: New Paths to advancing Japan – South Korea Reconciliation”

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mania

Celem pracy jest identyfikacja oraz analiza nowych ścieżek rekoncyliacji pomiędzy Japonią a Koreą Południową. Projekt obejmuje dwa główne komponenty. Po pierwsze, dotyczy zdolności, możliwości i środków działania japońskich oraz południowokoreańskich organizacji pozarządowych (non-governmental organisations, NGOs) w obszarze pojednania pomiędzy dwoma państwami. Po drugie, analiza włącza również rolę Stanów Zjednoczonych, jako największego strategicznego sojusznika zarówno Japonii jak i Korei Południowej w regionie Azji i Pacyfiku, w procesie pogłębiania stosunków wzajemnych pomiędzy tymi dwoma państwami.

Główne hipotezy badawcze zakładają, że zarówno w Japonii jak i w Korei Południowej funkcjonuje szereg organizacji pozarządowych, podejmujących działania na rzecz rekoncyliacji. Z uwagi na to, że koncentrują się na efektywności tych inicjatyw, a część z nich działa także w ramach międzynarodowych sieci organizacji, mogą okazać się większym sukcesem w porównaniu do polityk rządowych. Hipoteza badawcza w odniesieniu do USA zakłada natomiast, że pomimo braku konkretnych działań ze strony Stanów Zjednoczonych, dalszy proces pojednawczy pomiędzy Japonią i Koreą Południową leży w strategicznym interesie Ameryki. W konsekwencji, zarówno przedstawiciele administracji rządowej, jak i sektora pozarządowego, również posiadającego jednostki administracyjne w państwach Azji Północno-Wschodniej, powinni podjąć inicjatywy w obszarze japońsko-południowokoreańskiej rekoncyliacji.

Publikacje:

 • Bringing Pyongyang Back: The Prospects for Establishing Multilateral Cooperation Mechanism in East Asia, “Poliarchia” 2015, 2 (5).
 • Rozwój, wymiary oraz wyzwania Dialogu Strategicznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Indiami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, 12.
 • Rozmowy sześciostronne jako forum współpracy w Azji Północno-Wschodniej, „Zeszyty Naukowe Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2013, 1 (4).

Konferencje naukowe:

 • CEEISA & ISA: The Politics of International Relations, Uniwersytet Lublański, 23-25.06.2016, wystąpienie: “What Does Japan’s New Defense Policy Mean for East Asia?”.
 • Lodz East Asia Meetings (LEAM), Uniwersytet Łódzki, 2-3.06.2016, wystąpienie: “Womenomics: “The Assumptions and Effects of Abenomics’ Third Arrow”.
 • NEOAzja VI: Migracje w Azji po II wojnie światowej, Uniwersytet Jagielloński, 21-22.05.2016, wystąpienie: „Zmiana polityki imigracyjnej Japonii jako szansa na zapewnienie wzrostu gospodarczego państwa”.
 • IAPSS World Congress: Challenging Democracy, Humboldt University, 5-9.04.2016, wystąpienie: “Advancing reconciliation: the role of private sector in improving Japan-South Korea relations”.
 • II Międzynarodowy Kongres Azjatycki, Toruń, 21-22.05.2015, wystąpienie: “Reshaping Peacemaking in Northeast Asia - the Rising Role of Mongolia?”.
 • IAPSS World Congress: The Politics of Conflict and Cooperation, University of London, 14-18.04.2015, wystąpienie: “Bringing Pyongyang Back: The Prospects for Establishing Multilateral Cooperation Mechanism in East Asia”.

Iga Kleszczyńska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe gdzie obroniła pracę pt. Paradygmat geoekonomiczny w polityce gospodarczej Baracka Obamy (2018). Dyplom licencjacki natomiast uzyskała na kierunku bezpieczeństwa narodowe broniąc pracę dotyczącą międzyamerykańskiego systemu bezpieczeństwa (2016).

 

Zainteresowania badawcze:

 • polityka zagraniczna i gospodarcza Stanów Zjednoczonych
 • geoekonomia i geopolityka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • teorie stosunków międzynarodowych i ekonomii

Projekt pracy doktorskiej:

 

Temat: Gospodarcze uwarunkowania polityki zagranicznej USA w XXI wieku

 

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Mania

 

Celem projektu badawczego jest analiza gospodarczych determinantów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych podczas rządów prezydentów George’a Busha, Baracka Obamy oraz Donalda Trumpa. Projekt zakłada zatem porównanie przyjętych priorytetów polityki zagranicznej o charakterze gospodarczym oraz ocenę skuteczności ich realizacji w odniesieniu do działalności Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej w XXI wieku. Gospodarcze determinanty polityki zagranicznej USA są zagadnieniem wielowątkowym, które wymagają kompleksowej analizy zmiennych zarówno wewnętrznych jak i systemowych oraz pozwolą na uchwycenie istotnych procesów przyczynowo skutkowych. Analiza polityki zagranicznej państwa, a w tym przypadku Stanów Zjednoczonych, jest częstym wątkiem podejmowanym przez badaczy nauk społecznych na całym świecie. Poszczególne badania dotyczące amerykańskiej polityki zagranicznej skupiają się zazwyczaj na geopolitycznej potrzebnie zapewniania bezpieczeństwa i rozwoju oraz wzrostu siły i pozycji państwa na arenie międzynarodowej. Są one zatem realizowane przez pryzmat zagadnień o charakterze militarnym bądź wojskowym. Procesy globalizacyjne i nierozerwalnie z nimi związana transformacja systemu światowego stworzyła zapotrzebowanie na tworzenie nowych aparatur badawczych i definicyjnych. Zakończenie zimnej wojny i powstały w jej wyniku nowy ład światowy o charakterze multilateralnym sprawił, iż działalność państwa na arenie międzynarodowej nabrała całkowicie nowego znaczenia stając się zjawiskiem o wiele bardziej skomplikowanym. Dlatego temat projektu badawczego stwarza możliwość odniesienia polityki zagranicznej USA w XXI wieku do ważnych teorii stosunków międzynarodowych i międzynarodowych stosunków gospodarczych w sposób aktualny.

 

Publikacje:

 • Defensywa – magazyn o bezpieczeństwa. Nr 2. Wydawca: Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Artykuł pt. Polityczne i militarne implikacje partnerstwa strategicznego Stanów Zjednoczonych i Izraela. Lipiec 2018 r.

Konferencje naukowe:

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Azja Nieznana” zorganizowana przez Koło Naukowe Studiów Azjatyckich działające na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Referat pt. Syryjscy Kurdowie w polityce zagranicznej Turcji, a stanowisko Stanów Zjednoczonych. 24.05.2018 r.
 • Międzynarodowa Konferencja „Annual Asia and the Middle East Conference” at the Jagiellonian University in Kraków. Presentation: Regionalization and globalization in the Middle East. Case study of the League of Arab States. 11-13.04.2018 r.
 • VII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych „Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych”. Referat: Procesy globalizacyjne, a bezpieczeństwo europejskie: metody i techniki zwalczania przestępczości zorganizowanej. 9-10.11.2017 r.