Kryteria awansowe dla pracowników WSMiP

Uprzejmie informujemy, że Komisja ds. Kadrowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych przyjęła dokument o tytule "Tok postępowania oraz kryteria dotyczące awansu w procedurze wewnętrznej na stanowisko profesora, profesora uczelni oraz adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ".

Od roku akademickiego 2020/2021 wszelkie procedury awansowe w wymienionych powyżej grupach pracowników będą procedowane na podstawie kryteriów zawartych w tym dokumencie. W związku z tym zachęcamy wszystkim zainteresowanych Pracowników o zapoznanie się z jego treścią.