Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Sławomir Przybyło

Tytuł rozprawy: Wolność jako podstawa życia społecznego w myśli ks. Józefa Tischnera

Promotor rozprawy: dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Artur Wołek, prof. Ign. (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9.09.2014

Powołanie recenzentów: 3.11.2015

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 12.04.2016

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 10.05.2016

Nadanie stopnia doktora: 10.05.2016