Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

prof. dr hab. Janusz Węc

Prof. dr hab. Janusz Węc, Professor of the humanities in the field of general contemporary history and international relations. The head of the Chair of Studies on Integration Processes at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Kraków. In the years 2016-2019, the head of the research and teaching project of the European Commission Jean Monnet Chair titled EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It? Honorary Professor Jean Monnet at the Jagiellonian University. Expert for the European Commission Representation in Poland and member of Team Europe. Member of the Historical Commission at PAN (Polish Academy of Sciences), Kraków Branch Member of the following scientific associations (among others): Internationale Vereinigung für Germanistik, Towarzystwo Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Polskie Towarszystwo Studiów Międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne. Author of more than 200 academic papers published in Poland and abroad, including 18 monographs and syntheses, on the political system of European Communities and European Union, European and non-European integration, Polish-German relations, contemporary history of Germany, and also on German political system.

Research interests:

 • European and non-European integration 
 • the political system of the European union 
 • policies of the European union 
 • the institutionalisation of integration processes in the world 
 • Polish-German relations after 1945 
 • contemporary history of Germany 
 • political system of the Federal Republic of Germany 
 • foreign policy of the Federal Republic of Germany 
   

 

Publications

I. Monograhic books

 1. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures, Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2023

 2. Germany’s Position on the System Reform of the European Union in 2002-2016, Berlin- Bern-Bruxelles-New York-Oxford 2018;  

 3. Wielka historia świata. Tom XII. Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (razem z W. Rojkiem, I. Stawowy-Kawką i in.) (e-book);

 4. Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016, Kraków 2017;

 5. Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015. Orzecznictwo sądów konstytucyjnych wybranych państw członkowskich UE oraz proces implementacji Traktatu Lizbońskiego, Kraków 2016 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 6. Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania - Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia, Kraków 2012;

 7. Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012 (wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 8. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, Kraków-Bielsko-Biała 2012, (razem z I. Pietrzyk, Z. Machem, K. Lankoszem, M. Chorośnickim i in.);

 9. Sozialliberale Ostpolitik: Die FDP und der Warschauer Vertrag. Die Haltung der FDP gegenüber den Verhandlungen mit Polen über den Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970, Potsdam 2011;

 10. Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011;

 11. Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, Kraków 2008 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);

 12. Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2006;

 13. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 14. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 15. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in. - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 16. CDU/CSU wobec polityki niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969, Kraków 2000;

 17. Rozwój stosunków politycznych, militarnych i ekonomicznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec po 1989 r., Warszawa 1998;

 18. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);

 19. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);

 20. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem, J, Rydlem i in.);

 21. Die Deutschlandpolitik Polens 1945-1991. Von der Status-Quo-Orientierung bis zum Paradigmenwechsel, Kraków 1993 (razem z D. Bingenem);

 22. FDP wobec polityki wschodniej RFN (1969-1982), Poznań 1990.

 

II. Editor of the monographs

 1. Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek (razem z B. Gierat-Bieroń), Wiesbaden 2023;

 2. Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 (razem z A. Nitszke), Kraków 2019;

 3. Traktat Lizboński. Dobre rozwiązanie w czasach kryzysów? (razem z A. Nitszke), “Politeja”, 2018, nr 3; 

 4. Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Kraków 2013 (razem z R. Kłosowiczem i B. Szlachtą);

 5. Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013 (razem z M. Chorośnickim, A. Czubik, A. Głogowskim, I. Krzyżanowską-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzką i M. Tarnawskim);

 6. Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, Kraków-Bielsko-Biała 2012;

 7. Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, Kraków 2008 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);

 8. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 9. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 10. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 2003 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem - wydanie drugie zmienione i rozszerzone);

 11. Najnowsza historia świata 1945 1963, t. 1, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);

 12. Najnowsza historia świata 1963 1979, t. 2, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem);

 13. Najnowsza historia świata 1979 1995, t. 3, Kraków 1997 (razem z A. Patkiem i J. Rydlem).

 

III. Articles in academic journals

 1. Unia Europejska wobec kryzysu uchodźczego i humanitarnego na Ukrainie w latach 2022-2023. Dynamika - instrumenty prawne i instytucjonalne - środki pomocowe, „Przegląd Zachodni”, 2023, nr 1-2, s. 7-32;

 2. Perspektywy reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej do 2025 r. Autonomia strategiczna UE? , „Politeja” 2022, nr 3, s. 211-239;

 3. Die Programmentwicklung und die Strategie der FDP in der Ostpolitik in den Jahren 1969-1974 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus, „Politeja“, 2020, nr 6, s. 113-134;

 4. Die Entwicklung des Konzepts von Hans-Dietrich Genscher in der bundesdeutschen Entspannungspolitik in den Jahren 1974-1989. Herkunft - Instrumente – Auswirkungen, „Politeja”, 2020, nr 6, s. 135-159;

 5. Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949-1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus, „Krakowskie Studia Międzynarodowe“ 2020, s. 37-53;

 6. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w latach 2010-2018. Geneza, dynamika oraz instrumenty jego przezwyciężenia, „Politeja“, 2020, nr 3, s. 29-52;

 7. Prospects for the System Reform of the European Union by 2025: implications for Poland, “Przegląd Zachodni”, 2019, Special Issue, s. 7-31;

 8. Germany’s Stance on the EU Treaty Reform in the Years 2005–2009, “Rocznik Integracji Europejskiej”, 2018, s. 27-57;

 9. Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, „Przegląd Zachodni”, 2018, nr 1, s. 7-32;

 10. Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2017, „Politeja”, 2018, nr 3, s. 45-64; 

 11. Wspomnienie o Profesor Ewie Bojenko-Izdebskiej (razem z Edytą Chwiej), „Politeja”, 2018, nr 2, s. 19-22; 

 12. Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016, „Politeja”, 2017, nr 4, s. 273-309.

 13. Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016), "Przegląd Zachodni", 2017, nr 2, s. 7-39.

 14. Dynamika reformy ustrojowej strefy euro 2012-2016, „Politeja”, 2016, nr 6, s. 171-205;

 15. Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro, „Roczniki Nauk Społecznych“, 2016, nr 3, s. 47-88;

 16. Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland in der Europäischen Union und ihre Herausforderungen, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna“ 2016, nr 3, s. 246-275;

 17. Debata nad nową strategią bezpieczeństwa zewnętrznego na forum instytucji i organów Unii Europejskiej w latach 2012-2015, „Politeja” 2016, nr 2, s. 211-236;

 18. Podstawowe założenia, cele i zasady reformy ustrojowej strefy euro. Implikacje dla Polski, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2016, nr 1, s. 107-129;

 19. Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014, „Politeja” 2015, nr 2, s. 333-379;

 20. Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej i NATO na początku XXI w. Próba bilansu, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 2015, Tom XXIII, s. 117-148;

 21. W poszukiwaniu nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2015, nr 2, s. 71-81;

 22. Die politische Debatte zur zweiten Systemreform der Europäischen Union in Deutschland (2011-2012), „Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten“ 2014, H. 2, s. 201-208;

 23. „Integracja europejska jako źródło wzrostu” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część II), „Prawo i Polityka” 2014, nr 1, s. 117-137;

 24. Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2014, s. 33-49;

 25. The European Union Debate on the Second Institutional Reform (2011-2012), “Przegląd Zachodni” 2014, No. 1, s. 7-30;

 26. A Review and Assessment of the Polish Presidency of the Council of the European Union, “Przegląd Zachodni” 2013, No. 1, s. 7-34;

 27. Debata w Unii Europejskiej na temat drugiej reformy ustrojowej (2011-2012), „Przegląd Zachodni” 2013, nr 1, s. 3-28;

 28. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej jako cel operacyjny polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2013, nr 4, s. 73-87;

 29. The Reform of the Area of Freedom, Security and Justice of the European Union in the Treaty of Lisbon, „Security Dimensions and Socio-Legal Studies” 2013, No. 9, s. 25-41;

 30. Bilans polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2, s. 3-32;

 31. „Integracja europejska jako źródło wzrostu” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część I), „Prawo i Polityka” 2012, nr 4, s. 103-124;

 32. Polish-German Relations in the European Union. Between Cooperation and Conflict of Interests, “Przegląd Zachodni” 2012, Special number, s. 241-263;

 33. Nowe zasady sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bilans prezydencji belgijskiej, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 3-20;

 34. Reforma przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Politeja” 2011, nr 3, s. 203-215;

 35. Reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Politeja” 2011, nr 1, s. 193-210;

 36. Deklaracja berlińska z 25 marca 2007 roku. Pięćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich, „Gentes &Nationes” 2010, nr 1, s. 21-35;

 37. Ewolucja wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w latach 1992-2001, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” 2010, nr 4, s. 11-36;

 38. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 1, s. 17-46;

 39. Wpływ parlamentów narodowych na proces decyzyjny w Unii Europejskiej w świetle postanowień traktatu amsterdamskiego, konstytucyjnego i lizbońskiego, „Gentes &Nationes” 2010, nr 2, s. 21-43;

 40. Polityczno-prawne aspekty procesu konstytuowania oraz reformy Unii Gospodarczej i Walutowej. Od planu Wernera do traktatu konstytucyjnego (1970-2004), „Politeja” 2009, nr 12, s. 176-212;

 41. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w traktacie lizbońskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2009, s. 45-67;

 42. Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 146-168;

 43. Stanowisko Niemiec wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej 2005-2008, „Zbliżenia Interkulturowe/Interkulturelle Annäherungen” 2009, nr 5, s. 68-83;

 44. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Spór o kształt integracji europejskiej w latach pięćdziesiątych XX w., „Zbiór publikacji naukowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” 2008, Część IV, z. 12, s. 67-104;

 45. (Nie)bezpieczna Europa, „Monitor Unii Europejskiej” 2008, nr 9, s. 14-15;

 46. Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2008, nr 4, s. 123-141;

 47. Nowy model prezydencji w Unii Europejskiej po zmianach zaproponowanych w traktacie lizbońskim, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2008, nr 2, s. 43-54;

 48. Prezydencja w Unii Europejskiej. Proponowane zmiany, „Monitor Unii Europejskiej” 2008, nr 6, s. 76-84;

 49. The Influence of National Parliaments on the Decision-making Process in the European Union. New Challenges in the Light of the Lisbon Treaty, “Politeja” 2008, No. 2/1, s. 201-221;

 50. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w czasie obrad konferencji międzyrządowej 2003-2004, „Politeja” 2007, nr 1, s. 331-370;

 51. Kryzys konstytucyjny w Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 4, s. 101-117;

 52. Mechanizm elastycznej integracji. Zasady wzmocnionej współpracy w traktacie konstytucyjnym, „Politeja” 2006, nr 1, s. 166-181;

 53. Reforma obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Traktacie Konstytucyjnym, „Studia Europejskie” 2006, nr 2, s. 111-133;

 54. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy (część I), „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 2, s. 9-31;

 55. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej w pracach Konwentu w sprawie przyszłości Europy (część II), „Społeczeństwo i Polityka” 2006, nr 3, s. 9-24;

 56. Sprawa podziału kompetencji między instytucjami UE w pracach Konwentu Europejskiego, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2006, t. 14, s. 145-181;

 57. The Discussions About European Integration Model in 1958-1962, “The International Affairs Review” 2006, No 1, s. 47-62;

 58. Debata na temat architektury instytucjonalnej Unii Europejskiej, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny” 2005, nr 6, s. 57-81;

 59. Projekt traktatu konstytucyjnego. Obrady konferencji międzyrządowej pod auspicjami prezydencji włoskiej, „Przegląd Zachodni” 2005, nr 4, s. 87-112;

 60. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w ocenie rządu i opozycji parlamentarnej w Niemczech, „Politeja” 2005, nr 1, s. 195-217;

 61. Projekty utworzenia Unii Europejskiej w latach 1975-1992. Od raportu Tindemansa do traktatu z Maastricht, „Politeja” 2005, nr 2, s. 95-133;

 62. Reforma II filaru Unii Europejskiej w pracach Konwentu Europejskiego, „Politeja” 2004, nr 2, s. 6-26;

 63. Spór o kształt konstytucji europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2004, nr 3, s. 63-101;

 64. Stosunki między Polską a Niemcami w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód, „Zbiór publikacji naukowych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej” 2004, cz. III, z. 8, s. 25-40;

 65. Współpraca i problemy sporne w stosunkach polsko-niemieckich na przełomie XX i XXI wieku, „Politeja” 2004, nr 1, s. 93-123;

 66. Polityka niemiecka CDU/CSU u schyłku rządów Adenauera (1961-1963), „Przegląd Zachodni” 2000, nr 4, s. 89-122;

 67. Ciągłość i zmiana w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa RFN pod rządami nowej koalicji SPD/Sojusz‘90/Zieloni, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 1999, t. 8, s. 187-199;

 68. Polityczne, ekonomiczne i instytucjonalne aspekty integracji Europy Zachodniej (1969 1992). Od unii celnej EWG do Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1997, z. 124, s. 149-162;

 69. Polityka zagraniczna Polski wobec Niemiec w latach 1945 1949, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1997, z. 122, s. 107-127;

 70. Interpretacje regionalizmu, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 4, s. 143-146;

 71. Polityczne, ekonomiczne i militarne aspekty integracji Europy Zachodniej (1949 1969), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1995, z. 118, s. 151-167;

 72. Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej (Republika Federalna Niemiec, Belgia, Włochy i Hiszpania), „Przegląd Zachodni” 1994, nr 2, s. 129-146;

 73. Sprawa ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Republiką Federalną Niemiec w latach pięćdziesiątych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1993, z. 107, s. 115-128;

 74. Die FDP und das Ratifizierungsverfahren für die Ostverträge von Moskau, Warschau und Prag. Politische, verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Aspekte, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych” 1992, z. 42, s. 135-154;

 75. Die polnische Haltung zum deutschen Einigungsprozeß. Eine Bilanz, „Deutschland Archiv”, Köln, 1991, H. 5, s. 519-529;

 76. Die Beziehungen zwischen der VR Polen und der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949-1987, “Aus Politik und Zeitgeschichte”, Bonn-Trier, 1988, B 11-12, s. 21-33;

 77. Rola i znaczenie FDP w systemie decyzyjnym polityki zagranicznej RFN ze szczególnym uwzględnieniem polityki wschodniej w latach 1969-1976, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie” 1983, nr 172, s. 29-53.

 

IV. Book chapters (selected)

 1. Bronisław Geremek – ein polnischer Staatsmann, Europäer und Visionär, [in:] Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek, Herausgegeben von Bożena Gierat-Bieroń und Janusz Józef Węc, Wiesbaden 2023, s. VII-XI;

 2. Zu den Perspektiven der Reform der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union bis 2025 Strategische Autonomie der EU?, [in:] Europa und die Europäer. Perspektiven der polnischen Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Im Gedenken an Bronisław Geremek, Herausgegeben von Bożena Gierat-Bieroń und Janusz Józef Węc, Wiesbaden 2023, s. 123-151;

 3. Perspektywy reformy ustrojowej strefy euro do 2025 r. Aspekty instytucjonalno-prawne, [w:] Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat traktatu z Maastricht, pod red. J. M. Fiszera, T. Stępniewskiego, Lublin-Warszawa 2022, s. 89-113;

 4. Polska, Niemcy i Francja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego w latach 2013–2021. Analiza krytyczna, [w:] Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2022, s. 142-160;

 5. Wpływ rządów Merkel na reformę ustrojową Unii Europejskiej i strefy euro, [w:] Interesy – Wartości – Kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Angeli Merkel, pod red. K. Janosia, A. Kałabunowskiej, J. Kiwerskiej i T. Morozowskiego, Poznań 2022, s. 13-51;

 6. Die Konzeption einer gesamteuropäischen Friedensordnung in der Ostpolitik der SPD/FDP-Koalitionsregierung in den Jahren 1969-1974, [in:] Wokół teoretycznych i praktycznych aspektów stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mieczysławowi Stolarczykowi, pod red. T. Kubina, J. Łapaj-Kucharskiej i T. Okraski, Katowice 2020, s. 499-512;

 7. The European Union at a historic turning point. Current challenges and scenarios of overcoming them, [in:] European Integration – Polish Perspective, Z. Czachór, T.G. Grosse, W. Paruch (eds.), Warszawa 2020, s. 159-199;

 8. The Evolution of Germany’s Stance on the System Reform of the European Union in 1996-2001, [w:] Europa Środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne, pod red. M. Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, A. Kastory i R. Woźnicy,  Kraków 2019, s. 509-529;

 9. Germany's Influence on the Migration Crisis and Reform of the European Union's Immigration and Asylum Policy in the Years 2015-2016, [w:] Polityka i gospodarka. Teoria i praktyka, pod red. J. Dzwończyk, Kraków 2019, 303-318;

 10. Reforma mechanizmu wczesnego ostrzegania w pracach Grupy zadaniowej ds. pomocniczości i proporcjonalności w latach 2017-2018, [w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke i J.J.Węca, Kraków 2019, s. 13-35;

 11. Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska - polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T.G. Grosse, W. Parucha, Warszawa 2018, s. 173-212;

 12. Europa, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 7-16;

 13. Integracja europejska w cieniu koncepcji politycznej Charles'a de Gaulle`a, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 331- 347;

 14. Integracja europejska. Od integracji sektorowej do wspólnego rynku, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 302-331; 

 15. Reforma Unii Europejskiej. Od konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997 do traktatu konstytucyjnego z 2004 r., [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 376- 393; 

 16. W dążeniu do utworzenia Unii Europejskiej, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 347-376;

 17. Okupacja Niemiec w latach 1945-1949, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 94-108;

 18. Republika Federalna Niemiec w latach 1949-1963. Era Konrada Adenauera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 108-121;

 19. Republika Federalna Niemiec w latach 1963-1966. Rządy Ludwiga Erharda, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 121-125;

 20. Republika Federalna Niemiec w latach 1966-1969. Rządy wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 125-129;

 21. Republika Federalna Niemiec w latach 1969-1974. Rządy Willy`ego Brandta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 129-133;

 22. Republika Federalna Niemiec w latach 1974-1982. Rządy Helmuta Schmidta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 133-136;

 23. Republika Federalna Niemiec w latach 1982-1998. Era Helmuta Kohla, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 136-143;

 24. Republika Federalna Niemiec w latach 1998-2005. Rządy Gerharda Schrödera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2018 (e-book), s. 143-146;

 25. Niemcy w polityce europejskiej Polski 2004-2016, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym: wybrane problemy, pod red. R. Zięby i T. Pawłuszko, Kielce 2016, s. 185-220;

 26. Grenznahe Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland und ihre Defizite, [w:] Konstytucjonalizm – Doktryny – Partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, Ł. Jakubiaka, B. Kosowskiej-Gąstoł, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha, Kraków 2016, s. 719-730;

 27. Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und Deutschland und ihre Herausforderungen, [in:] Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, hrsg. von E. Żebrowska, M. Olpińska-Szkiełko i M. Latkowska, Warszawa 2016, s. 170-194;

 28. Pozycja Parlamentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Kraków 2015, s. 13-37;

 29. Adam Krzyżanowski (1873-1963), Jubileuszowa Księga Nauk Politycznych. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. naukową A. Zięby, Kraków 2015, s. 149-158;

 30. Dynamika wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska-Europa-Świat. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Ziębie z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod. red. J. Zając, A. Włodkowskiej-Bagan i M. Kaczmarskiego, Warszawa 2015, s. 427-444;

 31. Normatywna działalność Unii Europejskiej w walce z kryzysem zadłużeniowym strefy euro, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka i in., Warszawa 2015, s. 163-176;

 32. Reforma europejskiej polityki sąsiedztwa w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, [w:] Prezydencje środkowoeuropejskie i problemy Partnerstwa Wschodniego, Studia i szkice pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak i J. Sawczuka, Opole 2015, s. 11-25;

 33. Bringing impetus to the EU enlargement process. The role of the Polish Presidency, [w:] I.P. Karolewski, Th. Mehlhausen, M. Sus (eds.), Poland’s EU-Council Presidency under Evaluation. Navigating Europe through Stormy Waters, Baden-Baden 2014, s. 131-146;

 34. Ewolucja Europejskiej Współpracy Politycznej w latach 1970-1986, [w:] Odmiany współczesnej nauki o polityce. Księga jubileuszowa, przygotowana z okazji 35-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Krauz-Mozer, T. 2, pod red. P. Borowca, R. Kłosowicza i P. Ścigaja, Kraków 2014, s. 459-475;

 35. Debata w Niemczech na temat drugiej reformy ustrojowej Unii Europejskiej (2011-2012). Ewolucja programowa niemieckich partii politycznych w polityce europejskiej, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. naukową R. Kłosowicza, B. Szlachty, J.J. Węca, Kraków 2013, s. 431-452;

 36. Debate on the Second System Reform of the European Union (2011-2012), [w:] A. Kirpsza, G. Stachowiak (red.), Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków 2013, s. 7-32;

 37. Zarządzanie gospodarcze i budżetowe w Unii Gospodarczej i Walutowej jako cel operacyjny polskiej prezydencji, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. naukową M. Chorośnickiego, J.J. Węca, A. Czubik, A. Głogowskiego, I. Krzyżanowskiej-Skowronek, A. Nitszke, Ewy Szczepankiewicz-Rudzkiej, M. Tarnawskiego, Kraków 2013, s. 107-124;

 38. „Bezpieczna Europa” – priorytet prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 47-73;

 39. Conclusions and Recommendations for the authorities of the Euroregion „Cieszyn Silesia”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 365-382;

 40. „Europa korzystająca na otwartości” – priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, pod red. J.M. Fiszera, Warszawa 2012 r., s. 51-86;

 41. Konkluzje i rekomendacje dla władz Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 347-363;

 42. Powstanie i rozwój przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w ramach Unii Europejskiej (1997-2004), [w:] Amerykomania. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Mani, pod red. W. Bernackiego i A. Walaszka, Kraków 2012, s. 929-959;

 43. Relacje polsko-niemiecko-amerykańskie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Aspekty horyzontalne, [w:] Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, pod red. D. Bingena, P.O. Loewe, K. Ruchniewicza i M. Zybury, Wrocław 2012, s. 101-118;

 44. Struktura instytucjonalna i funkcjonowanie Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 33-59;

 45. Traktat lizboński a pozycja państw członkowskich w Unii Europejskiej, [w:] Politikon III. Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego, Kraków 2012, s. 19-71;

 46. Uwarunkowania historyczne Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, [w:] Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”, pod red. naukową J.J. Węca, Kraków-Bielsko-Biała 2012, s. 15-31;

 47. Zmiany w sprawowaniu prezydencji w Radzie Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. Ł. Danela i J. Kornasia, Kraków 2012, s. 471-487;

 48. Funkcja mediacyjna prezydencji – zagadnienia teoretyczne, [w:] Monitor polskiej Prezydencji 2011. Raport zamknięcia, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2011, s. 23-26;

 49. Nowa pozycja instytucji i organów ponadnarodowych Unii Europejskiej w traktacie lizbońskim, [w:] Myśl i polityka: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, t. 3, pod red. B. Szlachty, Kraków 2011, s. 247-258;

 50. Polska wobec projektu Partnerstwa Wschodniego, [w:] Partnerstwo Wschodnie - wielka szansa Europy. Eastern Partnership-great chance for Europe, pod red. J Sawczuka, Poznań-Chorzów 2011, s. 68-76;

 51. Pragmatische Partnerschaft. Die polnisch-deutsch-amerikanischen Beziehungen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, [in:] Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen, hrsg. von Dieter Bingen, Peter-Oliver Loew u.a., Wiesbaden 2011, s. 107-127;

 52. Stanowisko Niemiec wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej 2002-2005, [w:] Polska i Niemcy w Europie. Polen und Deutschland in Europa. Przyczynki z dziedziny kultury, polityki i historii współczesnej. Beiträge zur Kultur, Politik und Zeitgeschichte, pod red. L. Meissnera i M. Wilka, Łódź 2011, s. 86-112;

 53. Studia i badania naukowe w Polsce poświęcone Unii Europejskiej, [w:] Studien und Forschung zur Deutschland- und Österreichkunde in Polen, hrsg. von L. Meissner und G. Pawłowski, Warszawa 2011, s. 97-107;

 54. Współpraca rządu z Sejmem i Senatem w kształtowaniu polityki europejskiej Polski (problemy i wyzwania wynikające z reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2004-2007), [w:] Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pod red. J. Fiszera, Warszawa 2011, s. 48-90;

 55. Ewolucja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, [w:] Polscy eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania, działania i ocena skuteczności, pod red. K. Szczerskiego, Kraków 2010, s. 23-34;

 56. Nowa pozycja Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, [w:] Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, Kraków 2010, s. 25-36;

 57. Reforma Unii Gospodarczej i Walutowej przewidywana w traktacie lizbońskim, [w:] Płaszczyzny integracji europejskiej, pod red. A. Doliwa-Klepackiej, Kielce 2010, s. 137-149;

 58. Stanowisko polskich ugrupowań opozycyjnych wobec problemu niemieckiego w latach 80. XX wieku, [w:] Polityka i humanitaryzm w latach 1980-1989, Opole 2010, s. 200-216;

 59. Die Europäische Union aus der deutschen und polnischen Perspektive, [w:] Farben der Nachbarschaft. Deutsch-polnische Herausforderungen im 21. Jahrhundert, Kraków 2009, s. 90-99;

 60. Dynamika wspólnotowego systemu zasobów własnych Unii Europejskiej w latach 1980-2002, [w:] Doktryny-historia-władza. Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Kozubowi-Ciembroniewiczowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, pod red. A. Citkowskiej-Kimli, M. Kiwior-Filo i B. Szlachty, Kraków 2009, s. 389-406;

 61. Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii Europejskiej po zmianach przewidywanych w traktacie lizbońskim, [w:] Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, pod red. Krzysztofa Szczerskiego, Kraków 2009, s. 31-56;

 62. Reforma ustrojowa Unii Europejskiej przewidywana w traktacie lizbońskim. Ocena zmian ustrojowych z polskiej perspektywy, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe, pod red. J. Fiszera, Warszawa 2009, s. 103-135;

 63. Unia Europejska z perspektywy Polski i Niemiec, [w:] Barwy sąsiedztwa. Polsko-niemieckie wyzwania w XXI wieku, Kraków 2009, s. 90-99;

 64. Nowa faza integracji gospodarczej i zagrożenia cywilizacyjne. Integracja europejska 1995-2007, [w:] Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, pod red. A. Patka, J. Rydla i J.J. Węca, Kraków 2008, s. 6-88.

 65. Nowa faza integracji gospodarczej i zagrożenia cywilizacyjne. Integracja pozaeuropejska 1995-2007 (NAFTA, MERCOSUR, APEC), [w:] Najnowsza historia świata 1995-2007, t. 4, pod red. A. Patka, J. Rydla i J.J. Węca, Kraków 2008, s. 88-104.

 66. Europa, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 7-16;

 67. Integracja europejska w cieniu koncepcji politycznej Charles'a de Gaulle`a, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 331- 347;

 68. Integracja europejska. Od integracji sektorowej do wspólnego rynku, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 302-331;

 69. Reforma Unii Europejskiej. Od konferencji międzyrządowej w latach 1996-1997 do traktatu konstytucyjnego z 2004 r., [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 376- 393;

 70. W dążeniu do utworzenia Unii Europejskiej, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 347-376;

 71. Okupacja Niemiec w latach 1945-1949, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 94-108;

 72. Republika Federalna Niemiec w latach 1949-1963. Era Konrada Adenauera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 108-121;

 73. Republika Federalna Niemiec w latach 1963-1966. Rządy Ludwiga Erharda, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 121-125;

 74. Republika Federalna Niemiec w latach 1966-1969. Rządy wielkiej koalicji CDU/CSU/SPD, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 125-129;

 75. Republika Federalna Niemiec w latach 1969-1974. Rządy Willy`ego Brandta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 129-133;

 76. Republika Federalna Niemiec w latach 1974-1982. Rządy Helmuta Schmidta, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 133-136;

 77. Republika Federalna Niemiec w latach 1982-1998. Era Helmuta Kohla, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 136-143;

 78. Republika Federalna Niemiec w latach 1998-2005. Rządy Gerharda Schrödera, [w:] Wielka Historia Świata, T. XII: Od drugiej wojny światowej do XXI wieku, pod red. W. Rojka, Kraków 2006, s. 143-146;

 79. Spór o kształt integracji europejskiej w latach 1963-1969, [w:] Naród, państwo, Europa Środkowa, pod red. A. Patka i W. Rojka, Kraków 2006, s. 315-325;

 80. Sprawa traktatu konstytucyjnego w pierwszej fazie obrad konferencji międzyrządowej 2003-2004. Zagadnienia instytucjonalne, [w:] Polska polityka integracyjna po akcesji do Unii Europejskiej, pod red. J. M. Fiszera, Warszawa 2006, s. 168-189;

 81. Kultur und Kulturpolitik im Vertrag über die Verfassung für Europa, [w:] Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität, hrsg. von F. Grucza, Warszawa 2005, s. 229-236;

 82. Problem podziału kompetencji między Unią Europejską a państwami członkowskimi w pracach Konwentu Europejskiego, [w:] Polska-Europa-Świat XX wieku, pod red. W. Wierzbieńca, Rzeszów 2005, s. 462-478;

 83. Integracja Polski z Unią Europejską w świetle raportów unijnych instytucji w latach 1999-2001, [w:] Ykraïna-Polsza-Nimeczczina w Europie, Lwów 2004, s. 139-160;

 84. Polityczno-prawne aspekty stosunków bilateralnych między Polska a Republika Federalną Niemiec w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Lwów 2004, s. 161-180;

 85. Sprawa projektu traktatu konstytucyjnego w ostatniej fazie obrad Konwentu Europejskiego, [w:] Europa 25. Opinie środowiska akademickiego Krakowa na temat politycznych wyzwań poszerzonej Unii Europejskiej, pod red. M. Bankowicza i K. Szczerskiego, Kraków 2004, s. 35-64;

 86. Stanowisko Polski wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2003-2004. Nowa koncepcja polskiej polityki europejskiej, [w:] Międzynarodowe implikacje procesu integracji europejskiej dla Polski i Niemiec, pod red. E. Cziomera i M. Czajkowskiego, Kraków 2004, s. 47-60;

 87. Polityka zagraniczna Polski wobec dwóch państw niemieckich i zjednoczonych Niemiec w latach 1989-1991. Od zburzenia muru berlińskiego do traktatu o partnerstwie, [w:] Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i w XX wieku), pod red. I. Stawowy-Kawki i W. Rojka, Kraków 2003, s. 333-346;

 88. Polnisch-deutsche Beziehungen in Anbetracht der EU-Osterweiterung, [w:] Frieden durch Recht. Deutsch-polnische Verträge 1990-1991, Hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2003, s. 74-90;

 89. Proces dostosowania Polski do integracji z Unią Europejską. Próba bilansu, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. naukową J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 704-730;

 90. Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej w pracach Konwentu. Stanowisko Polski, [w:] Stanowisko Unii Europejskiej wobec Polski i jej sąsiadów w przededniu poszerzenia, pod red. M. Czajkowskiego i E. Cziomera, Kraków 2003, s. 125-136;

 91. Stosunki polsko-niemieckie w obliczu wschodniego rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Pokój przez prawo. Umowy polsko-niemieckie w latach 1990-1991, Berlin 2003, s. 91-106;

 92. Die polnische Deutschlandpolitik in den Jahren 1949-1970, [w:] Tausend Jahre polnisch-deutsche Beziehungen. Sprache-Literatur-Kultur-Politik, hrsg. von F. Grucza, Warszawa 2001, s. 900-912;

 93. Ewolucja stanowiska partii politycznych w RFN wobec przystąpienia Polski do NATO i UE, [w:] Rola Niemiec w procesie integracji Polski z Europą, pod red. J. Holzera i J. Fiszera, Warszawa 2001, s. 143-159;

 94. Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty współpracy transgranicznej między Polską a Republiką Federalną Niemiec, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Rzeszów 1999, s. 25-30;

 95. Stanowisko opinii publicznej w Polsce wobec integracji z NATO i Unią Europejską w świetle badań demoskopijnych, [w:] Polska-Niemcy-Ukraina w Europie, Rzeszów 1999, s. 271-279;

 96. Transformacja systemu politycznego w Polsce. Wybrane aspekty, [w:] Polska Niemcy Ukraina w Europie, Rzeszów 1998, s. 37-43;

 97. Polityka bezpieczeństwa Polski w latach 1989 1995. Wybrane aspekty, [w:] Nowy kształt bezpieczeństwa europejskiego. Studia i Analizy nr 2, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, pod red. E. Cziomera, Kraków 1996, s. 10-17;

 98. Rola Republiki Federalnej Niemiec w polityce zachodniej i bezpieczeństwa Polski 1989 1995, [w:] Polska Niemcy Ukraina w Europie, Rzeszów 1996, s. 83-89;

 99. Geneza i postanowienia układu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r., [w:] Polsko niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie   geneza i perspektywy. Der deutsch polnische Nachbarschaftsvertrag   Genese und Perspektiven, Warszawa 1994, s. 39-50;

 100. Vorgeschichte und Bestimmungen des deutsch polnischen Nachbarschaftsvertrages vom 17. 06. 1991, [w:] Polsko niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie   geneza i perspektywy. Der deutsch polnische Nachbarschaftsvertrag   Genese und Perspektiven, Warszawa 1994, s. 50-61;

 101. European Integration Processes and the German Problem, [w:] Transnational Future of Europe, (ed.) J. Z. Pietraś, M. Pietraś, Lublin 1992, s. 427-439;

 102. Grenznahe und interregionale Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland, [w:] Niemcy i Polacy w procesie jedności europejskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (28-29 października 1991 r.), pod red. J. Kowalikowej, Kraków 1992, s. 90-96.

​​

V. Encyclopedias

 1. Encyklopedia Historyczna Świata, t. VIII, Europa, część 1, Kraków 2001, (24 hasła na temat rozwoju strukturalnego partii i stronnictw politycznych w Europie w XIX i XX w.).

 

VI. Translations

 1. D. Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski, Kraków 1997.  

 

VII. Expertise

 1. Unia Europejska na historycznym zakręcie. Bieżące wyzwania i scenariusze ich przezwyciężenia, [w:] Integracja europejska – polska perspektywa, pod red. Z. Czachóra, T. G. Grosse, W. Parucha, Warszawa 2018, s. 173-212;

 2. New Pact for Europe. National report - Poland, Institute of Public Affairs, November 2017, https://www.newpactforeurope.eu/documents/NPE-FINAL-report-Poland-online-version.pdf?m=1510743269 (współautorstwo);

 3. Bilans prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski, Ekspertyza dla Instytutu Kościuszki, Brief programowy 2011, http://ik.org.pl/, s. 1-6;

 4. Ocena belgijskiej prezydencji w UE, Ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 2011 r., http://ec.europa.eu/, s. 1-6;

 5. Rola prezydencji rotacyjnej po wejściu w życie traktatu z Lizbony, Ekspertyza dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, 2010 r., http:// ec. europa.eu/, s. 1-5;

 6. Model prezydencji po zmianach instytucjonalnych proponowanych przez traktat lizboński. Formalne i nieformalne możliwości oddziaływania prezydencji na funkcjonowanie Unii, [w:] Rekomendacje i wytyczne przygotowania i realizacji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r., Instytut Kościuszki, Ekspertyza dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Kraków 2008, s. 41-75;

 7. Udział Parlamentu RP w tworzeniu krajowej polityki europejskiej [w:] Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE – skuteczniejsza polityka europejska, Instytut Kościuszki, Ekspertyza dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Kraków 2007, s. 28-45.