Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Paweł Kamiński

Tytuł rozprawy: Podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 r.

Promotor rozprawy:  prof. dr hab. Marek Bankowicz

Streszczenie rozprawy: wersja polska

Streszczenie rozprawy (summary): English version

Recenzje rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Artur Wołek, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Harmonogram

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 8.09.2015

Powołanie recenzentów: 12.06.2018

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 9.10.2018

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 6.11.2018

Nadanie stopnia doktora: 6.11.2018